cookie-og-privatlivspolitik
Generalforsamlingen i Landøkonomisk Selskab blev holdt i Skovridersalen på Holmegaard Gods.

5

Billeder

Generalforsamlingen i Landøkonomisk Selskab blev holdt i Skovridersalen på Holmegaard Gods.
Foto: Denny Michael Jakobsen

Landbrugsnyt

Mange vil lide skibbrud

Årets generalforsamling i Landøkonomisk Selskab kom omkring tørkepakken, urimelige rammevilkår og vandplaner, ligesom der var utilfredshed med, at Sjælland og øerne ikke længere er repræsenteret i Landbrug & Fødevarers sektorbestyrelse for planteavl.




05. december 2018 kl. 08:54 Af Denny Michael Jakobsen

Annonce
FAKTA
- Landøkonomisk Selskab blev oprettet i 2000 som en fusion mellem Sorø Amts Økonomiske Selskab (1833) og Præstø Amts Landboforening (1839) med det hovedformål at være talerør på de østlige øer, primært for de professionelle heltidsbrug.
- Bestyrelsen har 12 medlemmer, og sekretariatet, under ledelse af Charlotte Frimer Petersen, har til huse på Fulbyvej i Sorø.
- Landøkonomisk Selskab yder ingen rådgivning, så medlemmerne kan frit vælge rådgivning, hvor de ønsker det.
- Foreningen har disse primære mærkesager: Generationsskifteafgift, Kvælstofkvoter, Pesticidafgifter, Naturbevarelse samt Grøn Vækst.

Skovridersalen på Holmegaard Gods lagde endnu en gang ramme om årets generalforsamling i Landøkonomisk Selskab, der er forening for de store heltidslandbrug på Sjælland og øerne. Cirka 45 medlemmer mødte frem til generalforsamlingen, og de kunne høre formand Claus Neergaard begynde med at sende en hilsen til den nye viceformand i Landbrug & Fødevarer, Thor Gunnar Kofoed, som selv var mødt op.

- Ligesom kronprinsen kan vi kalde dig tidligere "frømand", sagde han med henvisning til Kofoeds formandspost for L&F's frøsektion.

I beretningen kom han ind på tørken i 2018, som er en af de værste nogensinde på dansk grund. Husdyrproduktioner, der har produceret for lidt foder, er hårdt ramt, da de skal købe foder ind til højere priser.

- Men også rene planteavlsbrug rammes, idet ikke alle afregningspriser har kunnet følge med op. Det gør sig for eksempel gældende for visse kontraktavlsforhold, og hvis afgrøder som korn og raps var solgt på forhånd, sagde Claus Neergaard.

Regeringen er kommet landbruget til undsætning med en tørkepakke, men den lader meget tilbage at ønske ifølge formanden.

- Af ulykkelige grunde, som til dels fortaber sig, blev resultatet af tørkepakken kun få hundrede millioner. Tak for dem, hvor de hjælper - men altså ikke på planteavlsbedrifterne. En begrænset tørkepakke har bevirket en stor modløshed og fører til drøje økonomiske vilkår for mange bedrifter i de kommende måneder. Mange vil lide skibbrud, konkluderede Claus Neergaard.


Kritik af mistet plads

Han begræd også, at Østlige Øers Landboforeninger stadig ikke har fået sin plads i Sektorbestyrelsen for Planteavl tilbage, hvilket er paradoksalt, da østdansk landbrug hovedsageligt består af planteavl.

- Det er stærkt kritisabelt, at der i bestyrelsen for planteavlsområdet ikke findes menige bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer Fyn, Sjælland, Lolland-Falster og Møn. Det er dog et plaster på såret, at Tolvmandssektionen er repræsenteret af vores bestyrelsesmedlem Christina Hage, der tilmed så flot er kommet i primærbestyrelsen på et frit-valgt mandat. Men herudover køres planteavlens menige medlemmer kun af jyder, sagde Claus Neergaard.

Planteavlsinteressen varetages dog også gennem Karin Dinesen, som deltager som planteavlsformand i forskellige sammenhænge, og hun berettede om årets gang inden for planteavlen. Et år, hun kaldte for et af de værste i mands minde.

- Høsten af græsfrø var for nogle avlere elendig, og mange udlæg overlevede ikke den vedvarende tørke efter høst. For mit eget vedkommende, og jeg bor i Vestsjælland, kan mit enghavegræs leveres i en Netto-pose, og det er ikke engang løgn, sagde Karin Dinesen.


Må ikke blive bange for egen skygge

Hun efterlyste også bedre rammevilkår i stedet for tørkepakker og lignende.

