cookie-og-privatlivspolitik

Debat

Skolelukning - og det store bedrag!

I sommeren 2017, efter 2 års gennemtrawling af Lolland-Fasters landområder, i søgen efter en bolig for resten af livet, fandt vi det endeligt - og bosatte os, med store forventninger til fremtiden...2 voksne, 2 småbørn og et firma...
13. maj 2019 kl. 22:23 Af Steen Bahnsen

Vi slog os ned i Dannemare, ca. 14 km sydøst for Nakskov. Her fandt vi hvad vi søgte: Et hus med naboer omkring, lokaliseret i relativ nærhed til de nødvendige børneinstitutioner og indkøbsmuligheder (den lokale Brugs er valgt som én af de bedste i DK). Med 2 små børn, i dag henhv. 3 og 5 år, var skolen og børnehaven egentligt det der afgjorde vores valg (ligesom, har vi senere erfaret, det har været for mange andre familier der er flyttet hertil). Huset krævede vores uforbeholdne opmærksomhed og generøsitet, for at blive et fremtidens hjem for os alle - så der er blevet lagt mange kræfter og penge i renoveringen, som stadig pågår. Og på den måde har vi givet vores bidrag til at bevare gamle ærefulde, historiske bygninger, og sikre liv i fremtidens lokalområde. Vi satsede alt på projektet, fordi vi troede på det og ville gøre det godt for ungerne - natur, lys og luft!

Nu, knapt 2 år senere, med et hus der nu er i betydeligt bedre stand end da vi overtog det, og på mange måder er sikret en eksistens mange, mange år ud i fremtiden, er vi blevet integreret i lokalsamfundet og har fundet ud af, at der er meget mere af værdi hér på stedet end vi først så...

Lokalsamfundets græsrødder har frembragt et bredt udvalg af aktiviteter; alt lige fra børnekor i de mange kirker her er, til gymnastikhold for alle aldre, madklub og et væld af andre interessegrupper, hvoraf flere udfoldes i den velfungerende skolebygning, der ligger centralt i lokalområdet, samt sportsaktiviteter i den nærliggende sportshal. Her afholdes årlige børnedage, loppemarkeder og fester samt et væld af andre aktiviteter, bl.a. i det lokale forsamlingshus, der også tilbyder at kokkerére mad til større arrangementer. Børne- og skoleinstitutionerne har vist sig at være endog MEGET velfungerende, rige på plads og naturområder, gode bygninger, god indretning - ganske enkelt misundelsesværdige betingelser for børn(!) - og børnene er da også faldet til fra dag ét af og nye kammeratskaber er opstået - ja, de er faktisk svære at trække med hjem, når vi henter dem om eftermiddagen! Pædagogerne og lærerne gør et stort arbejde og leverer de fineste resultater (selv om de åbentlyst ikke modtager de rette betingelser fra kommunen, som syntes af løbe fra deres ansvar, på flere områder). Landsbyen huser desuden et velfungerende plejecenter for de ældre.

Her er, kort sagt, et frodigt liv og en bemærkelsesværdig sammenhængskraft i det nære lokalsamfund, som primært er holdt sammen af den kraft der udspringer fra det faktum, at man har både institutionerne og indkøbsmuligheder - og som altså er direkte årsager til at tilflyttere vælger stedet - og det har kun styrket vores glæde over vores beslutning om at flytte hertil fra Hellerup, nord for København, og at satse det hele på dette nye liv som, på mange måder, er meget forskelligt fra det vi var vant til. Og, i det store billede, er vores tilflytning jo helt i overensstemmelse med ønsket om og forståelsen for nødvendigheden af spredning af befolkningen, ved at inddrage landdistrikterne, som alle (ihvertfald udadtil) syntes at støtte i disse år....så alt burde være godt...

- men så sker dette:

Den chokerende besked om, at det lokale Socialdemokrati står forrest i udformningen og promoveringen af et forslag til en ny skolestruktur, der nedlægger præcist de institutioner som vi og vores nye by er så afhængige af, og som børnene er kommet til at elske, ankommer og er ved at rive benene væk under os! En livsnerve, et afgørende aspekt for fødekædens kontinuitet i et landsbysamfund med omegn, vil man skære over! Socialdemokratiet??? Lodret modsat den politik man på landsplan gør sig til talsmand for! What!!! Dén havde vi ikke set komme...

