Annonce
Guldborgsund

BOWLINGGRUND KOMMER TIL AT MANGLE P-PLADSER

Det er på området her, flere naboer er betænkelige ved parkeringsforholdene i lokalplanforslag 212. Foto: Guldborgsund Kommune
I området, hvor man med lokalplanforslag 212 vil etablere 76 boliger, er der allerede kamp om parkeringspladserne, og naboer frygter, det kan blive værre. De har givet bud på den vej, kommunen vil sælge uden om offentligt udbud til bygherre. På den vil de etablere 14 parkeringspladser.

NYKØBING: I de seneste par dage har Folketidende skrevet om lokalplanforslag 212, hvor man på den gamle bowlinggrund vil bygge H.P. Jensens Hus med plads til 76 lejligheder i op til fem etager.

Det har særlig handlet om, hvorvidt man kan inddrage Genforeningspladsen i lokalplanforslaget, som var i høring indtil 25.oktober.

Helt urealistisk

I høringssvarene peger naboer også på andre problemer. For eksempel parkeringspladser.

- Med to lægehuse, flere restauranter, kontorer, virksomheder, hjælpemiddelcentral og en børnehave er området i dag meget trafikeret og der mangler allerede i dag p-pladser til alle områdets beboere, ansatte og besøgende, skriver en nabo til bowlinggrunden.

Kravet i lokalplanen er en plads per bolig, men flere naboer mener ikke, at bygherrens projekt lever op til det, og nogle peger også på, at det ikke er nok.

- Det er helt urealistisk at tro, at hver husstand kun har en bil, skriver én og henviser til tal fra Danmarks Statistik, der peger på, at der trods fald i indbyggertallet siden 2008 er kommet 6.142 biler mere til kommunen.

Annonce

Frygter forværring

En anden nabo skriver:

- Med skråparkering er der hverken plads til fortorv eller cykelsti. Skolebørn skal cykle på vejen bagom biler, som bakker ud. Det giver farlige situationer især på en mørk vintermorgen.

I området finder man også et lægehus. Herfra er der kommet følgende kommentar til p-plads-udfordringerne:

- Der bør sikres etablering af tilstrækkelig mange parkeringspladser. Området er i forvejen udfordret i forhold til parkering, og det kan frygtes, at den planlagte udbygning med boliger vil forværre situationen. Vi har noteret os, at der i forbindelse med byggeriet etableres parkeringskælder. Det er vigtigt, at denne dimensioneres, så den kan rumme de kommende beboeres biler. Der bør sideløbende nyetableres parkeringsforhold for gæster og anden afledt trafik.

Annonce

Kommunen ved det

Nogle blandt naboerne har søgt aktindigt, og de har fundet ud af, at Guldborgsund Kommune også selv er faldet over problemerne med parkering.

Således skriver en af kommunens byplanlæggere til direktøren for teknik og miljø i udgangen af maj 2022, at:

- Vi har fået lokalplanudkast fra Henning Larsen til Bo-hus' projekt på kystvej. Vi kan se i lokalplanudkastet at de kun har mulighed for at opføre cirka 40 parkeringspladser. Det lever ikke op til parkeringsnormen, der er fastsat i kommuneplanen....Med de nuværende trafikforhold i området vurderer vi, at det vil være hensigtsmæssigt at fastholde kommuneplanens p-krav. Derfor vil vi inden længe orientere om, at der af lokalplanen vil fremgå en parkeringsnorm på 1 pr. bolig. Dette gør vi upåagtet af, at det kan være vanskeligt at etablere de ønskede 76 boliger  på ejendommen. De kan derfor være nødt til at sikre parkeringspladser på anden måde, eller skære i antallet af boliger. Hvis du er uenig i tilbagemeldingen hører vi gerne fra dig hurtigst muligt.

Bygherre bliver orienteret om, at Guldborgsund Kommune ikke kan imødekomme færre p-pladser. Og bygherre har følgende reaktion:

- Vi ønsker at opretholde 1 p-plads pr. bolig der etableres i kælder samt i og omkring ejendommen. Dette har jeg tidligere ytret og ønsker at fastholde. Den mere specifikke løsning afklares, når projektet færdiggøres.

Annonce

Krav gælder

Om bygherre kan få plads til p-pladserne, enten i kælderen eller i det omkringliggende område, tvivler naboerne på.

Ifølge Casper Henriksen, leder af myndighed i Teknik og Miljø i Guldborgsund Kommune, gælder kravet om etablering af p-pladser fortsat.

- Det er rigtigt, at lokalplanen ikke fastsætter så præcist, hvor p-pladserne skal være, men der bliver et krav om p-pladser nok, og det skal kunne dokumenteres, før en byggetilladelse kommer. Ellers kommer den ikke, siger han.

