cookie-og-privatlivspolitik

Lolland-Falsters Folketidendes historieLolland-Falsters Folketidende grundlægges 1. oktober 1873 af rigsdagsmand Rasmus Claussen med et oplag på 300 trykt i Stubbekøbing.

1874
Landsdelens borgere indskyder 4.000 rigsdalere i avisen og gør det muligt at få eget sætteri og trykkeri i Jernbanegade i Nykøbing F.

1875
Oplaget er vokset til 700 og i 1879 til 1.100.

1896
Rasmus Claussens søn, Sophus Claussen, bliver medredaktør af Folketidende. Oplaget er nu 3.000.

1900
Folketidende er med et oplag på 4.500 den største avis på Lolland-Falster.

1905
Rasmus Claussen dør. Folketidende overtages af redaktøren Aage Jordan og Sophus Claussen.

1906
Lokalerne er blevet for trange, og Folketidende flytter til ejendommen Tværgade 14.

1911
Aage Jordan afløses af Holger Bork som redaktør. Oplaget er nu 6.000. I 1916 bliver Holger Bork medejer af Folketidende.

1926
En lokal redaktion åbnes i Maribo - oplaget er nu 7.800.

1931
Sophus Claussen dør. Folketidende bliver et I/S mellem Sophus Claussens arvinger og chefredaktør Holger Bork. Oplaget er 8.200.

1932
Folketidende åbner lokalredaktion i Stubbekøbing. Folketidende trykkes først på en 4-sidet og senere på en 8-sidet fladtrykspresse, men i 1936 nås en milepæl i bladets historie, da man køber den første rotation "Koenig & Bauer", der kan trykke hele 16 sider.

1945
Ole og Gunhild Bork, børn af Holger Bork, overtager ledelsen af Folketidende. Oplaget er 10.000.

1952
Avisens oplag har nået 9.000 og nu etableres flere lokalredaktioner på Lolland-Falster. Sidst tilkommende er lokalredaktionen i Nakskov 1. januar 1968.

Lollands Tidende overtages i 1971 og Folketidende bliver repræsenteret i hele landsdelen. I starten af 1970'erne udgives Extra-Posten på Falster og Østlolland, samt Lolland Extra-Posten på Vestlolland, begge som ugentlige distriktsaviser.

Efter et års byggeri og indkøb af ny rotation overgår Folketidende 20. februar 1973 fra blysats til off-set. Foruden Folketidende trykkes nu en række civilopgaver.

1976
Skyder medarbejderne aktiekapital i Folketidende. Oplaget runder i 1979/80 24.000.

1980
Bygges igen, og en ny rotation indkøbes. Denne store investering efterfølges af en konjunkturnedgang, hvor annonceomsætningen falder stærkt.

Da avisen i 1981 ikke udkommer i 2 1/2 måned på grund af en stor arbejdsmarkedskonflikt, får Folketidende betydelige økonomiske vanskeligheder. Niels Kristian Bjerre ansættes som økonomichef og senere direktør. En finansiel rekonstruktion gennemføres, hvor blandt andet læserne indskyder 1,3 million kr. i "Folkeaktier".

1982
Er Palle Brandt blevet chefredaktør.

Indskudskapitalen øges i 1985 med 600.000 kr. til støtte for investering i EDB. I 1983 var journalisternes skrivemaskiner blevet skiftet ud med en dataskærm, og nu indføres direkte redaktionel indskrivning.

1986
Folketidende er med til at stifte Radio Sydhavsøerne, som efter en årrække med betydelige økonomiske problemer i 1996 overtages 100% af Folketidende.

1988
Etableres et nyt trykkeri "Rotation 88" sammen med 2 københavnske distriktsbladsudgivere. Selskabet lukkes i 1990 og erstattes af Rotationen Nykøbing F. A/S, startet af Folketidende sammen med 6 medarbejdere i selskabet.

1989
Per Westergaard-Andersen bliver chefredaktør og i 1994 overgår Folketidende til helsideombrydning på skærm og elektronisk billedbehandling og annoncefremstilling.

