Annonce
Guldborgsund

KENDT SLOT KLAR MED KÆMPE HOTELPLAN

På Ålholm Slot er der igangsat en større renovering lige for tiden, men planerne for det cirka 700 gamle bygningsværk er endnu mere omfangsrige og vil - om alt går vel - omdanne det gamle slot til et hotel- og konferencecenter med en hel række forskellige nye tiltag og faciliteter. Foto: Kim Møller Pedersen
Ejeren af middelalderborgen Aalholm Slot ønsker at udvikle slottet med tilhørende omgivelser til et attraktivt hotel- og konferencecenter med egen golfbane, golfhus, restaurant og endnu flere dyr i slottes dyrehave.

NYSTED: Store planer omkring Aalholm Slot er sat i spil. Mandag aften satte medlemmerne af Teknik, Klima og Miljøudvalget sig således sammen for at kigge på idéen om fremover at anvende de unikke kulturhistoriske slotsbygninger som rammen om et hotel- og konferencecenter. Udviklingen og omdannelsen af det mere end 700 år gamle slot med et af Danmarks største landbrug og skovbrug kræver således både et kommuneplantillæg og en bevarende lokalplan.

- Foreløbig er det de helt overordnede linjer i projektet, vi har kigget på. Og udvalget bakker helt klart op om at sætte gang i at få skrevet et lokalplanforslag, hvor det skal sikres, at de fredede bygninger bliver bevaret. Der kommer til at stå, at ejer og bygherre skal tage hensyn til de kulturhistoriske værdier, der knytter sig til et sted som Aalholm Slot, fortæller udvalgsformand Annemette Johnsen (SF), som også gerne vil understrege, at Teknik, Klima og Miljøudvalget endnu ikke er blevet præsenteret for en tidsplan for projektet.

Først når forvaltningen har arbejdet med et forslag til en bevarende lokalplan for området omkring Aalholm Slot, kan udvalget igen kigge på sagen, som naturligvis i sidste ende også skal rundt om Byrådet.

Annonce

Golfbane og flere dådyr

Her og nu er det dog ganske interessant læsning at kigge med på listen over ønsker til den fremtidige anvendelse for en lang række ejendomme inden for det ønskede lokalplansområde for Aalholm Slot.

Således kan man læse om en tidligere 9-huls golfbane, som oprindelig blev etableret i slutningen af 1800-tallet. Den ønskes genoprettet og igen anvendt til områdets gæster. Et eksisterende lysthus, som tidligere har været anvendt som golfhus til golfbanen, tænkes også anvendt på ny som golfhus.

Slottes gamle dyrehave ønskes udvidet, så bestanden af 60-80 dådyr kan nå op på 130 dyr. Den offentlige adgang til arealerne er begrænset. Men der tænkes stadig i at give muligheder til alle for at se dyrene tæt på, uden at de bliver forstyrrede.

Slotsparken bevares i sin nuværende form. Parken er privat. Men som hidtil vil der være mulighed for offentlig adgang til dele af parken.

En udflugtsmulighed vil der også fortsat være til den lille ø Kalvholm øst for slottet. Øen har historisk set været anvendt til lysthus og som haveanlæg for slottets beboere, og fremover ønskes de historiske anlæg på øen bevaret og renoveret - akkurat som broen til Kalvholm skal renoveres/erstattes af en ny.

Udviklingsprojektet

  • Formålet med projektet for Aalholm Slot er at anvende de unikke kulturhistoriske bygninger som rammen om et hotel- og konferencecenter.
  • Slottet, og ejendommene omkring, istandsættes og åbnes for gæster og besøgende. De ønskede ændringer i anvendelsen, og de medfølgende fysiske forandringer, kræver udarbejdelse af en lokalplan.
  • Indenfor lokalplanområdet kan der i dag tælles 17 boliger, som alle gerne i fremtiden må kunne bruges som overnatningsenheder i tilknytning til hotel- og konferencecentret.
Annonce

Mange overnatningssteder

I ejendommene tilhørende Aalholm Slot, som tidligere har været beboelse for slottets ansatte, er planen at etablere en lang række forskellige overnatningsenheder. Det gælder således eksempelvis både for den gamle gartnerbolig, det gamle godskontor, Stubberupgården, den røde såvel som den gule portnerbolig samt både den østlige og vestlige ridebane, hvor der i dag er henholdsvis depot, garage, bolig med mere.

