Annonce
Lolland

FORPROJEKT SKAL DANNE GRUNDLAG FOR FUNDRAISING

Det er tanken, at pakhuset på sigt skal overgå til en fond, og at de nuværende ejere til den tid skal sælge pakhuset til fonden. Foto: Jan Knudsen
Pakhus-plan vil fremme det gode liv på Lolland, mener udvalg.

NAKSKOV: Efter at have modtaget en uddybende sagsfremstilling - og at have genbehandlet sagen - har politikerne i fritids-, kultur- og folkesundhedsudvalget besluttet at imødekomme Foreningen til bevarelse af Dronningens Pakhus' ansøgning om 200.000 kroner.

Pengene skal bruges til et forprojekt, der skal danne grundlag for en efterfølgende fundraising til realisering af et projekt med at istandsætte og udvikle den fredede bygning i Nakskov.

Eksperter skal beskrive realistiske muligheder for en fremtidig udnyttelse af huset, og bevillingen vil også sammen med en tidligere donation fra Østifterne og foreningens egne midler give foreningen mulighed for at undersøge samspilsmuligheder på havnefronten med Toldboden, Havnebygningen, pakhuset og Sydkajen, oplyser formanden for foreningen, John Povlsen.

Annonce

- Vort mål er, at byen kommer til at opleve en havnefront i symbiose, og vi sender en stor tak til udvalget. Med bevillingen viser Lolland Kommune, at den bakker op om vor forening og pakhuset. Det vil få afgørende betydning, når vi nu kan få udarbejdet et forprojekt, og når vi når frem til forhandlinger med fonde om finansiering af renoveringen, tilføjer han.

- Spændende projekt

Udvalget har dog også opstillet nogle restriktioner: at tilskuddet maksimalt kan udgøre to tredjedele af de samlede omkostninger og maksimalt de ansøgte 200.000 kroner.

- Vi vil gerne sikre os, at vi alene kommer til at betale to-tredjedel af det beløb, som forprojektet kommer til at koste. Hvis forprojektet kommer til at koste mindre end de 300.000 kroner, som foreningen forventer, så vil kommunen alene betale to-tredjedel af de faktuelle udgifter. Den kommunale andel kan dog ikke overstige 200.000 kroner. Det handler om at være ansvarlig for kommunens penge, forklarer udvalgsformand Martin Boesen (S).

Han tilføjer, at det også er vigtigt for udvalget, at de relevante myndigheder, herunder især fredningsmyndighederne, inddrages i arbejdet med projektet. På den måde kan man fra begyndelsen sikre, at det projekt, man gerne vil lave, overholder de krav, der er til en bygning som Dronningens Pakhus.

- Men det er helt bestemt et spændende projekt, og selv om man kan diskutere, i hvilket omfang man skal bruge kultur- og fritidsmidler til et projekt som dette - ikke mindst afhængig af hvilket scenarie foreningen går videre med - så er der også en idé i, at man netop bruger kulturmidler til at passe på en så speciel bygning. Vi skal som udvalg forsøge at bakke op om, at nogle vil sørge for at få en så speciel, og fredet bygning vedligeholdt, samtidig med, at der bliver puttet noget indhold i den, siger Martin Boesen.

For foreningen til bevarelse af Dronningens Pakhus understreger formand John Povlsen, at det også forsat vil være afgørende med stor folkelig opbakning:

- Vi har brug for borgernes støtte, så meld jer straks som medlem på www.dronningenspakhus .dk, opfordrer han.

Annonce

Skal overgå til fond

Dronningens Pakhus er en fredet bygning fra 1579 og står som en mindesten over bygherren, Sophie af Mecklenburg - en af danmarkshistoriens stærkeste kvinder, og reelt Lolland-Falsters regent fra 1570’erne til 1631. Dronningens Pakhus er et af de få bevarede vidnesbyrd om hendes virkelyst og handlekraft.

De nuværende ejere af bygningen - Sukkerfabrikken A/S med hjemsted i Stege - overtog bygningen i 2005 og har arbejdet på at finde veje til en redning og restaurering af bygningen. Der er gennemført bygningshistoriske og byggetekniske undersøgelser, og flere udviklingsprojekter har forsøgt at indkredse mulige, fremtidige anvendelser. Tanken er nu, at bygningen skal overgå til en fond.

