Annonce
Erhverv

Byggebranche melder om stor travlhed

Aktivitetsniveauet i byggebranchen på Lolland-Falster er højt. Foto: Anders Knudsen/Arkiv

Der er godt gang i byggeriet på Lolland-Falster, og det gælder for både mindre og mellemstore virksomheder i branchen.

- Byggeboom er måske et for stort ord at tage i munden. Det er mere retvisende at sige, at der er et højt aktivitetsniveau.

Sådan lyder det fra tømrer- og murermester Johnny Hansen, Idebyg A/S, og bestyrelsesmedlem i både DI Lolland-Falster og DI Dansk Byggeri Sjælland & Lolland-Falster, når han kort bliver bedt om at give en status i den lokale byggebranche fra branchens eget perspektiv.

Det høje aktivitetsniveau gælder både det store anlægsinvesteringer og på privatkundemarkedet.

- Der er gang i hjulene i både store, mellemstore og de små virksomheder, og det gælder i hele landet, slår Johnny Hansen fast.

Lokalt på Lolland-Falster peger han på de massive infrastrukturprojekter som Femern Bælt-forbindelsen og Storstrømsbroen.

- Men der er også rigtigt god gang i boligbyggeriet, hvor der investeres massivt på Lolland-Falster i disse år. Det gælder både privat og alment boligbyggeri. Derudover er der også fart på boligmarkedet med mange hussalg, og hussalg medfører byggeopgaver, konstaterer Johnny Hansen.

Byggebranchen på Lolland-Falster kan være godt tilfredse i øjeblikket, lyder det fra Johnny Hansen. Foto: Anders Knudsen

Investeringslyst

Der er flere årsager til den store investeringslyst.

- Vi har flere penge mellem hænderne blandet andet på grund af udbetalingerne af de indefrosne feriepenge, og at man ikke tager på rejser. Det betyder, at flere prioriterer renoveringer på boligen, vurderer Johnny Hansen, der samtidig peger på, at boligejerne har lært en del af finanskrisen.

- Modsat før finanskrisen så er det generelt rentable, fornuftige og langsigtede renoveringer med begge ben på jorden, der bliver foretaget i dag. I 00'erne inden finanskrisen var der i højere grad tale om lidt vilde projekter, der ikke nødvendigvis sikrede eller øgede boligens værdi, siger han.

Den generelle investeringslyst i egen bolig medfører også et generelt løft i boligmassen i landsdelen.

- En sidste men meget vigtig årsag til det høje aktivitetsniveau er også den lave rente i forhold til både renoveringsprojekter og nybyggeri. For private med lidt penge på bogen er det også med den negative rente blevet mere attraktivt at investere i ejendomme. Så der kommer flere penge i omløb, lyder det fra Johnny Hansen, der dermed konstaterer.

- Som branche på Lolland-Falster kan vi godt være tilfredse, siger han.

Tømrer- og murermester Johnny Hansen, Idebyg A/S, og bestyrelsesmedlem i både DI Lolland-Falster og DI Dansk Byggeri Sjælland & Lolland-Falster, melder om højt aktivitetsniveau i den lokale byggebranche. Det gælder både det store anlægsinvesteringer og på privatkundemarkedet. Foto: Anders Knudsen
Annonce

Udfordringer

Aktivitetsniveauet er rent faktisk så højt, at det kan være en udfordring at skaffe materialer.

- Det er vel nok den største udfordring, vi har i branchen i øjeblikket. Der er lang leveringstid på eksempelvis isoleringsmaterialer, og hvor der i normalt er en leveringstid på fire til otte uger på en dør, så er der i øjeblikket en leveringstid på otte til 12 uger. På nogle specialfremstillede materialer kan det først skaffes til omkring årsskiftet, fortæller han.

Johnny Hansen erkender også, at travlheden i branchen også kræver en smule mere tålmodighed hos kunderne end ellers.

- Kunderne er nødt til at være ude i god tid, men jeg oplever også en forståelse for, at tingene tager lidt længere tid med det aktivitetsniveau, der er i øjeblikket, siger han.

Tidligere har der været lange ventetider på myndighedsbehandling af byggesager, færdigmeldinger og ibrugtagningstilladelser i kommunerne, men når det gælder de to lokale kommuner, så er der rosende ord på vej fra Johnny Hansen og DI Dansk Byggeri.

- I Lolland Kommune har man været fremsynet i forhold til byggeaktiviteten relateret til Femern Bælt-projektet. Der har man afsat fem årsværk til myndighedsbehandling af de sager, så man i kommunen behandle cirka 200 byggesager om måneden, fortæller Johnny Hansen, der ligeledes udtrykker samme tilfredshed i forhold til myndighedsbehandlingen i Guldborgsund Kommune.

- I Guldborgsund Kommune har man haft en nettotilvækst på 40 sager mere om måneden det seneste år. Også her har man mandet op, fortæller han og slår fast:

- Begge kommuner har dermed en fornuftig sagsbehandlingstid, der ligger indenfor det rimelige. Det er meget positivt i en tid, hvor aktivitetsniveauet er højt, og det sikrer, at væksten ikke hæmmes af kommunale flaskehalse, som tilfældet er i eksempelvis Aarhus, hvor der er et års ventetid på at får behandlet en byggesag, lyder det fra Johnny Hansen, der dermed beskriver landsdelens to kommuner som erhvervsvenlige.

