cookie-og-privatlivspolitik

WeekendTid

Det stod i Folketidende dengang ...

Arne Heyn har været en tur i arkivet og fundet overskrifter fra ind- og udland fra Folketidendes gamle årgange. Denne gang fra marts 1959 - altså for 60 år siden.
09. marts 2019 kl. 11:00 Af Pia Winther

Annonce

MARTS 1959
-
FOR TRES ÅR SIDEN

MINISTERPRÆSIDENT NIKITA KHRUSJTJOV besøgte 5. marts Leipzigermessen, hvor han i en tale på byens største torv for første gang personligt erklærede, at han havde til hensigt at slutte en separatfred med Østtyskland. Han blev fulgt op af lederen af det østtyske kommunistparti Walther Ulbricht, som sagde, at en fredstraktat var uopsættelig for at afværge farerne for den tyske imperialismes aggression.

DEN ØSTTYSKE MINISTERPRÆSIDENT GROTEWOHL ledsagede den utrættelige Khrusjtjov, da han på tværs af alle politiske synspunkter besøgte den jugoslaviske udstilling og hos belgierne modtog en medicin mod vodkas virkninger på leveren. På Krupp-koncernens udstilling drak han en skål til ære for den tyske industrifyrste Alfried Krupp, og hos svenskerne omtalte han Karl d. XII's nederlag ved Poltava. Han nævnte, at der ikke i 150 år havde været krig mellem de to nationer, og at svenskerne var velkomne som turister.

VESTBERLINS SOCIALDEMOKRATISKE BORGMESTER WILLY BRANDT afslog 11. marts en indbydelse fra Khrusjtjov om at følge sin vesttyske partifælles eksempel og mødes med den russiske regeringschef. Den danske udenrigsminister J. O. Krag omtalte 3. marts invitationen fra de nordiske lande til den sovjetrussiske regeringschef, og 14. marts meddeltes det, at Khrusjtjov med tak havde modtaget den, og at besøget i de tre lande ville finde sted i august.

PRÆSIDENT EISENHOWER gjorde i en radio- og fjernsynstale 17. marts rede for De forenede Staters syn på Berlin-krisen. Han erklærede, at USA ikke ville vige en tomme fra sin pligt, men fortsat håndhæve retten til fredelig trafik mellem Vesttyskland og Vestberlin.

MÅNERAKETTEN "PIONER IV" blev 3. marts sendt op fra Cape Canaveral. Man havde regnet med, at den ville passere månen inden for en afstand af 24.000 til 30.000 kilometer, men den kom ud i større afstand og fortsatte ud i verdensrummet, hvor den fik selskab af den sovjetiske soldrabant, der blev opsendt 4. januar.

TRE AMERIKANSKE ATOMBOMBER blev i september 1958 bragt til eksplosion i 480 kilometers højde for at kortlægge det magnetiske felt omkring jorden og for at undersøge virkningerne af radioaktiv stråling i den øverste del af atmosfæren.

KINESISKE JAGERMASKINER strøg i slutningen af marts lavt ind over bjergpassene i det sydøstlige Tibet under forsøgene på at finde tibetanernes åndelige overhoved Dalai Lama, som skulle være flygtet under opstanden i Lhasa. Dalai Lamas selskab, der kun kom langsomt frem, havde overskredet Brahmaputra- floden, som var en af de vanskeligste forhindringer på ruten.

INGRID BERGMAN kom i 1959 for første gang i 10 år tilbage til Hollywood, som hun skiltes fra, da hun svigtede sin mand, dr. Lindström, til fordel for den italienske filminstruktør Roberto Rosselini , mens de sammen optog en film på øen Stromboli.

UNDERVISNINGSMINISTER JØRGEN JØRGENSEN erklærede 4. marts, at han i den følgende uge ville forelægge Folketinget et forslag til en ny radiolov. Den ville afskaffe navnet "Statsradiofonien" og erstatte det med "Danmarks Radio".

POST- OG TELEGRAFVÆSENET opførte i begyndelsen af marts 1959 umiddelbart uden for Næstved den fjernsynsstation, der skulle dække hele Lolland-Falster, Sydsjælland og Møn. I løbet af forsommeren blev den forsynet med en 170 meter høj stålgittermast, men kunne først sættes i drift til oktober.

