Annonce
Femern

BEVARET ELEMENTFABRIK FORVENTES AT VÆRE I BRUG I 25 ÅR

Claus Bryde orienterede om miljøkonsekvenserne ved at bevare fabrikken. Blandt andet skal der nu regnes på betydningen for iltgennemstrømningen i Østersøen. Foto: Anders Knudsen
Cirka 30 var til borgermøde søndag.

RØDBYHAVN: Om de fremmødte synes, at det er en god idé at bevare elementfabrikken i Rødbyhavn, når de ansatte er færdige med at støbe de 89 elementer til Femern Bælt-tunnelen, eller ej, stod ikke klart, efter at der søndag var borgermøde om bevarelsen af fabirkken.

Flere af de cirka 30 fremmødte udtrykte dog frygt for, at elementfabrikken kan komme til at stå som en spøgelsesbygning, hvis der ikke er arbejde til den. Så hellere nedrivning, som først forudsat, lød det fra nogle.

For Dansk Klimatisk Fiskeavl - et kæmpe dambrug, der endte som en ruin - er stadig frisk i hukommelsen hos mange i Rødbyhavn-området.

Annonce

En mand frygtede at blive generet af lys fra den 30 meter høje elementfabrik, og andre frygtede for nye støjgener, hvis fabrikken skal omstilles til anden produktion.

En anden mand ville vide, hvor længe staten kan bruge fabrikken. Projektchef i Femern A/S Claus Dynesen svarede "i 25 år", men under forudsætning af, at det er projekter til fabrikken.

Det kunne være en havnetunnel i København eller dele af en mulig ny Kattegatforbindelse, Energiøen i Nordsøen og Limfjordstunnelen, men også projekter i Norge kan komme på tale. Endvidere vil fabrikken kunne omstilles til at lave fundamenter og tårne til vindmøller - og også vindmøllevinger, lød det fra projektchefen.

En omstilling vil dog kræve ny miljøgodkendelse til den aktuelle produktion fra Lolland Kommune.

Statslige projekter vil få førsteprioritet, men tanken er også, at private kan gå ind at reserve plads på fabrikken - men den statslige kontrol med fabrikken vil blive bevaret, også selv om det måske bliver en privat operatør, der fremadrettet skal varetage den daglige drift.

- Vi kan forestille os, at fabrikken kan komme til at ligge i årevis, uden at den er i brug, lød det fra en af de fremmødte.

Claus Dynesen svarede, at der vil være stilstandsperioder og omstillingsperioder - som i øvrigt skal dækkes af ejeren. Claus Bryde, der arbejder med miljøkonsekvenserne i forhold til at bevare fabrikken, sagde, at fabrikken vil blive lukket ned i stilstandsperioder, men at der vil være sikkerhedsfolk til stede og ansatte, der står for vedligeholdelse.

- Den vil ikke ligge øde hen, men blive passet, forsikrede han.

Kan spare milliarder

Perspektiverne i at bevare fabrikken var Claus Dynesen inde på:

- Der er bæredygtighedsvinklen i at genbruge fabrikken til nye projekter, og det vil også være med til at gøre de nye projekter billigere, og de vil også få en kortere anlægsfase, og så kan der fastholdes lokale og regionale kompetencer (ansatte, red.) på fabrikken, fremhævede han.

Det er skønnet, at der kan sparres fire til seks milliarder kroner på den mulige Kattegatforbindelse, hvis halvdelen af strækningen skal køres i sænketunnel. På en havnetunnel i København med 34 elementer vil der også kunne spares tre milliarder kroner, ved at elementerne kan støbes på den eksisterende fabrik i Rødbyhavn, der indleder Femern-produktionen efter nytår.

En sommerhusejer påpegede, at de er blevet lovet, at hele naturområdet vil blive genoprettet. Hvad hvis der kommer private aktører ind? spurgte hun.

Claus Dynesen svarede, at private ikke vil kunne omkalfatre hele projektet.

Annonce

Tester drænvand

Om Lolland har grundvand nok til fortsat at støbe beton blev der også udtrykt bekymring for på borgermødet.

Claus Bryde oplyste, at der er sat et projekt i gang, hvor det testes, om dele af det overfladevand, der opstår ved dræning af Lolland - og som ellers "blot" pumpes ud i Østersøen - kan bruges. En anden mulighed er at bruge renset spildevand til at støbe betonen af.

Kommunaldirektør Thomas Knudsen sagde, at der i den nuværende tilladelse til elementerne til Femern Bælt-tunnelen er givet tilladelse til at støbe beton med grundvand, men at det på en bevaret fabrik er en forudsætning fra Lolland Kommunes side, at der skal bruges teknisk vand.