Der bliver et krav om p-pladser nok, og det skal kunne dokumenteres, før en byggetilladelse kommer. Ellers kommer den ikke.

Casper Henriksen, leder af myndighed i teknik og miljø, Guldborgsund Kommune
Annonce

Sælger vej

Udover parkeringsudfordringerne er naboerne forundrede over, at Guldborgsund Kommune vil nedlægge Neergaardsvej og sælge den til bygherre.

- De gør det ikke for at øge friarealet, men for at en bygherre får flere kvadratmeter. Det er helt uhørt, at man kan komme i tanke om det, og vi kan ikke engang få oplyst, hvad han skal betale for den, da man har besluttet, at den ikke skal i offentligt udbud. Vi har altså et problem med måden, man gør tingene på. Det kan virke, som om at nu skal den her plan bare igennem, siger Peter Dall, der sammen med sine naboer har tilbudt kommunen at købe vejen og etablere 14 parkeringspladser for 500.000 kroner.

Folketidende har spurgt Casper Henriksen, om Guldborgsund Kommune ikke skal sørge for at sælge bedst muligt?

- Det er ikke helt så enkelt. Er 500.000 et stort beløb i et projekt som det her? Vi kigger på, hvad der er godt for Nykøbing, hvad der kan tiltrække borgere til kommunen og dermed indtægter til kommunekassen. Så vi ser tallene i en anden sammenhæng, lyder det.

Casper Henriksen understreger i øvrigt, at intet endnu er vedtaget. Heller ikke omkring nedlæggelse eller salg af veje.

Ikke desto mindre har naboerne været i gang siden januar. Som Peter Dall fortæller:

- Vi synes, vi rammer en mur, når vi vil have kommunen i tale. Det er vel ikke kun bygherres ønsker, men også borgernes ve og vel, der er på spil?

Vi synes, vi rammer en mur, når vi vil have kommunen i tale. Det er vel ikke kun bygherres ønsker, men også borgernes ve og vel, der er på spil?

Peter Dall, nabo
Annonce
Lolland

BYRÅDSMEDLEM SKIFTER PARTI OG GIVER S ABSOLUT FLERTAL

Annonce
Annonce
Vejr

OVERGANGEN TIL DECEMBER BYDER IKKE PÅ RIGTIGT VINTERLIGT VEJR

Lolland

- JEG PRØVEDE AT RÅBE OP, MEN JEG BLEV KASTET RUNDT

Guldborgsund

HER KAN DU SNART HENTE SUSHI

Håndbold

USKARPE NFH TABTE TIL ODENSE

Juletid

DET ER STADIG MULIGT AT SKAFFE JULEANDEN

Guldborgsund

KRIG OG KLIMAKRISE ER EN DEL AF PRISBELØNNET LOLLIKS HVERDAG

Lolland

JULEHJÆLP: REKORD-DONATION TIL REKORDMANGE ANSØGERE

Guldborgsund

PRIVATSKOLE GODKENDT AF MINISTERIUM

Guldborgsund

AMBITIØS UDVIKLINGSPLAN ER KLAR FOR FÆRGEHAVN

Håndbold

EM-MEDALJETAGERE STILLER OP I NÆSTVED, NÅR SÆSON GENOPTAGES

Erhverv

BUTIKKER FIK OVERRASKENDE TRAVLR PÅ BLACK FRIDAY

Lolland

LOKAL FORFATTER BEGÅR LOLLANDSK FORBRYDERALBUM

Guldborgsund

UNDERBUKSER OG SUND SKEPSIS KAN BESKYTTE MOD IT-SVINDEL

Lolland

TILFREDSE TRODS MINDRE INDTJENING

Lolland

HVEM SKAL VÆRE ÅRETS Ø 2023?

Lolland

HVORDAN SER FREMTIDENS SKOLE UD?

Annonce
Lolland

- UDVIKLINGEN SKAL KUNNE LØFTE NAKSKOV SOM ET STED AT BO OG BESØGE

Guldborgsund

FORENING HAR AMBITIONER FOR SÆRLIG MOTORSPORT

Guldborgsund

KOMMUNE GIVER LOV TIL NYT VANDVÆRK

Lolland

SHUBBER GAV KONCERT I 91-ÅRIGE ELSES STUE

Guldborgsund

72 NYE BOLIGER STÅR SNART KLAR

Guldborgsund

NY PLAN FOR KOBBELSØLEJR

112

MYSTISK BRAND I REDSKABSKUR VED SKOLE

Annonce
Annonce