cookie-og-privatlivspolitik
100 borgere fra Everdrup og omegn mødte frem til borgemøde i Arena Næstved for at kommentere på Energinets planer om en kompressorstation i området i forbindelse med Baltic Pipe-projektet.

8

Billeder

100 borgere fra Everdrup og omegn mødte frem til borgemøde i Arena Næstved for at kommentere på Energinets planer om en kompressorstation i området i forbindelse med Baltic Pipe-projektet.
Foto: Denny Michael Jakobsen

Landbrugsnyt

Energinet: Vi er villige til dialog

Et borgermøde om en kompressorstation placeret i Everdrup i forbindelse med Baltic Pipe-projektet vakte følelser frem hos de mange fremmødte borgere i Arena Næstved, som ikke føler, de bliver taget seriøst. Energinet forsøgte dog at komme dem i møde.
07. marts 2019 kl. 14:56 Af Denny Michael Jakobsen

Annonce
FAKTA
- Baltic Pipe-projektet er et samarbejde mellem statens energiselskab Energinet og det polske gastransmissionsselskab Gaz-System, som skal udbygge gasrørledningen mellem Nordsøen, Danmark, Østersøen og Polen, så norsk naturgas kan transporteres fra Nordsøen til Polen og dermed gøre Polen mere uafhængig af russisk gas.
- Baltic Pipe omfatter en udbygning af det danske transmissionssystem med cirka 210-230 km ny gasrørledning mellem Egtved i Jylland og Faxe Ladeplads og en kompressorstation i Sydøstsjælland.
- De samlede omkostninger til Baltic Pipe skønnes at beløbe sig til 12-16 milliarder kroner, hvoraf Energinet skal finansiere cirka halvdelen.
- Energinet har nu sendt miljøkonsekvensvurdering og forslag til Landsplandirektiv i høring frem til 12. april 2019.
- Du kan finde høringsmaterialet på hoeringsportalen.dk

Der var mulighed for at stille spørgsmål til Energinet på et borgermøde onsdag i Arena Næstved om anlægget af en kompressorstation ved Everdrup i forbindelse med Baltic Pipe-projektet. Cirka 100 borgere fra Everdrup og omegn var mødt frem, mange af dem er frustrerede over udsigten til at få en kompressorstation i baghaven.

Kompressorstationen skal ligge lige øst for Sydmotorvejen ved Hestehavevej, hvor gårdejer og fåreavler Richard Andersen bor. Hans ejendom gennem 40 år står derfor til ekspropriation, hvis planerne ellers bliver godkendt. Men det er der ifølge Richard Andersen ingen tvivl om, at de gør.

- Det løb er kørt. Der er ikke mere at gøre. Jeg venter bare på Ekspropriationskommissionen. Det sidste, jeg har hørt, er, at det bliver i oktober. Først der får jeg at vide, hvilken kompensation jeg kan regne med, sagde han til Landbrugsnyt ved borgermødet.

Baggrunden for borgermødet er, at projektet nu er inde i anden høringsfase frem til 12. april. Høringen sker som led i miljøvurderingen af projektet og i forbindelse med det landsplandirektiv, som erhvervsministeren skal udstede for projektet.


Den bedste placering

En borgergruppe har peget på alternative placeringer af kompressorstationen, og Energinet forklarede på mødet, hvorfor lige netop en placering ved Everdrup er den mest optimale.

- Vi har set på landskabelige forhold, nærheden til andre større tekniske anlæg, i dette tilfælde Sydmotorvejen, og nærheden til en anvendelig vejadgang. Derudover vi vil gerne berøre så få borgere som muligt, og vi har set på afstanden til den planlagte linjeføring, afstanden til Sydøstsjællands kyst og afstanden til en mulig elforsyning i Blangslev og Haslev, forklarede Sif Zimmermann, seniorkonsulent i Energinet.

- Samlet set giver denne placering den bedste løsning, når vi ser på alle disse forhold, fortsatte hun.

11 placeringer af kompressorstationen har været undersøgt, og Dana Østergaard fra Miljøstyrelsen supplerede ved at sige, at en placering ved Kohave/Orup Tykke godt nok ville berøre færre borgere, men at de landskabelige forhold til gengæld er mere skrøbelige her, og at der er længere til forsyningsnettet.

- Derfor er placeringen ved Sydmotorvejen bedst, sagde hun.


Gastrykket skal hæves

Kompressorstationen skal hæve trykket i gastransmissionssystemet fra 46 til 84 bar, så gassen kan transporteres den lange vej til det polske transmissionsnet. Det er derfor nødvendigt at opføre kompressorstationen nær Sjællands østkyst, hvor søledningen til Polen føres i land.

Kompressorstationen får en forventet bemanding på 10 personer og skal ligge på et areal svarende til 13 hektar og består af samlet 6.000 kvm bygninger, i den vestlige del administrations-, service- og kompressorbygninger, mod øst et gasteknisk anlæg, mod syd en ny kompressorstation og i det sydøstlige hjørne en 45 meter høj afblæsningsskorsten.

Et 15 meter bredt bælte med beplantning skal omgive anlægget som følge af de mange høringssvar i første høringsrunde, der pegede på, at kompressorstationen vil skæmme landskabet. Beplantningen bliver hasselmusvenlig, da der lever en bestand af hasselmus i det nærliggende Tågeskov Overdrev.