Det kunne også være afsaltet havvand, men den omvendte osmose, der skal til, er for dyr, lød det fra Claus Bryde.

Formanden for Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, Ole Westerholt Jørgensen, bekymrede sig for, om der er ordenlige fauna-passager i den grønne korridor for vilde dyr, som man vil skabe. Claus Dynesen opfordrede DN til at indsende sine forslag til korrektioner i den offentlighedsfase, der er nu indtil 28. november, inden der udarbejdes et forslag til en miljøkonsekvensvurdering for en bevarelse af elementfabrikken.

Allerede i februar eller marts forventer Sund & Bælt at forslaget er klart.

Projektchef i Femern A/S Claus Dynesen oplyste, at den videreførte elementfabrik forudsættes at skulle være i brug i 25 år, men under forudsætning af, at det er projekter til fabrikken. Foto: Anders Knudsen

Folketinget positivt

Når produktionen af tunnelelementerne til Femern Bælt-tunnelen er færdiggjort i 2026, er elementfabrikken ved Rødbyhavn på Lolland oprindeligt planlagt til at skulle rives ned.

28. juni 2021 indgik et flertal i Folketinget en politisk aftale om ”Infrastrukturplan 2035”. Af aftalen fremgår følgende om tunnelelementfabrikken ved Rødbyhavn:

”Parterne ser positivt på muligheden for, at Sund & Bælt bevarer den kommende tunnelelementfabrik, som etableres ved Rødbyhavn på Lolland i forbindelse med Femern Bælt-forbindelsen. Det vil fastholde lokale arbejdspladser på Lolland, samtidig med at tunnelelementfabrikken kan bidrage til at billiggøre kommende projekter, da der ikke vil være behov for at etablere nye produktionsfaciliteter til projekterne.”

Sund & Bælt


Kommunaldirektør Thomas Knudsen forsikrede på borgermødet, at den fremtidige betonproduktion bliver med teknisk vand. Altså ikke med Lollands begrænsede grundvands-ressourcer. Foto: Anders Knudsen
Annonce
Lolland

MASSER AF JULELYS OVER LOLLAND

Annonce
Annonce
112

BUS UNDERSØGT: ÉN KUFFERT VILLE INGEN KENDES VED

112

ÆGTEPAR OPSØGT OG FORSØGT AFPRESSET I DERES EGET HJEM

Guldborgsund

BLINK, BLINK, SLUK: STRØMSVIGT VED JULETRÆS-TÆNDING

Lolland

LUFTFORURENING? KOMMUNE KUNNE IKKE LUGTE NOGET

Lolland

BYRÅDSMEDLEM SKIFTER PARTI OG GIVER S ABSOLUT FLERTAL

Vejr

OVERGANGEN TIL DECEMBER BYDER IKKE PÅ RIGTIGT VINTERLIGT VEJR

Lolland

- JEG PRØVEDE AT RÅBE OP, MEN JEG BLEV KASTET RUNDT

Guldborgsund

HER KAN DU SNART HENTE SUSHI

Håndbold

USKARPE NFH TABTE TIL ODENSE

Juletid

DET ER STADIG MULIGT AT SKAFFE JULEANDEN

Guldborgsund

KRIG OG KLIMAKRISE ER EN DEL AF PRISBELØNNET LOLLIKS HVERDAG

Lolland

JULEHJÆLP: REKORD-DONATION TIL REKORDMANGE ANSØGERE

Guldborgsund

PRIVATSKOLE GODKENDT AF MINISTERIUM

Guldborgsund

AMBITIØS UDVIKLINGSPLAN ER KLAR FOR FÆRGEHAVN

Indland

OLIEPRISEN DYKKER IGEN - BENZINPRIS LIGGER OMKRING NYTÅRSNIVEAU

Erhverv

BUTIKKER FIK OVERRASKENDE TRAVLR PÅ BLACK FRIDAY

Annonce
Lolland

LOKAL FORFATTER BEGÅR LOLLANDSK FORBRYDERALBUM

Guldborgsund

UNDERBUKSER OG SUND SKEPSIS KAN BESKYTTE MOD IT-SVINDEL

Lolland

HVEM SKAL VÆRE ÅRETS Ø 2023?

Lolland

HVORDAN SER FREMTIDENS SKOLE UD?

Lolland

- UDVIKLINGEN SKAL KUNNE LØFTE NAKSKOV SOM ET STED AT BO OG BESØGE

Guldborgsund

FORENING HAR AMBITIONER FOR SÆRLIG MOTORSPORT

Guldborgsund

KOMMUNE GIVER LOV TIL NYT VANDVÆRK

Annonce
Annonce