Pludseligt syntes fremtiden at tegne sig ganske anderledes, specielt for børnene, men så sandelig også for os forældre, der ellers har nok at se til i forevejen. Forslaget der er kommet frem, viser sig at være kynisk, uigennemtænkt og endog særdeles uklogt, i en grad der overgår vores vildeste fantasier.

Konsekvensberegningerne er f.eks. ikke noget man har beskæftiget sig med overhovedet! Man har kun forsøgt at kigge på hvad en evt. ny skolestruktur og økonomien heri eventuelt giver, på bundlinien af et regneark! Og først og fremmest vil man bruge en eventuel (altså på papiret) besparelse til at oprette flere lederstillinger i kommunen(!). Dette i bytte FOR ET HELT LANDSBYSAMFUND! Man vil lægge et bygningskompleks, der indeholder alt hvad der kræves, øde! Efterlade værdier som aldrig vil kunne genskabes, i en tom og ørkesløs tilstand! Og hvad alle andre følgevirkninger angår, alle menneskelige og lokale samfundshensyn og perspektiver såsom nedlæggelse af utallige stillinger, færre nytilflyttere, flere fraflyttere, faldende huspriser, butikslukning, færre medlemmer i idrætsforeningen, længere transporttid med deraf følgende øgede udgifter, brudte lokaltilhørsforhold - kort og godt landsbydød m.m.m., er disse tilsyneladende ligegyldige i denne sammenhæng! For der findes INGEN konsekvensberegninger for disse logiske følgevirkninger overhovedet! For når bare regnedrengenes (DJØF’ernes) regnestykker går op på papiret, er fremtiden for landsbydistrikter og mennesker ikke noget man kan tage sig af...de er blot ofre, et nødvendigt spild i processen henimod virkeliggørelsen af “fremskridtet”, som ligger klart beskrevet i talrække efter talrække, i snørklede afkroge af visse lokalpolitikeres intrigante hjerner! Nærhed, omsorg, samvittighed og oprigtig kløgt, er ikke noget man beskæftiger sig med - nej da, det er da at bede om for meget! Økonomien er den nye Gud! Alt må vige, for de kløgtige lokale politikerhjerners overophøjethed!

Dette til trods for at halvdelen af Lollands befolkning bor i landdistrikterne - og vi hér har vi ovenikøbet en fantastisk børnehave, SFO og skole på tale!!! Hvad er så næste skive der skæres af salamien? Hvad er den langsigtede plan - er der overhovedet en?!! Vil man affolke landdistrikterne fuldstændigt? Med hvilken begrundelse? Hvordan kan politikerne se sig selv i spejlet, med denne bagage på ryggen, med dette potentielle “folkemord” på samvittigheden? Er det den slags politikere vi ønsker skal lægge rammerne for vores liv? Naturligvis ikke...! Vi må insistere på en langt mere fornuftsbetonet tilgang til tingene.

Vi kæmper nu en kamp mod disse lokalpolitikernes snæversyn, og forsøger at vække det i dem som i virkelighedens verden er vigtigt, nemlig deres samvittighed og deres rette ansvar - at vække deres forståelse for at deres såkaldte “initiativer” ikke bare er under lavmålet, men går i stik modsat retning af det er er brug for og at konsekvenserne, som de ikke vil se på, vil være fatale! Og vil være fatale for ALLE landdistriktsskoler på Lolland - for det samme rygte (spredt af samme kommune over de sidste 10 år), at skolen står på en speciel “liste” hos kommunen, har betydet at elevtallet på vores gode skole Dannelunde ikke har været stigende de senere år, men snarere faldende pga. frygten for fremtiden, spreder sig nu til de andre distriktskoler - for hvem er de næste der skæres fra; de næste der mister hovedet for bødlens kolde, skarpslebne økse?

En dygtig og samvittighedsfuld gartner vil vide at give en plante den rette pleje og omsorg, når dens blade begynder at hænge...han skærer den ikke bare ned...det ville være en falliterklæring, som han, som den, i livet, rettænkende, ærefulde og sandfærdige gartner han er, ikke ville kunne leve med. Han vil altid prøve det gode først...

