cookie-og-privatlivspolitik
Miljø- og Fødevareklagenævnet - der bor i Nævnenes Hus i Viborg - har endnu en gang gjort Erhvervsministeriet og Folketingets Ombudsmand opmærksom på, at Guldborgsund Forsyning ikke respekterer nævnets afgørelser.
Miljø- og Fødevareklagenævnet - der bor i Nævnenes Hus i Viborg - har endnu en gang gjort Erhvervsministeriet og Folketingets Ombudsmand opmærksom på, at Guldborgsund Forsyning ikke respekterer nævnets afgørelser.
Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Guldborgsund

Forsyningen meldt til politiet

Nok en gang bliver Ombudsmanden orienteret om problem med aktindsigt hos Guldborgsund Forsyning.
17. september 2020 kl. 20:00 Af David Arnholm

Annonce

GULDBORGSUND "Brevet er sendt i kopi til Erhvervsministeriet og Folketingets Ombudsmand".

Sådan slutter et brev, som formanden for Miljø- og Fødevareklagenævnet, Birgitte Egelund Olsen, har sendt til Guldborgsund Spildevand A/S og Martin Wouters.

Sidstnævnte har 6. december 2019 søgt om aktindsigt i finansieringen af den store renovering, Guldborgsund Forsyning har igangsat af en række spildevandsanlæg rundt om i kommunen.

18. december gav forsyningen afslag, men det klagede Martin Wouters over, og 8. juli gav Miljø- og Fødevareklagenævnet ham medhold og ændrede forsyningens afslag:

Han skulle have fuld aktindsigt.

Herefter skulle forsyningen udlevere et notat med et tilhørende bilag, men det ville forsyningen ikke uden videre.

"Selskabet er ikke fuldstændig enige i nævnets afgørelse, men anerkender at dokumenterne ikke kan undtages i deres helhed. På den baggrund har vi valgt at genbehandle sagen", lød det i et nyt svar fra forsyningen til Martin Wouters.

Herefter gav forsyningen aktindsigt, men undlod oplysninger om bestyrelsens interne drøftelser og forhandlinger, "da det er selskabets vurdering, at der er tale om oplysninger af intern karakter. Bestyrelsen betragter selv disse oplysninger som fortrolige, og det er selskabets vurdering, at det vil føre til et brud på selskabslovens paragraf 132, hvis de udleveres."


Afgørelsen var endelig

Men den går ikke, fastslår Miljø- og Fødevareklagenævnet i brevet til Martin Wouters og Guldborgsund Spildevand A/S:

"Miljø- og Fødevareklagenævnet skal i den forbindelse henlede Guldborgsund Spildevand A/S' opmærksomhed på, at det fremgår af nævnets afgørelse af 8. juli 2020, at afgørelsen er endelig og ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed (...). Som følge heraf har Guldborsund Spildevand A/S ikke mulighed for at træffe en ny afgørelse om aktindsigt, men skal derimod udlevere dokumenterne i deres helhed i overensstemmelse med Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse eller indbringe sagen for domstolene."


Fokus på Guldborgsund

Det er altså det brev, som Erhvervsministeriet og Folketingets Ombudsmand har fået tilsendt en kopi af. Sagen er nemlig blot - som tidligere omtalt i Folketidende - det seneste eksempel på længere tids armlægning mellem forsyningsselskabet og klagenævnet.

For et par uger siden har klagenævnets formand således også sendt en redegørelse til Erhvervsministeriet vedrørende nævnets behandlinger af klager over afgørelser om aktindsigt truffet af forsyningsselskaber. Her fremhæves Guldborgsund Forsyning endnu en gang sammen med Vordingborg Forsyning.

Ud af de 113 afgørelser, klagenævnet i perioden fra 1. januar 2019 til 31. juli 2020 traf i sager med klager over manglende aktindsigt, handlede de 26 om et af de to selskaber. De tegnede sig altså tilsammen for 23 procent af sagerne.