- Hvis det stod til os landmænd skulle der ikke være "pakker", men ordentlige vilkår baseret på faglig og juridisk dokumentation. Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen har desværre ingen mission om at opfylde dette ønske, idet han er sat i verden for at "please" bybefolkningen op til det kommende valg, fortalte hun og fortsatte:

- Vi bliver nødt til at vedblive med at imødegå de uretfærdige tiltag der bliver pålagt os. Det værste, der kan ske, er, at vi bliver bange for vores egen skygge. En landmand jeg var sammen med forleden mente, at vi skulle holde lav profil, da det ikke var formålstjenligt at kræve fx pesticidafgifterne fjernet "i et valgår". Jeg spørger bare, hvornår skulle vi så?


Egenkapital skrumper

De fleste landbo- og familielandbrugsforeninger oplever medlemstilbagegang, men Landøkonomisk Selskab har som en af de eneste formået at øge medlemstallet med 1,7 procent. Landøkonomisk Selskab er medlem af Landbrug & Fødevarer, som Claus Neergaard tegner et for rosenrødt billede af landbruget. Et billede, han ikke selv kan genkende.

- Danmarks Statistik konstaterede i foråret, at prisen på jord inklusiv bygninger er faldet 10.400 kr. pr. ha. Det svarer til 26 mia. kr. på landsplan. Lægges et forventet underskud på 6 mia. kr. som følge af tørken til, er egenkapitalen reduceret med 32 mia. kr. ud af de cirka 85 mia. kr., som vi fik beregnet i efteråret 2017. Hvis tallene senere viser, at egenkapitalen nu er nede på 52 mia. kr., er den så faldet cirka 85 procent på de små 12, siden jeg blev formand. Det er derfor ikke så underligt, at antallet af konkurser er stigende, konkluderede Claus Neergaard.


Fejl i vandplaner

Bestyrelsesmedlem Helge Danneskiold-Samsøe, som også er formand for Danske Vandløb, fortalte på generalforsamlingen om vandrådsarbejdet og vandplanerne. Lige nu arbejder Miljø- og Fødevareministeriet på de indstillinger, der blev afleveret fra vandrådene ved årsskiftet.

Vandrådene har haft et omfangsrigt materiale at gennemgå på kort tid, og det betød, at der ikke var tid nok til at komme ud og se alle de åer, der skulle tages stilling til.

Helge Danneskiold-Samsøe fremviste nogle fotos, der skulle dokumentere vandløb, som er blevet fejlkategoriseret. Blandt andet et foto fra 1933, hvor en masse arbejdere står med skovle foran Ryde Å på Vestlolland, som de er ved at udgrave. I baggrunden ses også udløbet til Ryde Å Pumpestation.

- Her er slet ikke tvivl om, at pumpekanalen er kunstig, de står jo med graveværktøjet, men i vandplanen er Ryde Å udpeget til stærkt modificeret. Hvordan kan den ikke være kunstig, når vi kan dokumentere, den er nedgravet. På samme måde kan vi finde fejlkategoriseringer af vandløb over hele Danmark. Det er simpelthen ikke godt nok, sagde han.


Kører på frihjul

Ved den efterfølgende debat kom Thor Gunnar Kofoed ind på pesticidafgiften, som man i landbruget gerne vil til livs.

- Når man gik rundt på Christiansborg i maj, fik man det indtryk, at vi havde en chance for at få fjernet pesticidafgiften, men det gik helt galt. Politikerne tænker kun på, hvad medierne ikke vil slagte dem på, som han udtrykte det.

Med hensyn til den manglende plads i Sektorbestyrelsen for Planteavl mente han ikke, at Sjælland, Fyn, Lolland-Falster og Møn har mistet så meget indflydelse, mens Povl Fritzner, formand for Østlige Øers Landboforeninger, ikke var helt enig i den udlægning.

- Vi skal se på det. Sektorbestyrelsen skal ind og arbejde mere, sagde Thor Gunnar Kofoed.

Landbrug & Fødevarers ambition er at holde sig over 50 procent medlemsopbakning og har varslet kontingentstigninger næste år.

- Vi skal have fat i dem, der kører på frihjul. Vi skal alle være med til at betale, ellers vil kontingentet stige igen. Er det rimeligt, at 55 procent betaler gildet og resten betaler nada? sagde den nye viceformand Thor Gunnar Kofoed.

På valg til bestyrelsen var Karin Dinesen, Erik von Rosen, Gustav Garth-Grüner og Henrik Wolff-Sneedorff, og de blev alle genvalgt.

Læs også "Burhønen og den politiske forbruger" fra mødet



KOMMENTARER

Her kan du skrive en kommentar og deltage i debatten. Den må gerne være livlig og skarp, men hold dig til emnet og skriv med respekt for andre og i en god tone. Redaktionen forholder sig retten til at slette indlæg, der ikke lever op til vores retningslinjer, som du kan læse her.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Modtag nyheder hver dag kl. 12

Se eksempel på tidligere nyhedsbrev her

Annonce i kategorien "Landbrugsnyt":
Annonce