cookie-og-privatlivspolitik

11

Billeder


Foto: David Arnholm

Lokal nyt

Årsmøde i digelag: Kritikere blev valgt

Søndag var der årsmøde i Det Falsterske Digelag, og interessen var enorm. Læs eller genlæs live-dækningen her.
11. oktober 2020 kl. 10:40 Af Jakob Poulsen og David Arnholm

Annonce

Det Falsterske Digelag, der som bekendt tager sig af vedligeholdelsen af diget langs Falsters østkyst, holder søndag årsmøde.

I de seneste måneder op til årsmødet har diskussionen omkring cykling på diget eller ej og ikke mindst bestyrelsens modstand imod dette og flere medlemmers utilfredshed med bestyrelsen skabt masser af debat.

Derfor er interessen fra medlemmerne også enorm. Ifølge Folketidendes reporter på stedet er næsten 500 mennesker mødt op for at deltage i mødet. Arrangørerne opfordrer derfor til, at hvis der er mødt par op, som kun har én stemme, at den ene så går hjem igen.

–-

LIVE:

* Klokken 10: På grund af det store fremmøde bliver mødet forsinket mindst en times tid, forlyder det.

Se video: KLIK HER.

* Ved 10.45-tiden er politiet ankommet, og to betjente er netop gået ind i hallen, hvor årsmødet skal finde sted. Betjentene er inde for at tjekke, om coronarestriktionerne bliver overholdt, og meldingen fra politiet er, at det ser fint ud.

* Mødet skulle efter planen være startet klokken 10.00, men klokken 10.50 var man stadig ikke kommet i gang.

* Der er så fyldt i hallen i Idestrup, at der er brug for, at 10 deltagere forlader stedet igen, lyder det. Kort efter meldes det at være lykkes at bringe antallet ned, så man ikke overtræder forsamlingsforbuddet.

* Mødet er tæt på at kunne starte, godt en time senere end planlagt.

* Klokken 11.10 bliver der budt officielt velkommen. Årsmødet er i gang.

* Ja, jeg beklager meget. Det har vi ikke oplevet tidligere i digelagets historie - at så mange er mødt frem. Vi har i hvert fald noget at lære, hvis det er den slags møder, vi skal forvente i fremtiden, siger formand Søren Bjerregaard.

* Det trækker op til kampvalg om, hvem der skal være dirigrent. Christian Schou foreslår Cyrild Jørgensen i stedet for advokat Morten Jensen. Dirigenten bør være digeskatteyder i stedet for en dyr advokat, lyder argumentet. Det udløser pænt med klapsalver.
Bestyrelsen vil lige træde sammen, siger formanden.
- Kan du ikke vare sætte det til afstemning? råber nogen.
Det vil bestyrelsen ikke.

* 11.30: Bestyrelsen drøfter i øjeblikket dirigent-situationen.

* Nu er bestyrelsen kommet tilbage, og formand Søren Bjerregaard fastslår, at advokat Morten Jensen er valgt til dirigent.
- Han er ikke valgt, han er udpeget, lyder protesten fra enkelte.
- Det bliver mit mest interessante dirigenthverv til dato, fastslår Morten Jensen.

* - Der er ingen tvivl om, at Cyrild er en kompetent person, men vi mener også, at Cyrild måske har en interesse i det. Og en dirigent skal være fuldstændig uvildig. Og Morten har ingen interesse i det. Han er uvildig og har en forsikring, hvis det går galt med den vanskelige lovgivning, begrundede Søren Bjerregaard.

* 11.40: Diskussionen om dirigentposten er overstået, og formand Søren Bjerregaard er nu i gang med at aflægge sin formandsberetning.

* Han fortæller om to digesyn 7. maj og 8. oktober 2019.

* Flere stede er græstæppet på diget medtaget eller ikke-eksisterende på grund af færdsel, fortæller formanden.

* Der tegner sig generelt et billede af, at brugere af stranden ikke holder sig inden for de etablerede gange over diget, fortæller han videre.
- Diget er ikke anlagt med henblik på færdsel på kronen og har ikke fundament til at understøtte færdsel på kronen, siger Søren Bjerregaard.

* Nu kommenterer Christian Schou formandens beretning.

* - Set med mine øjne er vedligeholdelsen af digekronen er skændsel. Det groteske er, at bestyrelsen er klar over, hvor håbløs belægningen er, men absolut ingen planer har om at gøre noget ved det. Det nærmer sig pligtforsømmelse, og jeg kan ikke undgå at få tanken om, at bestyrelsen håber på at skabe et underlag, der er så dårligt, at man opgiver at cykle på det, siger Christian Schou.

