Annonce
Splittelse

PLAN OM OMFARTSVEJ HAR SKABT UFRED

Der var masser af korslagte arme, da Vejdirektoratet 25. april holdt borgermøde om en kommende omfartsvej ved Nørreballe. Nu har Vejdirektoratet sammenfattet og kommenteret de mange kommentarer fra mødet og fra de indsendte høringssvar. Arkivfoto: Jan Knudsen
Arbejdet med en omfartsvej ved Nørreballe har skabt splittelse i Nørreballe/Østofte.

NØRREBALLE: Skal en ny omfartsvej ved Nørreballe gå nord eller syd om byen? Eller skal man vælge bare at opgradere vejen igennem byen?

De spørgsmål har tilsyneladende skabt ufred i Nørreballe/Østofte, for hverken syd for Nørreballe eller nord for Nørreballe har man lyst til at få en ny vej med tung trafik.

I en ny rapport fra Vejdirektoratet, der har fået den utaknemmelige opgave at undersøge mulighederne for at anlægge omfartsvejen, står der:

Annonce

"Med projektet og åbningen af alternative linjeføringer er det opfattelsen, at der er opstået ufred i Nørreballe/Østofte, hvilket kan skabe uønsket uenighed mellem nord og syd."

Læs også: Derfor er der kabler: Vejdirektoratet tæller trafik

Vurderingen kommer fra et af de høringssvar, Vejdirektoratet har modtaget i den "indledende idéfase", der løb fra 1. april til og med 6. maj, og den nye rapport samler netop op på de mange høringssvar.

Dem er der kommet 30 af, og de stritter i øst og i vest - eller i nord og syd, skulle man måske snarere skrive.

0+-løsning i spil

Flere går i rette med den grundlæggende idé om, at der overhovedet skal laves en omfartsvej.

Den er hverken hensigtsmæssig eller nødvendig, lyder det, og flere argumenterer for, at man hellere skal opgradere den eksisterende vej gennem Nørreballe.

Dels af hensyn til de erhvervsdrivende i Nørreballe, som frygter, at byen vil ende som en spøgelsesby, hvis trafikken ledes udenom, og dels af hensyn til borgerne uden for byen.

Som Vejdirektoratet noterer i en indsigelse:

"Der stilles spørgsmål om det rimelige i, at støjen lempes for dem, som aktivt har valgt at bosætte sig langs en trafikeret vej, mens støjen i stedet påføres dem, som aktivt har fravalgt det bynære ved at bosætte sig væk fra færdselsårer."

En opgradering af den eksisterende vej - "et 0+alternativ" - er da også i spil i Vejdirektoratets undersøgelse, fremgår det:

"Vejdirektoratet har noteret de mange forslag til en 0+løsning med forbedring af de eksisterende forhold. De vil blive undersøgt nærmere som en del af den igangværende undersøgelse. På den måde vil effekter og konsekvenser af forbedringer på den eksisterende vejstrækning kunne sammenholdes og vurderes på lige fod med en ny omfartsvej henholdsvis nord eller syd om Nørreballe."

Annonce

Det er politisk bestemt

Til gengæld afviser direktoratet de input, der handler om, at man hellere skulle bruge pengene på at opgradere vejstrækninger andre steder på Lolland - eller i det mindste vente, til man har set, hvordan åbningen af Femern-forbindelsen vil påvirke trafikken.

For som Vejdirektoratet noterer:

"Projektet er besluttet og finansieret som en del af Infrastrukturplan 2035, og der er derfor ikke mulighed for at udskyde undersøgelsen eller reservere pengene til noget andet senere hen."

Og:

"Der er stillet en række forslag om linjeføringer på andre dele af Lolland og udenfor projektets undersøgelsesområde. Det er Vejdirektoratets vurdering, at forslagene ligger udenfor det kommissorium og den økonomiske ramme, der er politisk vedtaget for dette projekt. Forslagene vil derfor ikke indgå i denne undersøgelse."

Kortet her viser, hvilket område Vejdirektoratet ser på, når placeringen af en omfartsvej ved Nørreballe skal undersøges. Illustration: Vejdirektoratet/Julie Damskier
Annonce

Borgermøde næste år

Hvilken af de tre løsninger, direktoratet så hælder mest til - en sydlig, en nordlig eller en "0+" - fremgår ikke af rapporten.

Den er nemlig blot et skridt på vejen imod den miljøkonsekvensvurdering, som politikerne på Christiansborg har besluttet, at der skal udføres.

Denne vurdering ventes at være klar i i midten af 2023, hvorefter der holdes en afsluttende høring og et borgermøde, hvor resultaterne af undersøgelsen præsenteres. Også der vil man kunne komme med bemærkninger.

Først derefter indstiller Vejdirektoratet et projekt til transportministeren, hvorefter staten vil gå videre med detailprojektering og anlæg fra 2024.

Borgerne i Nørreballe/Østofte bliver altså holdt på pinebænken en rum tid endnu.

Annonce
Annonce
Gasledning

200 LODSEJERE BERØRES AF GASLEDNINGEN

Annonce
Sammenhold

GNISTEN OG SAMMENHOLDET LEVER STADIG

Annonce
Forsiden netop nu
Guldborgsund

- VI BLEV JO KASTET HOVEDKULDS UD I BESTYRELSESARBEJDET

Guldborgsund

HOS BRIAN BLOMSTRER DRØMMEN

Lolland

Milliondyr brand fortsætter endnu

Sport

TEAM SYDHAVSØERNE SKUFFER HJEMME

Guldborgsund

SANGKRAFTCENTER ÅBNER

Lolland

NAKSKOV FJORDDAGE SKAL NYTÆNKES

112

STORT TYVERI FRA KÆLDER

112

UNGE MÆND DØMT FOR STRIBEVIS AF FORBRYDELSER

Guldborgsund

FÆNGSEL LAVER MAD UD AF HUSET

Kunst

VIGTIG UDSTILLING AF DEN LILLE STORE BILLEDHUGGER

112

BACON- OG PEPPERONI-TYV PÅ SPIL

Familie

NYT NETVÆRK FOR FAMILIER MANGLER EN MEGET VIGTIG ESSENS

112

33-ÅRIG DØMT FOR BEDRAGERI PÅ FACEBOOK

Annonce
Lolland

- DET ER ALVORLIGT

Kunst

KVINDELIG KUNSTNER MED HESTEKRÆFTER

112

PÅVIRKET KANLLERTKØRER PÅ NATLIG BRO-TUR

Fællesskab

STOR INTERESSE FOR SENIORBOFÆLLESSKAB

112

BRÆNDESTABEL VIL BRÆNDE HELE NATTEN

112

STORT TRÆPILLE-TYVERI FRA VILLA

Corona-virus

STIGENDE SMITTETAL

Lolland

ALPAKAER STAK AF

Annonce
Annonce