Annonce
Guldborgsund

Mørk stemning over solcellepark

Der var langt fra lyse toner mellem Grænge-borgerne og panelet til aftenens borgermøde i byrådssalen. Panelet fik en stribe barske kommentarer og spørgsmål. Panelet bestod af fra venstre Esben Billeskov, Better Energy, Annemette Schønberg Johnsen, SF, Peter Bring-Larsen, Guldborgsundlisten og formand for teknisk udvalg, Ole Bronné Sørensen, Socialdemokratiet, og yderst til højre Casper Henriksen, afdelingsleder i Guldborgsund Kommune. Foto: Hans Gandrup

Borgermøde om gigantisk lokal solcellepark med hårde udfald - og tvivl om den politiske opbakning til projektet.

GRÆNGE Man skulle lede og lytte længe for at finde de positive bemærkninger om planerne for en gigantisk solcellepark omkring Grænge, da projektet i aftes blev diskuteret på et borgermøde i byrådssalen.

Omkring 50 var mødt frem for at lytte til præsentation - men primært for at stille spørgsmål til panelet og aflevere ganske hårdhændede kommentarer til panelet, hvor både firmaet Better Energy, kommunens administration og tre politikere fra teknisk udvalg var repræsenteret.

Det blev en debat med dyster stemning og hårde udfald mod planen og forløbet - og flere deltagere efterlyste i øvrigt yderligere et møde, fordi man ikke mente at være kommet igennem emnet.

Men der er høringsfrist for lokalplanforslaget på søndag. Og formand for teknisk udvalg, Peter Bring-Larsen (G), fastslog afslutningsvis, at der ikke kommer flere borgermøder.

- Jeg kan kun opfordre til, at man indsender sine kommentarer som høringssvar. Så må vi politisk kigge på det efterfølgende, sagde han.

En opgave

Han lagde undervejs ikke skjul på, at indstillingen hos ham og Guldborgsundlisten er positiv i forhold solcelleparken. Den skal i øvrigt i givet fald især ligge på jord, der tilhører listens borgmester, John Brædder.

Netop det forhold har skærpet tonen i debatten, men mødet i aftes holdt sig stort set fra personlige bemærkninger i den retning.

Peter Bring-Larsen pegede i sin argumentation på flere forhold.

- Vi har fået en opgave fra regeringen i forhold til grøn omstilling. Jeg synes også, at vi skal se på, at vi ved at være en grøn kommune er mere attraktiv for virksomheder. Endelig er der begrænsninger i forhold til at dyrke konventionelt landbrug nær drikkevandsboringer - og måske striksere regler i forhold til at dyrke ved drikkevands-områder som her på vej. Derfor kigger man sig om efter alternative anvendelser for jorden. Solcelleparker er en mulighed, lød det fra udvalgsformanden.

Annonce

Tvivl

Annemette Johnsen, SF, understregede, at man er meget positive over for grøn omstilling.

- Men nu kommer så de her meget store projekter. Og der er vel grænser for, hvor mange solcelleparker, vi skal have i vores kommune. Lige nu er vi i en høringsfase. Vi har ikke sagt ja til dette projekt, sagde hun.

Efter mødet uddybede hun sin holdning.

- Jeg er ikke sikker på lige præcis det her projekt. Jeg forstår godt, at man er bekymrede i Grænge, som det også fremgik ved mødet. Det er et meget stort anlæg. Nu vil jeg se høringssvarene, siger hun.

Annonce

For meget

Ole Bronné Sørensen (S) efterlod til gengæld ikke megen tvivl om sin holdning på mødet i aftes.

- Vi er meget bekymrede. Det ser ikke rigtigt ud. Jeg kan godt forstå, at folk i Grænge føler, at de bliver spærret inde, sagde han, som i øvrigt tilslutter sig oplægget om at lave en samlet plan for udpegning af solcelle-egnede arealer i kommunen.

- Lige nu går det for hurtigt. Vi skal ikke løbes over ende af de her store projekter, som kommer et efter et i øjeblikket, sagde han.

Peter Bring-Larsen pegede på, at det - som med vindmøller - kan blive uhyre svært at udpege områder.

Annonce

Skidt placering

Forslaget om en helhedsplan ligger også - omtalt i Folketidende tirsdag - som forslag fra Dansk Folkeparti, der også argumenterer for en beslutningspause om solcelleparker indtil da.

Dermed kan det slås fast, at lokalplanforslaget for Grænge-solcellerne ikke kommer til at gå gnidningsløst gennem et byråd, hvor et af medlemmerne - lodsejer og borgmester John Brædder - må anses for at være inhabil.