Denne udvikling er ligeledes starten på distriktsbladene, der nu er organiseret i selvstændige datterselskaber. Ugeavisen er opkøbt og fusioneret med Extra-Posten til "Ugeavisen Extra-Posten" Dette selskab starter i 1994 eget reklamebureau, Club 1 og køber i 1996 Saxkjøbing Avis med henblik på fortsat selvstændig udgivelse.

Oktober 1994 lukker Ny Dag og Folketidende får i løbet af 5 måneder 5.000 nye abonnenter og opnår i marts 1995 det hidtil højeste oplagstal på 27.627. Redaktionen udvides, og der bygges i 1995 nyt bladhus i Nakskov. Også Ny Dags ugeavis lukkes, og Lolland Extra-Posten får en betydelig annoncevækst.

1996
Bo Bischoff bliver ny chefredaktør.

1997
Rotationen flytter til Århusvej nord for Nyk. F. og installerer en ny avanceret trykpresse - "Comet" - i en dertil købt bygning. Den gamle trykmaskine sælges og i 1998 igangsættes en ombygning af trykkeri- og pakkerilokalerne til brug for salg og administration, så Folketidendes funktioner samles i én bygning.

1. oktober 1998 har Folketidende 125 års jubilæum og Folketidende kan således i sit jubilæumsår indrette sig i et så godt som nyt bladhus med en beslutning om at fastholde sin centrale placering i byen.

1999
Folketidende udkommer også på nettet på adressen www.folketidende.dk. I 2000 beslutter Folketidende at ville bringe Lolland-Falster på nettet og starter selskabet Folketidende Online A/S, der skal udvikle løsninger til internettet, herunder relancere Folketidendes netavis, samt etablere byportaler i alle kommunerne på Lolland-Falster. Dette sker i samarbejde med ugeaviserne på Lolland-Falster. Selskabet ændres senere til Pro2 Webbureau med mere vægt på produktion og design af hjemmesider.

I 2010 integreres aktiviteten i Folketidende med fokus på dagbladets onlineaktiviteter under folketidende.dk.

Maj 2003 skiftede dagbladet Folketidende efter lang tids forberedelse – og som en af de første af lokale dagblade herhjemme – format fra det store velkendte broadsheet-format til det mere handy tabloid-format. I årene derefter valgte mange lokale og landsdækkende aviser at gøre det samme.

I 2003 har bladhuset samlet sine mange aktiviteter under brandet Folketidende Gruppen, der er en mediegruppe for den primære informations- og kommunikationsvirksomhed på Lolland-Falster.

Ugeaviserne Lollands-Posten, Nordfalsters Avis og Sydlollands Ugeavis opkøbes og integreres i mediegruppen sammen med ugeaviserne Ugeavisen Guldborgsund, Saxkjøbing Avis og Ekstra Posten Lolland samt lokalradioen Radio Sydhavsøerne, der i 2011 fejres 25 års jubilæum som en af de mest aflyttede kommercielle lokalradioer.

1. februar 2007 tiltræder Søren Knudsen som ny chefredaktør til afløsning for Bo Bischoff. Der satses nu mere på den digitale udvikling, idet dagbladsoplaget på papir falder som for hele dagbladsbranchen. I 2009 etablerer trykkerivirksomheden Rotationen Nykøbing F. et stort trykkeri i Malmø for primært at betjene Skånske Dagbladet, der nedlægger sit eget trykkeri. Investeringsselskabet Kirk & Thorsen indtræder som kapitalpartnere i selskabet.

September 2011 ophører samarbejdet med Søren Knudsen, og lokalredaktør Torsten Elsvor konstitueres som chefredaktør. En ny ledelsesstruktur besluttes, og redaktionschef Lars Hovgaard tiltræder 1. januar 2012 som ny ansvarshavende chefredaktør.

Efter 30 år på avisen ønsker adm. direktør Niels Kristian Bjerre at gå på pension. Stillingen som adm. direktør opslås.