cookie-og-privatlivspolitik

Debat

Ungdomsskolelukninger i Lolland kommune

Ungdomsskolelukninger er på dagsordenen i Børn- og skoleudvalget den 10. februar. Klubberne: Fejø, Horslunde og
18. januar 2019 kl. 01:05 Af Linda Sommer

Holeby er lukningstruede.

Sociale relationer og gode fællesskaber danner gode grobunde for et harmonisk liv. Er en kommune ikke med til at sætte rammen for, at vores børn og unge kan mødes og have gode fællesskaber, da opstår der uligheder mellem børn i landdistrikterne og i byerne.

Derfor ser Lokallisten Lolland med bekymring på Børn- og Skoleudvalgets dagsorden med et spareforslag i forhold til nedlægning af Ungdomsskolerne på Fejø, i Horslunde og i Holeby. Vi mener, at det er vigtigt at høre de unge i sådanne sager. Der er lavet et Fælles Elevråd, det er på tide, at der laves et fælles ungdomsskoleråd. På den måde vil de unge, selv kunne være med til at komme med forslag til løsninger, der kan være optimale – og måske er de bedre til at se på tværs af løsningsforslag end vi voksne.

VIVE (Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd) udkom den 6. december 2018 med en undersøgelse, der viste tegn på øget social polarisering, ændrede samværsformer med venner, mindre risikoadfærd og fortsat vækst i unges psykiske mistrivsel. Undersøgelsen viste også, at trivslen i skolen daler.

Lolland kommune har en høj grad af børnefattigdom, der er mange familier på overførselsindkomster, uddannelsesniveauet er lavt, der er mange eneforsørgere, mange bor i lejede boliger og der er en høj grad arbejdsløshed i de sårbare familier.

De trange økonomiske vilkår, som mange børn og unge vokser op under gør, at vores børn og unge lider mange afsavn. Kommunen har ikke en stærk tilvækst af børn, og vi giver i høj grad vores mange veluddannede unge videre til de store kommuner. Dette efterlader et stort gab, der er synligt i foreningslivet og det kulturelle billede af kommunen. Vi mangler de unge.

De unge, som bor i kommunen, har brug for, at der er tilbud til dem. Risikofaktorer som: ensomhed, angst, stress, overvægt, lav skoleglæde, misbrug af hash og alkohol m.v. Er elementer, som vi kan sætte ind imod, ved at have voksne, der har tid til at lytte og klubber, hvor der kan skabes sociale relationer. Herudover, da er der klubber, der i dag har madtilbud, idet det faktuelt er sådan, at vi har sultne børn. Når det er sagt, så skal det nævnes, at Lokallisten Lolland

Fra Fejø har LL modtaget følgende udsagn:

-Det er rigtig ærgerligt, at der bliver skåret ned på børn- og ungeområdet og at Fejø endnu engang er ramt. Tidligere gik Fejø fri, idet de unge netop ikke havde andre klubmuligheder. Det var man bevidst om fra ungdomsskolens side. Det seneste år har der dog højst været 3-5 unge i klubben en gang om ugen og det seneste år har der praktisk talt ikke været nogen. Der har tilsyneladende ikke været nogen interesse eller behov fra de unges side.

-Klublokalet og dets faciliteter kommer givet vis til at køre videre i en eller anden form.

Fejø blev kåret som årets landsby 2018. Det har vidner om, at Fejø i den grad er i stand til at løfte sig fri af den geografiske udsathed, som Lolland og andre kommuner i landdistrikter er ramt af.

Vi finder med baggrund i udmeldinger fra Fejø, at det virker realistisk at lukke klubben ned. Dog finder vi, at man bør se på, hvad der giver mening at have på Fejø, idet borgerne på Fejø betaler deres skat og der er en øget tilvækst af børn, som kan have behov for tilbud. Måske skal der tænkes helt Ø-nyt. Vigtigt er det, at de unge ikke bliver glemt.

I Horslunde er der initiativer som børnedisco for de 7-14-årige. Der er en sportshal og lidt endnu en klub. Vigtigt er det for de ydre distrikter i kommunen, at børn og unge har mulighed for at komme med en bus til deres aktiviteter. Sparer man på busserne sætter det begrænsninger for vores børn og unge i forhold til at komme til fælles aktiviteter. Der er faktisk tilbud i Horslunde, som unge fra Nakskov og omegn godt kunne tænke sig at være en del af, men igen, ingen transportmulighed, ingen aktivitet.

I Holeby kæmper byen i øjeblikket med at få stablet et økonomisk fundament og et aktivt indhold for et Medborgerhus. Dette med baggrund i, at der kommunalt blev truffet beslutning om at rive den kendte og brugte røde bygning ned, som er den gamle skoles indgangsportal. Børn- og unge, der skal i udskoling køres til Rødby. Afstanden er overkommelig, men alligevel ikke rar på en cykel en mørk og regnfuld aften. Hvor skal Holebys unge være, hvis klubben lukkes?

LL mener fortsat, at der er behov for at bevare klubberne i Horslunde og i Holeby. Ligesom der er behov for, at der bliver talt med alle de berørte unge om, hvordan de ser på fremtiden.

VIVE skriver: ”Vi har – ved hjælp af en række Danmarkskort – vist, at de børnefattige kommuner ligger i yderområderne af Danmark, dvs. i Nordjylland, Norddjurs, på Sjælland og øerne og i hovedstadsområdet. Vi har også vist, at kommuner med høj udsathedsgrad fordeler sig på næsten samme måde. Det er altså hovedsageligt kommuner med lav andel af børn i befolkningen, dvs. de kommuner, hvor andelen af 0-17-årige i befolkningen er under 20 pct., der også kendetegnes ved at have en høj grad af udsathed ifølge vores socioøkonomisk sammensatte udsathedsgrad.”

Tidlig indsats ligger også i Ungdomsskole regi, derfor kan Lokallisten Lolland ikke tilslutte sig lukningerne.

Linda Sommer & Leo Christensen

Lokallisten Lolland

Rosnæsvej 66

4900 Nakskov
KOMMENTARER

Her kan du skrive en kommentar og deltage i debatten. Den må gerne være livlig og skarp, men hold dig til emnet og skriv med respekt for andre og i en god tone. Redaktionen forholder sig retten til at slette indlæg, der ikke lever op til vores retningslinjer, som du kan læse her.

Læserbreve

AF: LINDA SOMMER

Varme i en kold tid 17. januar 2021 kl. 20.42

AF: JOHN WENNERWALD

Rigsret? Selvfølgelig 17. januar 2021 kl. 20.16

AF: JENS E NIELSEN

varme i sakskøbing 16. januar 2021 kl. 20.36

AF: LINDA SOMMER

Moralsk støtte til Rødby og… 14. januar 2021 kl. 20.44

AF: LINDA SOMMER

Kapacitetstilpasning i dagtilbud 12. januar 2021 kl. 20.39