cookie-og-privatlivspolitik
Læserne køber, sælger og bytter. Under denne rubrik optages købs- og salgsannoncer, der ikke overstiger en pris af 3.000 kr. og som ikke henhører under en af de faste rubrikker. (IKKE annoncer om køretøjer (biler, campingvogne, trailere, 45-knallerter m.v., der er/kan indregistreres), efterlysninger, arrangementer, loppemarkeder, dagpleje osv. IKKE annoncer fra abonnentens erhverv og ikke annoncer om våben). Annoncer om både, telte og dyr (fødevarer kun i mindre partier) optages såfremt prisen for effekten ikke overstiger 500 kr. (Prisen skal anføres). Start annoncen med et "ledeord", betegnelsen på det annoncen drejer sig om. De kan godt have flere tilbud i annonceteksten, men teksten må højst bestå af 50 ord, inkl. underskrift. ** For månedsabonnenter indrykkes annoncen gratis en gang hver måned. Andre abonnenter kan i dette felt angive indrykningstal. Max. 3 indrykninger for kvartalsabonnenter. (Indrykninger derudover er mod betaling).
Vælg hvor mange gange annoncen skal trykkes
Du skal bekræfte, at du ikke er en robot, før du indsender.
Persondata, læs mere i vores cookie- og privatlivspolitik
ANNONCE