* En sommerhusejer, der stiller op til bestyrelsen, kritiserer bestyrelsens beslutning om at anlægge en retssag i stedet for at rette sig efter myndighedernes afgørelser.
- At I har valgt, det skal føre til en retssag, er grotesk. I har endda undladt at spørge os digeskatteydere. Det blev ikke nævnt med ét ord på det seneste årsmøde, siger han.

* Cyrild Jørgensen har nu ordet: Han går i rette med sagen om skiltningen på diget. Han kritiserer også udgifter til advokat og anden administration på 250.000 kroner, mens driftbudgettet kun er på 1,4 millioner.

* Nu har borgmester John Brædder ordet.
- Tak fordi I påtager jer en for mange utaknemmelig opgave med at passe på diget. Det gør I rigtig godt. Men digekrigen har varet for længe. Vi bliver nødt til at finde en løsning, siger han.
Han tilføjer, at han taler som sommerhusejer, men tilføjer, at han jo også har andre poster.

* - Når der nu er adskillige millioner i digelagets kasse, skulle vi så ikke sætte os ned og finde en løsning med statslige midler, digelagets kasse og Guldborgsund Kommune for at finde en løsning? Jeg ved, der findes en teknisk løsning, hvor man kan færdes på diget, siger borgmesteren og sommerhusejeren.

* Borgmesteren fortsætter:
- Søren, vil du sammen med din bestyrelse arbejde for at finde en løsning på cyklende, gående, gangbesværede og alle vores mange turister inden påsken 2021, hvor både kommunen, digelaget og evt. udefrakommende interessenter bidrage med en løsning? Hvis I vil, så kan det lade sig gøre. Der er stor velvilje fra Guldborgsund Kommune, siger borgmesteren og får stort bifald fra salen.

* Digelavets formand Søren Bjerregaard tager ordet:
- Ved tidligere årsmøder har der ikke været interesse for, at man skulle cykle på diget. Det er baggrunden. Vi lytter til medlemmerne. Men det er muligt, at tiderne skifter, siger han.

* - Man kan lave alt på et dige. Det er kun et spørgsmål, om man vil betale for det. Vi har ikke arbejdet for at genere dem, der færdes på diget, tilføjer formanden.

* - Hvis vi taber retssagen, får bestyrelsen en bøde på 5.000 kroner, fordi vi ikke har fjernet skiltene, siger han videre.

* Til borgmesteren siger Søren Bjerregaard:
- Jeg vil ikke lægge skjul på, at vi skal finde en løsning. Den her strid er ikke nem for mig. Vi har ikke haft den store succes med at mødes med politikere. Det er altid embedsmænd. Hvorfor har John Brædder ikke inviteret os? Sidst fik vi besked på, at man ikke ville mødes, før retssagen er afgjort. Det bliver meget vanskeligt at finde en løsning, men bestyrelsen har altid et ønske om at mødes, siger formanden.

* Et medlem, Birgit Madsen, har stillet et mistillidsvotum til formanden og har gjort det rettidigt, men undrer sig over, at det ikke er kommet på dagsordenen.

* Tilbage til formand Søren Bjerregaard, som stadig er i gang med at kommentere de indlæg, der er kommet:
- Kommunen er helt vild med anlæg, men ikke med at bidrage til drift.
Kommunen har tilbudt os et læs jord og nogle vejskilte. Men det er da nye toner fra John Brædder. Det er jeg glad for, siger han.

* Borgmesteren tager atter ordet.
- Jeg vil gerne give min opbakning til bestyrelsen. Den gør et rigtig godt arbejde. Frivilligt endda. Men når man er valgt til bestyrelsen, skal man prøve at repræsentere alle medlemmer, siger John Brædder.

* - Lad os sige, at retssagen kører videre. Så bliver der tabere og vindere, og så bliver næste årsmøde på samme måde. Man vil bruge tid og penge på at skyde på hinanden. Jeg spørger en gang til, Søren: Hvem har gavn af det? spørger borgmesteren og sommerhusejeren henvendt til formand Søren Bjerregaard.
John Brædder taler for en løsning, hvor man adskiller gående og cyklister og også har en fartbegrænsning for cyklister. Han afviser også, at kommunen ikke vil mødes.

* - Vi har indkaldt til masser af møder, og min formand for teknik og miljø har deltaget i masser af møder. Men det eneste, vi kan blive enige om, er, at vi er uenige, tilføjer borgmesteren.

* - Prøv at tænke over, om ikke I skal indgå i dialog. Så ja eller nej: vil I være med til at løse cykling og gang på diget sammen med de interessenter, jeg nævnte før, så det er muligt inden påsken 2021?, lyder det fra John Brædder.

