Annonce
Jorden er giftig

5: En forurening værre end ventet

Svend-Aage og Vivian ved Strædet 1, hvor husnummeret sad på træet. Foto: Jan Knudsen

Svend-Aage og Vivian viste sig at have boet på Danmarks langt mest dioxin-forurenede grund

AFSNIT 5: Miljøstyrelsen havde 30. november 2015 oplyst i et brev til Svend-Aage og Vivian Lindahl, at Det Nationale Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet ville gennemføre jordprøver samt analyser på Strædet 1.

For Fødevarestyrelsens prøver viste, at ikke blot havde nogle af Svend-Aages hønseæg overskredet grænseværdien for dioxin i æg. De havde også overskredet indgrebsværdien for dioxin i æg.

Det betød, at mængden af dioxin var helt gal.

5. januar havde Svend-Aaage, som en orientering om dioxin-fundet og et nødråb om hjælp, kontaktet Lolland Kommune. 27. februar 2015 fik Svend-Aage og Vivian Lindahl som en første kommunal respons derfor besøg af en medarbejder fra Teknik og Miljø i Lolland Kommune på Strædet 1.

Formålet med besøget var "at beskrive stolpeaffald nærmere og anvise affaldet". Medarbejderen konkluderede, at der var "ni kortere stykker af imprægnerede stolper, der ser ud til at være telefonpæle". Han klassificerede stolperne som affald, der kunne afleveres på genbrugspladsen efter husholdningsregulativets §20 "Ordning for imprægneret træ".

Svend-Aage, der stadig følte et ansvar for at tage sig af oprydning på Strædet 1, kørte stolperne på genbrugspladsen på traileren. Dermed var han igen i vigør på grunden med at håndtere nogle af de materialer, som formodentlig i sin tid havde udløst forureningen under afbrænding.

4. maj 2015 kørte Svend-Aage endnu engang til Strædet 1. Denne gang for at mødes med en, i hans erindring, venlig og myndig seniorforsker fra Institut for Miljøvidenskab, som kom for lave jordprøver.

Hun gik rundt i en times tid med en lille haveskovl og udtog fem prøver i fem centimeters dybde. Hun tog prøve 1 og 2 i den tidligere hønsegård omme bagved, prøve 3 og 4 udfor den og prøve 5 i den tidligere køkkenhave.

- Det er godt nok slemt, husker Svend-Aage, at hun sagde.

- Det er rigtig godt, at I er flyttet.

Ordene faldt alene på de observationer, hun gjorde. For også hun bemærkede de klumper af sorte månekratere, som den tilsynsførende fra Fødevarestyrelsen havde iagttaget under sit tilsyn 4. november 2014.

- Vi vil gerne advare andre: Pas på! Lad være med at købe en ejendom på "tvangsauktionslignende" vilkår. Foto: Jan Knudsen

Røg lægger sig overalt

Seniorforskeren påpegede desuden, at forureningen ikke kun var i jorden, men også sad i alle revner og sprækker i huset. For røg lægger sig overalt og aske hvirvler rundt, forklarede hun.

- Jeg følte, at hun kendte noget til det her, og at det var noget skidt, det hun så.

- Da vi skiltes, ønskede hun os held og lykke. Hun sagde også, at hun håbede, vi fik erstatning, at nogen kom til at stå til regnskab for det, og det ikke var rimeligt, hvis det var os, erindrer Svend-Aage.

Derefter gik måneder uden svar, fordi instituttets udstyr til brug for analyser af jordprøver uheldigvis gik i stykker. Men 27. september 2015 fik Svend-Aage og Vivian et brev fra en AC-tekniker i Miljøstyrelsen med "de rå resultater". Brevet indeholdt kolonne på kolonne med tal, som var svært afkodelige. Men en skriftlig passage var nem at forstå:

"Jordprøver fra ejendommen i Søllested er forurenet med høje koncentrationer af dioxiner. Den højeste koncentration af WHO-TEQ værdi (243,3 ng/kg) er fundet i prøve 1, som er udtaget i den tidligere hønsegård. Denne værdi er cirka 80 gange større end median værdi (...) fundet i de tidligere undersøgelser i danske hønsegårde".

En landsdækkende rekord, forstås, og så endda gange firs af hidtidige fund på dansk jord.

Da Svend-Aage læste det, fik han det decideret skidt.

- Jeg begyndte at svede ulækkert, fortæller han.

- Men jeg tænkte også, at vi havde gjort det rigtige ved at flytte væk derfra.

Det fremgik desuden af brevet, at koncentrationen i prøverne var meget varierende, og at det tydede på "hot spots" flere steder på ejendommen, hvor der var afbrændt imprægneret træ og spredt aske.

5. oktober 2015 kom så den endelige og færdige analyse fra seniorforskeren. Her sammenfattede hun desuden:

"Dioxin forurening på ejendommen i Søllested er en direkte konsekvens af spredning af aske fra forbrænding af imprægneret træ og andre typer af kontamineret materiale. Jord på hele ejendom er mere eller mindre stærk forurenet, og der kan forventes høje koncentrationer af andre toksiske stoffer, for eksempel PAH og tungmetaller".