- Byggesagsbehandlerne i kommunerne opleves som åbne overfor at gå i konstruktiv dialog med bygherre, og det er meget positivt, tilføjer han.

Annonce

Træghed

Nye regler i bygningsreglementet gør dog, at der til en vis grad alligevel opleves en vis træghed.

Bygningsreglementet er blevet ændret, hvor man som bygherre skal forholde sig til en ny virkelighed, hvor især indførelsen af certificerede rådgivere til teknisk byggesagsbehandling på brand og konstruktioner, sammen med en række andre nye krav, har direkte indvirkning på bygherrernes hverdag.

En af hjørnestenene i ændringen er omlægningen af den tekniske byggesagsbehandling for områderne brand og konstruktioner, hvor byggesagsbehandlingen af disse områder er flyttet væk fra de kommunale myndigheder og over til nogle certificerede rådgivere. Dette skulle medføre en mere ensartet byggesagsbehandling, så der ikke længere opleves store forskelle på eksempelvis brandmæssige tiltag, afhængig af hvilken kommune man bor i.

- I nogle sager kan der opstå flaskehalse, fordi der endnu ikke er uddannet nok brand- og konstruktionsrådgivere endnu, konstaterer Johnny Hansen.

Et er den høje aktivitet på det private boligmarked - noget andet er også offentlige anlægsinvesteringer.

- Også her må vi udtrykke ros til de lokale kommuner. Begge kommuner er opmærksomme på at lægge udbud af offentlige investeringer ud, så både små, mellemstore og store virksomheder kan være med. Det betyder, at alle har en mulighed for at få del i væksten, lyder det fra Johnny Hansen.

Der tales meget om i disse år, at branchen - også på Lolland-Falster - mangler kvalificeret fagligt arbejdskraft, og at det bliver mere udtalt de kommende år.

- Lige i øjeblikket er det fornuftigt i forhold til at skaffe medarbejdere. Men vi befinder os også på bagkant af vinteren om en måned eller to, så vil det se anderledes vanskeligt ud, vurderer Johnny Hansen.

Samtidig er det hans indtryk, at de lokale virksomheder generelt får de lærlinge, de efterspørger.

- Det er også min oplevelse, at der er ved at blive skabt et positivt image omkring håndværkerfagene. Historien om at der er tale om job i den friske luft med gode løn- og arbejdsvilkår samt fornuftige arbejdstider vinder indpas hos de unge. Det giver en tro på, at flere unge vil søge ind på erhvervsuddannelserne de kommende år. Ikke mindst fordi virkeligheden er, at hvis man som nyuddannet vil arbejde i byggebranchen, så er der arbejde at få, slår Johnny Hansen fast.

Annonce
Annonce
Lokal nyt

En 22-årig dansk mand er anholdt efter skyderi i Fields

Annonce
landsstævne

AFSLUTNING MED MANÉR: CARPARK NORTH, POPMUSIK OG GAMLE DANSKE SANGE

Annonce
Forsiden netop nu
Lolland

OMBYGNING AF HAVNEBYGNING SKAL I UDBUD

Særlige steder

SÆRLIGE STEDER: KALLØGRÅ

Erverv

HØJE BRÆNDSTOFPRISER PRESSER TURISTBUSSER

landsstævne

GYMNASTIK OG LANDSSTÆVNE FRA FØDSLEN

Udligning

LOLLAND FÅR UDLIGNINGSLUSSING

landsstævne

KLAPSALVERNE BLEV VED OG VED

Lokal nyt

PERSON SLAP USKADT FRA FALD NED AD MØNS KLINT

Femern

FEMERN-FOLK FEJREDE ENDEN PÅ STREJKE

Guldborgsund

EN HJÆLPENDE ARKITEKTHÅND FRA AARHUS TIL SAKSKØBING

Folkemøde

HJEMLØSE: FÆRRE I BYERNE, FLERE PÅ LANDET

landsstævne

MOR PÅ ET HOLD OG DATTER PÅ ET ANDET

Revy

REVY GØR GRIN MED DAGENS DANMARK, OG DER ER NOK AT GRINE AD

landsstævne

MED HØJSKOLE TIL LANDSSTÆVNE

Annonce
Kultur

PAKHUS ERODERER

Erhverv

DET SKAL IKKE VÆRE SÅ SIKKERT, SÅ DET BLIVER KEDELIGT

landsstævne

CYKLEDE FRA LOLLAND TIL LANDSSTÆVNE

Guldborgsund

UTILFREDS MINKAVLER: DET HANDLER OM RETFÆRDIGHED

Femern

STREJKENDE PÅ FEMERNBYGGERIET GENOPTAGER ARBEJDET

Beskæftigelse

UDVALGT: DER ER LEDIGE TIL SOMMERJOB

Fjernvarme

VARMESTRIDEN KOMMER IKKE I HØJESTERET

Maribo

- INTET ER SIKKERT, NÅR DET GÆLDER PLANTER

Annonce
Annonce