STOREBÆLTSKOMMISSIONEN indkaldte 10. marts til plenarmøde 18. marts i vejdirektoratet, hvor man regnede med, at indstillingen til ministeren om en bevilling til, at forarbejderne til en bro over Storebælt ville blive redigeret. Det drejede sig i første række om penge til bundundersøgelser i bæltet.

FRIVILLIGT DRENGE FORBUND sikrede sig i marts 1959 de allerfineste muligheder for den fremtidige ledertræning ved at erhverve centret "Sletten"s naboejendom" Æblegården" ved Julsø. Forbundet kunne dermed råde over 200 tdr. land til sine lejraktiviteter.

ÅRETS VIKINGESPIL i Frederikssund fik navnet Starkad eller "Stærkodder" - en af de navnkundige sagnskikkelser, som Saxo beskriver i sin krønikesamling. Der var afsat 14 dage til spillet i Frederikssund, hvorefter 100 af vikingespillets deltagere tog til England, hvor de opførte "Sagnet om Amled" ved en halv snes forestillinger i en af Ramsgates store parker.

KONG FREDERIK IX'S 60-ÅRSDAG 11. marts indledtes i København med et enkelt skud fra batteriet Sixtus, der forvandlede kongens by til en skov af flag. Ti landes radiostationer bragte udsendelser om kong Frederik, og en særlig varm karakter havde udsendelserne fra de nordiske lande, hvor den norske statsminister Einar Gerhardsen, den svenske Tage Erlander og den finske præsident Urhu Kekkonen bragte deres lykønskning. Tusinder af børn hyldede kongen, da han få minutter i tolv trådte ud på balkonen af residenspalæet sammen med dronning Ingrid og tronfølgeren, prinsesse Margrethe. "Vi skal have det danske smil frem igen", sagde kongen.

FOLKETINGETS FÆRDSELSUDVALG drøftede 20. marts på ny justitsminister Hans Hækkerups forslag om at indføre en 50 kilometer hastighedsgrænse i byer og bymæssigt bebyggede områder. Meningerne var stadig stærkt delte, og der var ikke andet for, end at forslaget måtte til afstemning i folketingssalen.

FÆLLESUDVALGET FOR BEVARELSE AF FREGATTEN "JYLLAND" meddelte i 1959, at man var interesseret i at give skibet til en by, der var villig til at sørge for bevarelsen fremover ved at skære bunden ud af det berømte skib og sætte det på et cementfundament. Visse kredse i Nakskov tog 13. marts tanken op og gik i gang med at undersøge mulighederne for at få fregatten placeret på Hestehoved.

BORGMESTER A. MICHELSEN, der fratrådte Rødby skolevæsen 1. august 1958, men indtil skoleårets afslutning beholdt nogle timer for at føre sin klasse til eksamen, blev ved afslutningsfesten 24. marts takket for sine 40 års virke ved Rødby byskole og hyldet som en af skolens solide støtter.

LEONORA CHRISTINAS GRAVPLADS i Maribo domkirke blev restaureret i 1959, og magister Tage Christiansen kunne fastslå, at de fundne kranier og skeletdele var de jordiske rester af kongedatteren og hendes tre sønner. Ved en højtidelighed i landemodesalen på Leonora Christinas dødsdag 16. marts oplyste museumsinspektør, dr.phil. Otto Norn, at gravhvælvingen havde været åbnet flere gange, og i 1861 muredes gravstenen ind i væggen. Da man ville restaurere denne gravsten og anbringe den på sin oprindelige plads i gulvet, fandt man kisten med skeletdelene.

EN FRYGTELIG BRAND, den værste man nogensinde havde oplevet i Maribo, lagde 25. marts det gamle Olsens Hotel med samtlige tilbygninger i ruiner. Branden udviklede sig så hurtigt, at hotellets gæster og personale måtte reddes ud gennem vinduerne på 2. sal. Den 43-årige prokurist C. G. Sødring, Virum, og den 62-årige enkefru Ekdal Olufsson, Göteborg, indebrændte på deres værelser.

ØSTER ULSLEV KIRKE var på finansloven i 1959. En restaurering havde været påkrævet i mange år, og nu håbede man, at den stadig var der, når loven blev endeligt vedtaget. Så stærk var troen, at man havde besluttet at lukke kirken fra 1. april med henblik på restaurationsarbejdet.