Redegørelsen nævner også det problem, at de to forsyningsselskaber i enkelte tilfælde har nægtet at videresende oplysninger og dokumenter til nævnet, ligesom de i en række tilfælde nægter at efterleve nævnets endelige afgørelser - sådan som det er tilfældet i den ovenfor nævnte sag om spildevandsanlæggene og i sagen om forsyningens ulovlige bandlysning af Uffe Thorndahl.


Ingen mærkbar effekt

Af redegørelsen fremgår det, at klagenævnet har orienteret Energistyrelsen om problemerne, og at det har fået Energistyrelsen til at oplyse de relevante interesseorganisationer på området om reglerne - det gælder eksempelvis Danva, der er vand- og spildevandsselskabernes organisation.

"Nævnets henvendelse har dog endnu ikke haft nogen mærkbar effekt", konstaterer Birgitte Egelund Olsen og tilføjer, at det er klagenævnets opfattelse, at det ikke har mulighed for at gribe ind, når selskaberne ikke vil efterleve nævnets afgørelser.

Og, tilføjer hun, når nævnet ikke kan håndhæve sine afgørelser, så kan det overvejes, om det bliver formålsløst for klagenævnet at træffe afgørelser om afslag på aktindsigt.

Brevet forholder sig også til det argument, som Guldborgsund Forsyning bruger - at en udlevering af oplysninger kan stride mod selskabslovens bestemmelser. Et argument, som klagenævnet fejer af banen.


Oplyser om reglerne

Som Birgitte Egelund Olsen skriver:

"Det forekommer, at visse forsyningsselskaber helt generelt er i tvivl om forholdet mellem reglerne om aktindsigt og regler om blandt andet tavshedspligt og risikostyring i selskabsloven og reglerne i databeskyttelsesforordningen. Miljø- og Fødevareklagenævnet har i flere tilfælde truffet afgørelse om, at reglerne i selskabsloven og databeskyttelsesforordningen ikke i sig selv er til hinder for, at der meddeles aktindsigt. Selskaberne er derfor forpligtede til at udlevere materiale, som ikke kan undtages efter konkrete bestemmelser i offentlighedsloven og miljøoplysningsloven."

Og det leder til et fromt ønske fra hendes side:

"En mere generel oplysningskampagne om forsyningsselskabers forpligtelser efter reglerne om aktindsigt vil formentlig kunne bidrage til en bedre varetagelse af offentlighedens interesser i disse sager."

Men indtil videre afventer nævnet, at Folketingets Ombudsmand tager affære.


Meldt til politiet

Samme tålmodighed har Uffe Thorndahl ikke. Efter at have læst Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse i sagen om Martin Wouters anmodning om aktindsigt har han i fredags, 11. september, skrevet til Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

I sin henvendelse påpeger han, at klagenævnet fastslår, at Guldborgsund Spildevand A/S ikke måtte træffe en ny afgørelse i sagen, men skulle udlevere dokumenterne i deres helhed.

"Forsyningens lovovertrædelser er derfor så grove, at Martin Wouters har bedt mig om på hans vegne at anmelde Guldborgsund Forsyning til politiet for disse grove lovovertrædelser, hvilket jeg hermed gør", skriver Uffe Thorndahl i sin anmeldelse.KOMMENTARER

Her kan du skrive en kommentar og deltage i debatten. Den må gerne være livlig og skarp, men hold dig til emnet og skriv med respekt for andre og i en god tone. Redaktionen forholder sig retten til at slette indlæg, der ikke lever op til vores retningslinjer, som du kan læse her.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Modtag nyheder hver dag kl. 12

Se eksempel på tidligere nyhedsbrev her

Læserbreve

AF: LINDA SOMMER

Den historiske kulturarv… 20. oktober 2020 kl. 09.43
Kom nu videre 20. oktober 2020 kl. 08.49

AF: JOHN WENNERWALD

Nåede du det, du ville? 18. oktober 2020 kl. 22.02

AF: MARTIN WOUTERS

digelaget og kommune vil… 17. oktober 2020 kl. 16.16

AF: MARTIN WOUTERS

falck sidste arbejdsdag i Guldborg 15. oktober 2020 kl. 15.46

AF: LINDA SOMMER

Velkomstporten til Danmark 13. oktober 2020 kl. 20.14

Annonce