Annonce
Lolland

Skaber nyt stort naturområde

Området består af både agerjord, eng, skov og sø. Det dækker blandt andet Lindø og Askø i Søndersø, en del af Hejrede Sø samt hele Røgbølle Sø. Foto: Aage V. Jensen Naturfond

Gods har solgt 1.130 hektar jord til stor dansk naturfond

SØHOLT Et forsøg på at sælge et stykke skov ved Alsø har udviklet sig for Søholt Gods. De interesserede købere var nemlig primært interesseret i skoven for at bruge den som naturområde, og det satte tankerne i gang hos godsejer Frederik Lüttichau.

I stedet for kun at sælge skovstykket valgte Søholt Gods at sælge 1.130 hektar blandt naturarealer med skov, søer, agerjord og naturarealer til Aage V. Jensen Naturfond. En handel, som Frederik Lüttichau er meget tilfreds med.

- Vi har brugt meget tid på at overveje, hvad vi skulle gøre, men med denne handel kan Søholt fokusere vores virksomhed direkte på landbrugsdriften.

Siden Frederik Lüttichau købte Søholt i 2003, er der blevet arbejdet med både plejeplaner og urørt skov. Store dele af Søholt Storskov blev fredet i 1954 og 1957, og i 2003 indgik han aftale med Skov- og Naturstyrelsen om beskyttelse af 340 hektar urørt skov.

- Men der er ikke mange penge i den del af godsdriften, og selv om vi har 10.000 skovgæster om året, kaster det heller ikke mange penge af sig, siger Frederik Lüttichau.

Inden handlen blev en realitet, havde godsejeren tjekket køberen godt og grundigt og havde blandt andet besøgt nogle af de mange andre naturområder, som Aage V. Jensen Naturfond ejer i Danmark.

- Jeg talte blandt andet med naboerne og fik kun gode tilbagemeldinger.

Hos Aage V. Jensen Naturfond er der også glæde over handlen, som dog endnu mangler myndighedernes tilladelse. Det skulle dog kun være en formalitet. Fondens formand, Leif Skov, forklarer, at man med købet har sikret sig et stort og sammenhængende godslandskab med fantastiske naturværdier.

- Området er et af de mest artsrige i Danmark, og rummer store partier af gammel skov. Søholt Storskov indeholder også rene og meget værdifulde søer, som er omkranset af store skov- og landbrugsarealer, som kan udvikle sig til værdifuld natur, siger han.

Det købte område består af 602 hektar skov, hvor 232 hektar er urørt skov, 378 hektar sø, 120 hektar agerjord og 30 hektar naturarealer.

Ifølge direktør Anders Skov i Aage V. Jensen Naturfond fik man interesse for Søholt Storskov, da man her så et naturområde, hvor byggestenene var lagt, og der er masser at bygge videre på.

Det betyder også, at fonden kan begynde stille og roligt med arbejdet i det nye naturområde.

- I den første fase skal vi ind at kigge på, hvilken natur der specifikt er i området, og det vil vi tage os god tid til at få undersøgt, forklarer Anders Skov.

Gæster i skoven vil dog forholdsvis hurtigt kunne begynde at se forandringer i skovene.

- Vi vil blandt andet skabe nogle vådområder, hvor det er naturligt, og steder hvor der eksempelvis er rødgran, vil vi lade løvtræerne komme til.

Også de 120 hektar agerjord vil i de kommende år ændre status. Til at begynde med vil fonden ikke gøde og sprøjte markerne, og med tiden skal forskellen mellem skov og åbent land være mere udvasket, så det kommer til at virke som en mosaik af tæt og åbent landskab.

På Søholt glæder Frederik Lüttichau sig til at følge fondens initiativer.

- Vi er glade for, at Aage V. Jensen Naturfond med sin professionalisme vil højne og sikre natur og liv omkring Søholt Storskov. Et stort, sammenhængende naturområde på Søholt med fondens evne til at passe og formidle naturen passer særdeles godt ind her på Lolland, siger Frederik Lüttichau, der også ser frem til et samarbejde med fonden.

Søholt har nemlig stadig store naturværdier i sin besiddelse og har også barokhaven, som vil passe ind i naturturismen på Lolland.

Den store jordhandel sker samtidig med, at Søholt også gennemfører et generationsskifte.

- Vi glæder os over, at vores søn, Filip, vil tage udfordringerne og udviklingsmulighederne op i det nye Søholt, siger Frederik Lüttichau.

En stor del af Søholt Storskov er urørt skov, hvor træerne har stået så længe, at de kan fortælle historier om livet i skoven for op til 300 år siden. Foto: Aage V. Jensen Naturfond
Skovene ved Søholt er et yndet udflugtsmål, ikke mindst fordi det er et artsrigt naturområde, hvor man kan opleve mange forskellige dyr og planter. Foto: Fl.Keith Karlsen/Arkivfoto
Annonce
Lolland

AFTALE PÅ PLADS: VARMESTRIDEN PÅ PAUSE

Annonce
Annonce
Lolland

TRAFIKSTYRELSEN SKAL HOLDE LOKALTOG I ØRENE

Guldborgsund

OMSTRIDT BYGGERI: NU STOPPER TREDJE CHEF PÅ FJERDE ÅR

Lolland

AFTALE PÅ PLADS: VARMESTRIDEN PÅ PAUSE

Guldborgsund

- MEGET, MEGET TRIST

Guldborgsund

BRÆDDER: - KATASTROFAL KONKURS OG UACCEPTABEL POLITISK HÅNDTERING

Guldborgsund

BO-HUS HAR SAT ET MARKANT AFTRYK

Guldborgsund

FOLKETIDENDE VED BO-HUS: SÅDAN ER STEMNINGEN

Guldborgsund

BO-HUS KONKURS: KOMMUNEN HAR MANGLET DOKUMENTATION FOR STIGENDE UDGIFTER

Guldborgsund

3F-FORMAND: BO-HUS' MEDARBEJDERE ER ULYKKELIGE

Guldborgsund

BO-HUS KONKURS: PROJEKTER FOR OVER 400 MILLIONER I KLEMME

Guldborgsund

KURATOR I BO-HUS: KOMMUNEN FRAVÆLGER LOKALE ARBEJDSPLADSER

Guldborgsund

BO-HUS KONKURS - 100 MAND SENDT HJEM

Guldborgsund

STORSTRØMSBRO: FØRSTE BRODRAGER SKAL NU PÅ PLADS

Sport

FORLÆNGER MED FORMSTÆRK KEEPER

Lolland

DE FLESTE SMÅBØRNSFORÆLDRE VÆLGER MADPAKKEN FRA

Guldborgsund

- MEGET, MEGET TRIST

Annonce
Guldborgsund

BRÆDDER: - KATASTROFAL KONKURS OG UACCEPTABEL POLITISK HÅNDTERING

Guldborgsund

TILLADELSE TIL NYT VANDVÆRK ER I HUS

Vejret

VEJCHEF OM GLATTE VEJE: - PAS PÅ HINANDEN

Lolland

KLAGENÆVN: INDSIGELSER TIL KOMMUNEPLANEN BLEV MANGELFULDT GENGIVET

Corona-virus

GULDBORGSUND HAR REGIONAL CORONAREKORD

Lokal nyt

NY MÅLING: VIL DANSKERE UD AF FIFA?

Lolland

HER VIL PRIVAT INVESTOR BYGGE SENIORBOLIGER

Annonce
Annonce