Interessant er det desuden, at der findes forslag til ændringer i det foreliggende forslag (et forslag som jo slet ikke nødvendigvis er relevant - man kan jo bare lade være!), som kan danne et kompromis, så vi alle kan være nogenlunde med og som sparer yderligere penge(!) - men også hér optræder politikerne som lukkede byporte! Arrogante og uimodtagelige for det væld af indsigelser, der er kommet fra borgerne! Centralisering er deres motto! Uanset det går stik imod deres moderpartis udmeldinger. Det synes som om de ikke ønsker det gode...de drives ikke af sande ønsker og mål, uanset hvad de påstår. De overhører ethvert forslag der kommer udefra - selvtilstrækkelige og selvretfærdiggørende som de er. De lytter ikke til græsrøddernes stemmer, selvom den virkelige vækst starter netop dér....dér ligger de latente kræfter som VIL noget, som har noget på hjerte, for hvem en masse er på spil! Hvorfor ikke udnytte disse kræfter? Hvorfor ikke inddrage borgerne? Det ville en sand og oprigtig “folkets politiker” gøre - tænk om han søgte den positive og udviklende tilgang til tingene, at han og hans “partikammerater” søgte en løsning der ikke skamferer, men som bevarer og udvikler, som befordrer...tænk engang...! Dét ville han/de vinde folkets tillid på!

Det er desværre, med denne situation, tydeligt at politikerne glemmer, at de er ansat som befolkningens tjenere - ikke deres overhoveder. Men ydmyghed, respekt og god vilje, er ikke evner og kvaliteter man sætter højt. (Og nævn nu ikke høringsperioder i denne sammenhæng - de er, trods alt, kun spil for galleriet: Man foregiver at man gør tingene på en legitim demokratisk måde, men det passer ikke - høringsperioder ændrer som regel intet - det er ren formalitet, som de siddende politikere kynisk vasker deres hænder i, efter hovederne har rullet. Lad gerne dette eksempel stå som bevis for netop dette, skulle deres destruktive forslag gå igennem....)

Så for hele Lolland-Falsters og alle lokaldistrikters skyld, anmoder jeg hermed om, at alle der kan se de destruktive perspektiver i det nuværende forslags konsekvenser, for store dele af vores fælles område, giver deres støtte til landdistriktskolerne og dermed os i Dannemare og omegn, som netop nu står i en afgørende vanskelig situation. Støt IKKE op om politikere, enkeltindivider eller partier, der ikke vil os, som ikke vil landområderne og deres befolkninger! Lad dem vide, utvetydigt, at vi ikke deler deres kortsigtede og mangelfulde menneskesyn, hvor pengene betyder mere end børnene og alle menneskene der bebor landdistrikterne. Støt i stedet vores bestræbelser på at bevare landdistriktskolerne generelt og dermed også Dannelunde institutionerne, som er helt afgørende for området og for børnenes fremtid. Landdistriktskolerne og børnehaverne SKAL bevares - vi har ikke råd til at lukke flere - landdistrikterne må ikke uddø - koste hvad det vil. Stop op og og tænk igen, FØR DET ER FOR SENT - for det kan det lige pludseligt være...! Høringsperioden udløber den 23. maj....

Steen Bahnsen og familie

Græshavevej 60

4983 Dannemare
KOMMENTARER

Her kan du skrive en kommentar og deltage i debatten. Den må gerne være livlig og skarp, men hold dig til emnet og skriv med respekt for andre og i en god tone. Redaktionen forholder sig retten til at slette indlæg, der ikke lever op til vores retningslinjer, som du kan læse her.

Læserbreve

AF: JOHN WENNERWALD

Tak til borgerne 16. februar 2020 kl. 21.15

AF: BJARKE ROSENKILDE

Beåndet eller åndløs 16. februar 2020 kl. 19.58

AF: TOM AHLQVIST

Nok er Nok. 13. februar 2020 kl. 23.06

AF: JOHN WENNERWALD

Landbruget når ikke målet 09. februar 2020 kl. 21.34

AF: BERIT BECH

Foreningshus eller skoleskyderi 05. februar 2020 kl. 15.06