En del af selve det fredede slot har i dag status som privat boligenhed, og denne del vil bevare sin status som privat boligenhed. Slottets øvrige dele, som i dag har status af museum, tænkes konverteret til et hotel- og konferencecenter, så slottet kan danne ramme om events, private selskaber, konferencer med mere. Det sidste er noget, der vækker begejstring hos en udvalgsformand.

Det er rigtig, rigtig dejligt, at der tænkes i at skabe det her meget store hotel- og konferencecenter. Det er noget, der i den grad mangler i vores lokalområde

Udvalgsformand Annemette Johnsen

- Det er rigtig, rigtig dejligt, at der tænkes i at skabe det her meget store hotel- og konferencecenter. Det er noget, der i den grad mangler i vores lokalområde, fortæller Annemette Johnsen.


Aalholm Slot

  • Baron Johan Otto Raben-Levetzau skaffede sig gennem mange år fine, gamle biler og skabte en anseelig samling. der i 1964 var så omfattende, at den som bilmuseum kunne indgå i en ny strategi for Aalholm, som i 1972 med parkens og slottets åbning skulle blive en af Sydhavsøernes mest velbesøgte attraktioner.
  • Det private museum toppede med 300 udstillede køretøjer, der blev et af Nordeuropas fineste automobilmuseer. I 1960'erne og 70'erne var Aalholm også scenen for flere film som "Halløj i Himmelsengen" og tilsvarende sexkomedier. 
  • Efter baron Johan Otto Raben-Levetzaus død i 1992 overgik Aalholm til sønnen, John Raben-Levetzau, der måtte trækkes med en tårnhøj arveafgift samt forrentning og afdrag af lån til op over skorstenene. Allerede tre år efter overtog banken godset og satte derefter størstedelen af indboet på auktion hos Sothesby. Efter mere end 250 år i slægten Raben og Raben-Levetzaus eje måtte niende generation forlade den reducerede herlighed.
  • Køberen af godset var Stig Husted Andersen. Han døde imidlertid i 2008, og boet solgte i 2019 Aalholm til erhvervsmanden Bo Bendtsen, som i dag ejer slottet med de 4.203 hektar jord og skov.
Aalholmslot.dk
Annonce
Erhverv

SKOLE RAMT AF MILLION-UNDERSKUD: FARVEL TIL 14 MEDARBEJDERE

Annonce
Annonce
Lolland

STARTER VINDMØLLESAG OM IGEN

Indland

MIUSIKEREN HUGO HELMIG ER DØD, 24 ÅR

Lolland

LOKAL REVY HENTER BADEHOTELLET-SKUESPILLER

112

TO MÆND SIGTET FOR SERIE AF BUTIKSTYVERIER

Lolland

SPAREDE ALT FOR MANGE PENGE

Lolland

HOLGER SCHOUS KRAV FÅR OPBAKNING FRA FREDERIKSBERG

Vejr

DMI VARSLER KEDELIG WEEKEND MED SKYDÆKKE OG GLATTE VEJE

Varmestrid

FRIFINDELSE AF MARIBO VARMEVÆRK ANKET

Lokal nyt

STADIG ET UDSAT BOLIGOMRÅDE

Lokal nyt

NYE PENSIONSREGLER FRA NÆSTE ÅR: DET BETYDER DET FOR DIG

Lokal nyt

SKADEDYR LUKKER BUTIK PÅ STOR TANKSTATION

112

RØG FRA PILLEFYR SATTE BRANDFOLK I ARBEJDE

Lokal nyt

SÅDAN TØRRER DU TØJ TIL VINTER

Guldborgsund

MALERI PÅ VEJ UD AF LANDET - NU VIL FUGLSANG HAVE PUBLIKUMS HJÆLP TIL AT KØBE DET

Guldborgsund

VÆR PÅ VAGT: SPILMISBRUG KAN STARTE TIDLIGT

Lolland

MØD MANDEN DER SKABTE EN HELT NY VALUTA

Annonce
112

SIGTET FOR FIELD'S-SKYDERI BLIVER FRIVILLIGT BAG TREMMER

Indland

CORONA HAR FÅET FLERE AF SAMFUNDETS SVAGESTE TIL AT MISTRIVES

Lokal nyt

SKIFTER DE ANDEBY UD MED LOLLAND-FALSTER?

Corona-virus

TO TREDJEDELE OVER 50 ÅR HAR FÅET BOOSTER MOD CORONA

Musik

Julekoncert på Fuglsang

Guldborgsund

VELUX FONDEN MED STOR STØTTE TIL LOKAL MUSLINGE-DYRKNING

Lokal nyt

HØJESTERET: EKSBANKDIREKTØR SKAL BETALE 231 MILLIONER

Annonce
Annonce