* Lise Bille annoncerer, at hun vil stille op til bestyrelsen, fordi hun er imod cykling på diget.
- Jeg fornemmer, der er en lidt aggressiv stemning her, og det synes jeg ikke, der er grund til, siger hun.

* Dirigenten opfordrer til, at man begrænser sin talelyst. Men alle, der ønsker det, skal nok få ordet, understreger han.

* Formand Søren Bjerregaard får ordet som den sidste, inden punktet lukkes.

* - På hvert eneste årsmøde siden 2002 har vi talt om cykling på diget, og der har aldrig - efter vores opfattelse - været flertal for cykling. Ellers havde der nok også siddet en anden bestyrelse, siger han.

* Søren Bjerregaard svarer ikke direkte på, om han vil arbejde for en løsning, så man kan cykle fra påsken 2021.
- Vi vil meget gerne mødes med kommunen. Det har vi altid gerne villet. Og jeg håber selvfølgelig, vi får et godt møde, nøjes han med at svare.

* Men han understreger, at diget er bygget af sand, og at det er vanskeligt.
- Det er ikke som at anlægge en markvej, siger han.

* Til Birgit Madsens kritik af, at mistillidsvotum ikke er kommet på dagsordenen, siger formanden:
- Du påstår hele tiden, at du har indsendt det rettidigt. Men det kom 14 dage før, så vi havde ikke mulighed for at sende det ud til medlemmerne. Derfor er det sat på under eventuelt. Du har sendt det ind meget sent, svarer han.
Hun prøver at protestere, men får ikke ordet.

* Nu gælder det punkt 4: Regnskab og budget.

* Der er omkring fem millioner kroner i katastrofefonden. Advokatudgifter udgør godt 80.000 kroner. Årets resultat er et overskud på 295.680 kroner. Den likvide beholdning er på 8.630.716 kroner.
Formanden får et honorar på 40.000 kroner om året.

* Efter et spørgsmål oplyser formanden, at advokatudgifterne i 2020 er på omkring 100.000 kroner foreløbig.

* Nu punkt 5: Valg af bestyrelse.

* Per Kamper har meddelt, at han alligevel ikke genopstiller. Han var valgt for de fastboende i Væggerløse Sogn.

* Hver kandidat får cirka et minut til at præsentere sig.

* Første kandidat er Henrik Falk Rasmussen, landmand og praktiserende læge.
- Vi skal respektere bestyrelsen, som gør et fantastisk arbejde. Den passer diget, og det er det, der er vigtigt, siger han.
Han foreslår, at cykling tillades, og at diget forstærkes fra Bøtøskoven til Gedesby.

* Anden kandidat er Christian Schou.
- Det er min klare overbevisning, at der er brug for nye kræfter i bestyrelsen. Jeg kender dem ikke, og de er sikkert gode mennesker. Men jeg synes også, årsmødet viser, at de er forstokkede. De er ikke villige til at flytte sig og til dialog, siger han.

* Tredje kandidat er Lizzy Philip.
- Jeg går ind for, man ikke cykler på diget. Jeg bor i første række og kan hver dag se, hvor meget trafik der er, siger hun.

* Fjerde kandidat er Mads Glenn Wehlast.
- Det her handler om kystsikring. Men stop den retssag. Hvis jeg kommer i bestyrelsen, vil jeg arbejde for det, John Brædder foreslår med en afklaring inden påske næste år, siger han.

* Femte kandidat er Søren Simonsen.
- Førsteprioritet er at holde vandet ude. Det andet er, at diget skal kunne bruges af alle. Jeg går ind for cykling, gang og hvad man ellers kan finde på, siger han.

* Sjette kandidat er Axel Lindhardt.
- Selvfølgelig er førsteprioriteten at holde vandet ude. Det næste er, at vi kan færdes der, siger han.

* Syvende kandidat er Hans Christian Mortensen, der genopstiller.
- Jeg er blevet kaldt forstokket af Christian Schou, men dialog har jeg haft lejlighed til nogle gange gennem de fem år, jeg har været medlem af bestyrelsen. Dialogen med kommunen gik ud på, at der skulle være cykling, og ellers kunne vi bare pakke vores tøj og gå, siger han.

* Så er afstemningens time kommet.

* Christian Schou præsenterer tre forslag, der kun er vejledende:
1. Skal retssagen fortsætte?
2. Skal digekronen renoveres?
3. Skal digelaget have nye vedtægter?