På mødet fremlagde Energinet visualiseringer af, hvordan det færdige anlæg vil tage sig ud fra alle verdenshjørner. Den største ændring i landskabet bliver skorstenen, mens de andre bygninger gemmes væk bag beplantningen.

Det blev dog anført af flere borgere, at visualiseringerne viser anlægget på en sommerdag med grønne træer og ikke en vinterdag uden blade på træerne.

- Det er den metode, man bruger, når man laver visualiseringer, sagde Sif Zimmermann.


Anlæg skal skjules bedre

En af ildsjælene i den lokale borgergruppe i Everdrup, Tina Bjerregaard, gav udtryk for, at beplantningsbæltet på 15 meter ikke er tilstrækkeligt.

- Der stilles kun krav om en randbeplantning på 15 m i tykkelsen. Kun fem procent skal være stedsegrønne planter, resten løvfældende træer og buske. I min optik er et beplantningsbælte på 15 m som overvejende består af løvfældende træer langt fra nok til at skærme imod et udsyn til de voldsomt store og naturskæmmende tekniske anlæg, som kompressorstationen er, sagde hun og fortsatte:

- Et beplantningsbælte vil være 10 år eller mere om at vokse op i højden i bæltets fulde bredde, hvilket gør, at vi får udsigt til et regulært industriområde med både skorstene, elmaster, lynafledningsmaster og store kasse-bygninger de første mange år. Det er ganske enkelt skræmmende. Jeg synes, at vores forslag glimrer ved deres fravær, og det virker nærmest som om, at hasselmus får mere taletid end os borgere, sagde Tina Bjerregaard.

- Beplantningen er en af de ting, vi gerne vil i dialog med jer om. Og jeg kan kun opfordre til at sende det ind i jeres høringssvar inden den 12. april, så kommer det til at indgå i vurderingen, sagde chefprojektleder fra Energinet, Søren Juul Larsen.

- Vi vægter ikke hasselmus højere end mennesker. Kan vi lave en støjvold eller udvide beplantningen inden for loven, så vil vi gerne gøre det, supplerede Energinet-direktør Torben Brabo.


Støj og trafik

Netop frygten for støj fyldte en del på mødet, men ifølge Dana Østergaard fra Miljøstyrelsen bliver styrelsens støjkrav opfyldt med stor margen.

- I området umiddelbart uden for anlægget vil der kun være et støjniveau på 35 decibel, og i princippet vil man slet ikke høre, hvad der foregår inde på anlægget, beroligede hun.

Derudover udtrykte flere borgere bekymring over adgangsvejene til kompressorstationen, hvis der i anlægsfasen kommer tung lastbiltrafik på den i forvejen belastede Tågeskovvej.

- Tågeskovvej har i forvejen tæt trafik, og det er også en skolevej. Det er ikke en vej, der kan tåle tung lastbiltrafik, påpegede en borger.

- Vi er meget bevidste om, at Tågeskovvej er belastet, og at det er en skolevej. Det er med i vores overvejelser, og vores foretrukne løsning er adgang via Rønnedevej, svarede Sif Zimmermann.


Responstid et problem

En anden problematik, der blev taget op, var sikkerheden i forhold til terror og beredskab, hvis der skulle ske noget på anlægget.

- Der er kun tale om, at gasser bliver komprimeret. Der er ikke tale om nogen oplagring af gas. Det er ikke at betragte som en risikovirksomhed, sagde Dana Østergard.

- Vi har en responstid fra beredskabet på 20 minutter, det bliver I nødt til at finde en løsning på, lød det fra en af de fremmødte.

- Jeg har ikke før hørt om, at responstiden i området er lav, men det er noget, vi må tage med videre til beredskabet og finde en løsning på, sagde Torben Brabo.

Efter debatten var Tina Bjerregaard fra borgergruppen stadig ikke helt tilfreds.

- Jeg føler ikke, vi bliver taget alvorligt nok. Flere af beslutningstagerne er tydeligvis ikke blevet orienteret om beslutningerne, sagde Tina Bjerregaard, som dog satte pris på, at de var lydhøre over for yderligere afskærmining af anlægget.


Lokalt borgermøde

Der er arrangeret et lokalt borgermøde lørdag den 23. marts kl. 10.00 i Everdrup Klubhus, hvor Næstved Kommune har sagt ja til at komme og svare på spørgsmål og fremlægge deres status og sagsbehandling på projektet.

- Vi knokler til det sidste for at klæde alle de lokale borgere godt på forud for, at man jo skal indgive høringssvar senest 12. april. I sidste ende er det et forsøg på at få Næstved Kommune, Energinet og Miljøstyrelsen til at lytte til de lokale borgere, hvis naturskønne område står til at blive ændret så voldsomt, sagde Tina Bjerregaard.KOMMENTARER

Her kan du skrive en kommentar og deltage i debatten. Den må gerne være livlig og skarp, men hold dig til emnet og skriv med respekt for andre og i en god tone. Redaktionen forholder sig retten til at slette indlæg, der ikke lever op til vores retningslinjer, som du kan læse her.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Modtag nyheder hver dag kl. 12

Se eksempel på tidligere nyhedsbrev her

Annonce i kategorien "Landbrugsnyt":
Annonce