I 2015 er der lavet en ny lokalplan for pakhuset og dets omgivelser, og kommunen har givet tilsagn om en opgradering af de offentlige byrum omkring pakhuset, når det skal restaureres, og kommunen har fået indarbejdet Dronningens Pakhus i Nakskov 2030-programmet som "perspektivprojekt."

Med etablering af Foreningen til bevarelse af Dronningens Pakhus er der momentum til at arbejde for bygningen, som kan blive en kæmpe kvalitet for kulturmiljøet i Nakskovs ældste bydel og et potentiale for fortsat udvikling i området, forventes det.

Der skal nu udvikles tre til fire scenarier for de mest realistiske kombinationer af anvendelse og restaurering af pakhuset.

Det kommunale tilskud på de 200.000 kroner tages fra puljen Det Gode Liv på Lolland, hvor der i 2022 er afsat 700.000 kroner til større projekter. Projektet ventes at fremme det gode liv på Lolland inden for Byudvikling, Bosætning og måske Fællesskaber, alt efter hvad der peges på af anvendelse for bygningen.

Projektet harmonerer desuden godt med kultur- og fritidspolitikken, hvor der står, at Lolland Kommune rummer en lang række stedbundne potentialer, som skal udvikles og formidles, så der skabes sammenhæng mellem fortid, nutid og fremtid.

Endvidere siger kommunens plan- og udviklingsstrategi fra 2019, at Nakskov har førsteprioritet i forhold til byudvikling de kommende fem til seks år, og at finansiering og indsatser skal ske i samarbejde med private investorer og fonde.

Dronningens Pakhus står som en mindesten over bygherren, Sophie af Mecklenburg, der som enkedronning reelt var Lolland-Falsters regent fra 1570’erne til 1631. Hun blev som 14-årig gift med Fredrik II. Maleri: Hans  Knieper, 1578/ Rosenborg Slot
Annonce
Femern

EFTER ET ÅR: NU GÅR DET RIGTIG STÆRKT PÅ FEMERN

Annonce
Annonce
Guldborgsund

POLITIKERE FIK KLAR BESKED: INGEN BLANKOCHECK TIL VINDMØLLER

Guldborgsund

POLITIKERE BEGRÆNSER DET FRIE SKOLEVALG

Guldborgsund

FISKESÆLGER HAR MELDT FORRETNING KONKURS

112

HEFTIG FART PÅ MOTORVEJ: SE HASTIGHEDSREKORDEN

112

KØRTE PÅVIRKET: SE HVOR DE BLEV STOPPET

Lolland

SÅ KAN DER TISSES TIL AUGUST

112

ØKSEMAND SPOLERER JULEFROKOST

Lolland

FLERE SKAL VACCINERES: HER GØR MAN EN EKSTRA INDSATS

Lokal nyt

"ØRNEN" ER KLAR TIL ET COMEBACK

Lokal nyt

OVERVÅGET PÅ ARBEJDSPLADSEN

112

SPYTTENDE VOLDSMAND SIGTET

Lolland

NAKSKOV-SKIB HAR SEJLET SIN SIDSTE TUR PÅ SPRITRUTE

Vejret

NU KOMMER DECEMBERSNEEN

Juletid

DISSE JULEØL SKAL DU HAVE PÅ BORDET

Politik

RENÉ CHRISTENSEN KAN ENDE SOM PARTIFORMAND

Lolland

JULEHYGGEN KOM PÅ SKINNER

Annonce
Guldborgsund

SÅDAN LØSES DEN AKUTTE MANGEL PÅ FÆNGSELSBETJENTE

112

EFTERSØGT 81-ÅRIG FUNDET

112

BRØD KØKKENVINDUET OP

112

NAPPEDE KRICKETUDSTYR

Lokal nyt

HER KØRER FRISØREN UD TIL KUNDERNE

Lolland

- SIDSTE ÅR SPYTTEDE HUNDENE KIKSENE UD IGEN

112

SNØD PÅ FACEBOOK FOR AT BETALE HASHGÆLD

Annonce
Annonce