GENERALDIREKTORATET FOR POST- OG TELEGRAFVÆSENET meddelte 3. marts, at man gik ind for at lade opføre et nyt posthus i Nykøbing. Det skulle ligge vinkelret ud fra den nye banegårdsbygning, der var planlagt ved Sdr. Boulevard. Fjernskriver- og telegrafstationen skulle flytte med over i det nye posthus, mens rigstelefonen foreløbig forblev på Torvet.

SPAREKASSEN I NYKØBING påbegyndte 5. marts på Vennerslundsvej opførelsen af fire prøvehuse med et etageareal på 90,7 kvadratmeter. Tegningerne var udført af arkitekt Svend Hegelund, og hvis man kunne præstere en opsparing på 11 procent af anskaffelsessummen, kunne man opføre det for 57.000 kroner.

ODDFELLOW LOGEN agtede 24. marts at købe hotel "Phønix" i Nykøbing. Købesummen var ansat til knap 700.000 kroner. Logen havde solgt sin hidtidige bygning i Rosenvænget 13 til danselærerinde frøken Alis Andersen for 110.000 kroner.

FORENEDE DANSKE MOTOREJERES KONTOR i Nykøbing fik fra 1. april ny bestyrer. Bestyrer Johannes Petersen blev forflyttet til FDM-kontoret i Odense som dettes chef. Nykøbing-kontorets nye leder blev Tage Notlev, der i et par år bestyrede kontoret i Gedser.

MEJERIEJER ESPER BOEL, LUNDBY var ikke bange for at prøve noget nyt, og det var ikke overraskende, at han startede sit eget rederi, rederiet "Rosenborg", (opkaldt efter osten naturligvis).
15. marts overtog han sit eget skib, en 95 tons stålfiskekutter, der skulle drive fiskeri i Nordatlanten.

CENTRALSKOLER I LANDKOMMUNERNE. Væggerløse sogneråd besluttede 4. marts på et ekstraordinært møde, at den kommende centralskole skulle ligge i Væggerløse ved sportspladsen. Man skulle derefter i gang med at træffe bestemmelse om, hvilken type skole man ønskede opført.

STOKKEMARKE SOGNERÅD vedtog 10. marts at udbygge Stokkemarke skole til centralskole for hele kommunen. Når den var færdig, kunne Keldernæs Skole nedlægges, og allerede fra 1. juli blev de første fem årgange fra Blands Skole overført til Keldernæs, mens 6. og 7. årgange fra hele kommunen overførtes til Stokkemarke.

RADSTED SOGNERÅD besluttede 18. marts at gå ind for en ny byggemetode, når man antagelig til efteråret skulle bygge den nye centralskole. Skolen ville blive opført af delvis færdigstøbte beton-elementer, og det ville billiggøre byggeriet med adskillige tusinde kroner.

DANNEMARE OG GLOSLUNDE KOMMUNERS fælles eksamensskole i Gloslunde blev taget i brug i 1958, men allerede i marts 1959 måtte man erkende, at skolen var blevet bygget for lille til trods for, at den var stiftets største landskole. Man måtte klare sig ved at bruge faglokaler som klasseværelser.KOMMENTARER

Her kan du skrive en kommentar og deltage i debatten. Den må gerne være livlig og skarp, men hold dig til emnet og skriv med respekt for andre og i en god tone. Redaktionen forholder sig retten til at slette indlæg, der ikke lever op til vores retningslinjer, som du kan læse her.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Modtag nyheder hver dag kl. 12

Se eksempel på tidligere nyhedsbrev her

Læserbreve

AF: MARTIN WOUTERS

vedr. bjørnebrønden 24. maj 2019 kl. 08.57

AF: LEIF A. JENSEN

Byrådet lader… 23. maj 2019 kl. 19.03

AF: LINDA SOMMER

Lokallisten Lolland siger… 20. maj 2019 kl. 20.22

AF: JENS RANE HOLCK

Nej til havbrug, ja til… 20. maj 2019 kl. 00.05

AF: JOHN WENNERWALD

Bananrepublikken Danmark 19. maj 2019 kl. 23.27

AF: LEIF A. JENSEN

Gylden mammon S garanti for… 16. maj 2019 kl. 21.25

Annonce