Foto: POLFOTO

Lægemangel skyldes dårlig planlægning

22. August 2012, 06:44

Lægemanglen i landets yderområder skyldes dårlig planlægning og dårlig forudseenhed. Det mener Henrik Dibbern, der er formand for de praktiserende lægers organisation, skriver Ugeskrift for læger på deres netavis.

Henrik Dibbern fremhæver over for ugeskriftet.dk manglende rettidig prioritering af almenmedicin i videreuddannelse og manglende prioritering af almen praksis i sundhedsvæsenet som nogle af de største problemer.

- Sygehusvæsenet har på 10 år fået tilført lige så mange flere læger, som der er praktiserende læger i Danmark. Hvis blot hver fjerde læge blev videreuddannet til almen praksis, ville vi kunne følge LEON-princippet (laveste effektive omkostningsniveau) i fordelingen af opgaver i sundhedsvæsenet, og der ville ikke være nær samme brug for særlige økonomiske incitamenter til at få praktiserende læger til de områder, som sygehusene og sygehuslægerne forsvinder fra, siger han til ugeskriftet.dk.

Både på Lolland-Falster og mange andre steder i Region Sjælland samt region Midtjylland har det gennem længere tid været svært at få læger til at bosætte sig.

Mere Lokal nyt

Vej delvist lukket på grund af brand

Hasseløvej er i dag lukket for gennemkørende trafik på grund af den...

Ny ferietendens: Tag på ø-hop i Danmark

To år med en fantastisk sommer har for alvor fået danskerne til se...

Fup-post fra nødlidende “venner” florerer

Mailadresser bliver hacket og misbrugt til at tigge penge.

Svar til pile-gruppe

Ingen maksimumsgrænse for spildevandsafgift.

Flere gæster i Middelaldercentret

Markedsføring på Møn og Sjælland kan ses i besøgstallene.

Føler at Statoil chikanerer etableringen af ny tank

Uno-X er på vej til Maribo, men Ole Henningsen fra OH Biler er vred...