Direkte adspurgt om sin holdning til lokalplanen og solcelleparken ved Grænge siger Enhedslistens Bente Lerche-Thomsen:

- Vi er principielt glade for solceller. Men jeg er stærkt i tvivl om præcis dette projekt, fordi det er så stort, og fordi det ligger lige ved Grænge by. Det er en skidt placering, siger hun.

Annonce

Dybt godnat

Men den politiske behandling og regnestykker om byrådsstemmer ligger fortsat ude i fremtiden.

I aftes gav en række borgere udtryk for utilfredshed med planen for solcelleparken, der er lagt op til at dække 183 hektar (en hektar er 10.000 kvadratmeter) og producere strøm svarende til cirka 45.000 boligers forbrug.

Her nogle pluk fra de mange bemærkninger:

- Det giver ingen mening at transportere strøm herfra og til Nordsjælland, hvor den skal bruges - og de har jo ingen solcelleparker.

- Den her plan er noget makværk!

- Hvorfor pakke en hel landsby ind i solceller?

- Man taler om at beskytte særligt værdifulde landskaber. Området ved Grænge er værdifuldt for os, der bor der.

- Der her er da dybt godnat. Og hvis I virkelig mener denne plan, så se da at få købt husene. Det kan ikke være meningen, at man ikke ved noget om værditab og erstatning, før man går i gang.

- Vi har ikke brug for det her. Vi producerer i forvejen meget mere strøm her i området, end vi skal bruge. Sæt solcellerne op på Sjælland, hvor strømmen skal bruges.

- Det her handler kun om profit for den enkelte lodsejer. Ikke grøn omstilling. Det ligner hykleri.

- Lad være med at gå imod borgerne, som I desværre har gjort det med vindmøller og de store sommerhuse.

I den stabile strøm af kritiske kommentarer og spørgsmål var der meget lidt imødekommenhed i forhold til projektet. Men den var der.

- Vi er da nødt til at have grøn omstilling. Vi kunne måske se, om vi sammen kunne finde lokale løsninger og muligheder, lød en af de afsluttende bemærkninger.

Men mødeforløbet i aftes pegede nu ikke meget i retning af forsonlighed.

Annonce
Lolland

AFTALE PÅ PLADS: VARMESTRIDEN PÅ PAUSE

Annonce
Annonce
Lolland

TRAFIKSTYRELSEN SKAL HOLDE LOKALTOG I ØRENE

Guldborgsund

OMSTRIDT BYGGERI: NU STOPPER TREDJE CHEF PÅ FJERDE ÅR

Lolland

AFTALE PÅ PLADS: VARMESTRIDEN PÅ PAUSE

Guldborgsund

- MEGET, MEGET TRIST

Guldborgsund

BRÆDDER: - KATASTROFAL KONKURS OG UACCEPTABEL POLITISK HÅNDTERING

Guldborgsund

BO-HUS HAR SAT ET MARKANT AFTRYK

Guldborgsund

FOLKETIDENDE VED BO-HUS: SÅDAN ER STEMNINGEN

Guldborgsund

BO-HUS KONKURS: KOMMUNEN HAR MANGLET DOKUMENTATION FOR STIGENDE UDGIFTER

Guldborgsund

3F-FORMAND: BO-HUS' MEDARBEJDERE ER ULYKKELIGE

Guldborgsund

BO-HUS KONKURS: PROJEKTER FOR OVER 400 MILLIONER I KLEMME

Guldborgsund

KURATOR I BO-HUS: KOMMUNEN FRAVÆLGER LOKALE ARBEJDSPLADSER

Guldborgsund

BO-HUS KONKURS - 100 MAND SENDT HJEM

Guldborgsund

STORSTRØMSBRO: FØRSTE BRODRAGER SKAL NU PÅ PLADS

Sport

FORLÆNGER MED FORMSTÆRK KEEPER

Lolland

DE FLESTE SMÅBØRNSFORÆLDRE VÆLGER MADPAKKEN FRA

Guldborgsund

- MEGET, MEGET TRIST

Annonce
Guldborgsund

BRÆDDER: - KATASTROFAL KONKURS OG UACCEPTABEL POLITISK HÅNDTERING

Guldborgsund

TILLADELSE TIL NYT VANDVÆRK ER I HUS

Vejret

VEJCHEF OM GLATTE VEJE: - PAS PÅ HINANDEN

Lolland

KLAGENÆVN: INDSIGELSER TIL KOMMUNEPLANEN BLEV MANGELFULDT GENGIVET

Corona-virus

GULDBORGSUND HAR REGIONAL CORONAREKORD

Lokal nyt

NY MÅLING: VIL DANSKERE UD AF FIFA?

Lolland

HER VIL PRIVAT INVESTOR BYGGE SENIORBOLIGER

Annonce
Annonce