* Formand Søren Bjerregaard kommenterer forslagene. Han forholder sig til forslaget om “bare at køre noget stabilgrus på”. Så enkelt er det ikke. Det vil koste en formue, forklarer han.
- Vi har tænkt os at føre retssagen til ende, fastslår han.
Til spørgsmålet om nye vedtægter siger han:
- Guldborgsund Kommune har tidligere meldt ud, at tiden ikke er inde til at ændre vedtægterne.

* Efter at medlemmer har afgivet deres stemme, forsvinder en hel del ud af salen. Mødet har nu også varet i tre timer, og dertil kommer, at det begyndte en time senere end planlagt, fordi interessen for at deltage var så omfattende, at det tog lang tid at få folk ind.
Alle skulle vise billed-id og have udleveret stemmesedler. Samtidig skulle der også holdes god afstand på grund af coronaen.

* Dirigenten tager ordet. Han har været ude at tale med stemmetællerne og spurgt, hvor lang tid det tager.
- Det tager laaang tid, refererer han deres svar.
Han foreslår derfor, at COWI holder sit oplæg om diget nu. Det er der opbakning til.

* COWI-indlægget handler om “sedimenttransport” - om, at der er brug for sandfodring for, at stranden ikke skal blive mindre og mindre.
Når stranden er smal, er der større risiko for akut erosion, hvor bølger kommer ind og graver sandet væk.
Planen er lave sandfodring ved Bøtøskoven. Her er der en høfde, som samler sandet på den ene side. Målet er, at stranden skal være lige bred på begge sider af høfden for at beskytte den vegetation, der skal holde på sandet. Sandfodringen vil tage en uges tid.
Løst anslået er halvdelen af årsmøde-deltagerne gået hjem.

* COWIs indlæg fortsætter:
Ansøgning om tilladelse til sandfodringen er indsendt, og tilladelsen ventes i løbet af en måneds tid.
- Kan man ikke bygge flere høfder for at skabe en permanent løsning i stedet for at skulle sandfodre igen og igen? spørger en.
- Jo, det kan man godt, lyder svaret.
- Men så skal man gøre det hele vejen ned langs kysten, for ellers flytter man bare problemet, lyder svaret fra eksperten fra COWI.
- Og spørgsmålet er, om I ønsker det udtryk, tilføjer han.

* Mere fra COWI:
Nu fortæller han om digekronen og sammenligner med diget ved Vadehavskysten. Han forklarer, at græsset på digekronen er med til at holde på materialet.
- Alle de steder, der er slid på diget, er et potentielt svagt punkt, hvis der kommer en bølge imod det.
- Hvis man vil hæve diget for at modvirke klimaforandringerne, hvor meget skal det så hæves? spørger en.
- Man kan godt hæve det, hvis man vil det og kan bygge ud bagtil. Men hvor meget det skal hæves afhænger af, hvilken risiko man vil løbe.
En deltager bemærker, at stranden ved Elkenøre er blevet smallere.
- Vi er i dialog med kommunen om, hvordan vi skal vedligeholde det, svarer COWI-eksperten.

* Folk siver stille og roligt fra mødet. De har afgivet deres stemmer, og det var det vigtigste. Resultatet af afstemningen venter vi stadig på.

* Så er afstemningsresultatet klar: Første afstemning:
Henrik Falk Rasmussen: 111.
Christian Schou: 303.
Det betyder, at Christian Schou er valgt.
Anden afstemning:
Søren Simonsen: 21.
Lizzy Philip: 81.
Mads Glenn Wehlast: 318.
Det betyder, at Mads Glenn Wehlast er valgt.
Tredje afstemning:
Hans Chr. Mortensen: 91.
Axel Lindhardt: 326.
Det betyder, at Axel Lindhardt er valgt.

* Nu er man nået til punktet eventuelt. Advokat Håkun Djurhuus fra Bech-Bruun orienterer om retssagen. Den kommer for Retten i Nykøbing 4. november. Dommen ventes afsagt seks uger senere.

* Advokaten fortæller, at to love kolliderer i sagen om kystbeskyttelsen kontra cykling på diget. Og når to love kolliderer, er der tre mulige principper for at afhøre sagen:
1 Den nyeste lov må være den, der gælder.
2 Specialloven må være den, der gælder.
3 Den højeste lov (for eksempel Grundloven) må være den, der gælder.
- Det, vi baserer sagen på, er Lex Specialis (altså at specialloven må gælde, red.). Hovedformålet med diget er kystbeskyttelsen. Derfor må det være kystbeskyttelsesloven, for det må være specialloven, der gælder. Det er hovedargumentet.
- Jeg mener, vi kan vinde retssagen, og det har jeg fortalt bestyrelsen. Men det kan være, byretsdommeren i Nykøbing mener noget andet. Det kan man ikke gardere sig imod.

* Birgit Madsen taler nu om sit forslag, som hun er utilfreds med er henvist til eventuelt. Hun sendte to forslag.
Et forslag: Mistillidsvotum. Andet forslag: Træk retssagen tilbage. Gøres det ikke, og tabes den, må bestyrelsen selv betale sagsomkostningerne.
- Mit forslag skyldes formandens fuldstændig uærlige administration af digelagets midler, forklarer hun.
- Det er grotesk, at bestyrelsen sidder og laver censur, når man skriver, at forslag skal være i hænde senest 4. oktober, siger hun videre og påpeger, at hendes forslag blev indsendt 26. september.

* Dirigenten forklarer, at vedtægterne er meget komplicerede. Det gør det for eksempel uklart, hvad der kan vedtages og ikke vedtages. Derfor må man spørge byrådet.
- Det gjorde Christian Schou i april, og han fik svar i maj fra John Brædder og (kommunaldirektør, red.) Søren Bonde. De skriver, at når man er en forening, har man adgang til at stille forslag. Super godt! Men om det kan vedtages, kan man ikke svare på. Men man skal være sikker på, at der er hjemmel i vedtægterne til at vedtage et forslag, og det kan kommunen ikke svare på. Så det er en atypisk forening.
- Ansvaret for vedligeholdelsen er lagt hos bestyrelsen. Det er et repræsentativt demokrati, og der er en konflikt mellem forsamlingsvedtægter og bestyrelsesvedtægter. Så mit bedste råd er: Vil man på årsmødet stille et forslag, skal man undersøge det med kommunen først. Initiativgruppen kom først med et forslag om at pålægge bestyrelsen noget. Det ændrede de til en anbefaling til bestyrelsen. Derfor er det bragt til afstemning.

* Den forklaring fik flere til at tale om behovet for nye vedtægter.

* Men de afsluttende bemærkninger bød også på skæld ud til flere af de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer, fordi de havde forladt mødet, inden det var slut.
- Undskyld, kære venner: Det er ikke respektfuldt over for mig som digeskatteyder, sagde en og fik opbakning fra landmand Jørn Dalby:
- Det er den største disrespekt, jeg har oplevet! sagde han.

* Mødet er nu slut - fire og en halv time efter, at det kom i gang med en times forsinkelse.

* Som en af de sidste tog bestyrelsesmedlem Svend Andersen ordet og skældte ud på borgmester John Brædder.
- Han har i hvert fald i 15 år ikke villet tale med os og fortalt os, at vores vedtægter var forældede. Og så kommer kommunen med nogle vedtægter i 2017, som der er så meget debat om, sagde han.
Videre opfordrede han kommunen til at ekspropriere diget.
- Tag for pokker ansvaret for det, så vi andre ikke er tvunget til at tage ansvar for noget, vi ikke ønsker!

* Klokken 15.30 kunne dirigenten endelig lukke mødet.
- Fem timer efter, at I ikke ønskede mig som dirigent, er vi alligevel kommet igennem, bemærkede han kækt.

* Som det allersidste takkede Søren Bjerregaard for de mange forslag til bestyrelsens arbejde.
- Tak for rådene. Vi lytter til dem, forsikrede han.
Resultatet af den vejledende afstemning om Christian Schous forslag vil blive annonceret på digelagets hjemmeside, når stemmerne er talt op.

* 15.45: Mødet er som nævnt slut, og hermed slutter vi vores livedækning for denne gang. Tak, fordi I fulgte med.
KOMMENTARER

Her kan du skrive en kommentar og deltage i debatten. Den må gerne være livlig og skarp, men hold dig til emnet og skriv med respekt for andre og i en god tone. Redaktionen forholder sig retten til at slette indlæg, der ikke lever op til vores retningslinjer, som du kan læse her.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Modtag nyheder hver dag kl. 12

Se eksempel på tidligere nyhedsbrev her

Læserbreve

AF: LINDA SOMMER

Den historiske kulturarv… 20. oktober 2020 kl. 09.43
Kom nu videre 20. oktober 2020 kl. 08.49

AF: JOHN WENNERWALD

Nåede du det, du ville? 18. oktober 2020 kl. 22.02

AF: MARTIN WOUTERS

digelaget og kommune vil… 17. oktober 2020 kl. 16.16

AF: MARTIN WOUTERS

falck sidste arbejdsdag i Guldborg 15. oktober 2020 kl. 15.46

AF: LINDA SOMMER

Velkomstporten til Danmark 13. oktober 2020 kl. 20.14

Annonce