Herefter entrerede Regional Udvikling Miljø og Ressourcer i Region Sjælland. Det er nemlig regionen som, ifølge jordforureningslovens §5, for at beskytte mennesker og miljø registrerer forurenede arealer. Det kaldes kortlægning.

21. oktober varslede Region Sjælland derfor Strædet 1 kortlagt som forurenet. Hvis ikke Svend-Aage og Vivian havde nogen indsigelser, og det havde de ikke, ville hele grunden blive kortlagt på det såkaldte vidensniveau 2 (V2) fra og med 30. november.

V2 betyder, at grunden er forurenet. V1 ville have betydet, at den måske var forurenet.

Folketidende har, udover mange timers interview med Svend-Aage og Vivian Lindahl, benyttet sig af følgende skriftlige materiale for at kunne skrive artikelserien "Jorden er giftig":
Salgsopstillingen fra EDC fra købet af Strædet 1. Breve og mailkorrespondance mellem Svend-Aage og Vivian Lindahl og henholdsvis Region Sjælland, Fødevarestyrelsen, Miljøstyrelsen, Farsø A/S, RKI, TopDanmark samt en række advokater. Aktindsigt i al korrespondance og samtlige akter i sagen i Lolland Kommune. Sagsakter fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. Udskrifter af dombogen fra Retten i Nykøbing Falster. Uddrag af Svend-Aage og Vivian Lindahls sygejournaler.
Artikelserien er Svend-Aage og Vivan Lindahls beretning. Den giver deres oplevelse af forløbet, men underbygget af omtalte skriftlige kilder, der har dannet grundlag for at genskabe det hændelsesforløb, som tog sin begyndelse i 2012.

Små sorte klumper med overflader som månekratere dukkede op på grunden. De blev både bemærket af en tilsynsførende fra Fødevarestyrelsen og en seniorrådgiver udsendt på vegne af Miljøstyrelsen. Foto: Jan Knudsen
Annonce

Kategoriseret som F2

I et brev af 30. november blev forureningen yderligere nuanceret i de tre forureningskategorier F0, F1 og F2, hvor F0 betyder jordforurening uden sundhedsmæssig betydning, og F1 jordforurening uden sundhedsmæssigt betydning, hvis råd om brug af hus og have følges. Mens F2 betyder jordforurening, som kan have sundhedsmæssig betydning, og som kræver en indsats.

Strædet 1 blev kategoriseret som F2.

Ifølge Region Sjælland findes der ikke kriterier for, hvor meget dioxin der må være i jorden, før al kontakt med jorden bør undgås, men:

"Vi kortlægger under iagttagelse af forsigtighedsprincippet, idet det med høj sikkerhed er dokumenteret, at arealer er forurenet med dioxin i koncentrationer, som ligger over, hvad man normalt finder i danske jorder. Det vides om dioxin, at det er et akut giftigt stof, som mistænkes for at virke hormonforstyrrende og kræftfremkaldende". Desuden indebar forureningen "kontaktrisiko", fordi den befandt sig på jordoverfladen.

Derfor lød det slutteligt om begrundelsen for F2:

"Vi vurderer, at forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø".

Igen følte Svend-Aage og Vivian sig lettede over, at de for længst var fraflyttet, men de ejede stadig Strædet 1.

Region Sjælland lod også vide, at regionen påtog sig at oprense grunden, men at ventetiden kunne være mange år.

"Indsatsen på de mange forurenede ejendomme sker i en prioriteret rækkefølge, og derfor kan der gå mange år, før vi kan udføre en indsats på netop din ejendom", stod der.

Endelig fik Svend-Aage og Vivian oplyst, at regionen "ikke betaler erstatning for en eventuel værdiforringelse, som følge af kortlægningen". I en pjece kunne de desuden læse, at der ingen generelle muligheder er for erstatning, hvis man har købt en forurenet grund uden at vide det. Det eneste man kan gøre, er at lægge sag an mod sælger.

Det lød svært, langsommeligt og dyrt, og det blev det også.

Følelsen af urimelighed sveg i Svend-Aage og Vivian.

Læs første afsnit af serien: En drøm om et lille hus med jord til


Læs andet afsnit af serien: Et uforklarligt sammenbrud i kartoffelbedet

Læs tredje afsnit af serien: Et oprivende opkald om fund af dioxiner

Læs fjerde afsnit i serien: En trængt økonomi på kviklån

Vivian forsøgte at trodse modgangen ved at holde fast i nogle af hverdagens hyggelige gøremål, som blandt andet at ordne blomsterne i haven. Den stod derfor snart ligeså skarp i deres hus på Højbygårdvej i Rødby, som den havde gjort på Strædet 1 i Søllested. Foto: Jan Knudsen
Svend-Aage blev holdt oppe af, at han fortsat havde sine høns at se til, og han genetablerede hurtigt et salg af æg på Højbygårdvej i Rødby. Foto: Jan Knudsen
Annonce
Guldborgsund

Billetterne rives væk til festival: Man skal være hurtig

Annonce
Annonce
Guldborgsund

Billetterne rives væk til festival: Man skal være hurtig

112

Midterrabat i flammer: Snarrådige bilister slukkede brand

112

37 taget i fartkontroller

Erhverv

Landmændene spejder stadig efter regn

Politik

Regeringen vil stoppe sprøjtemidler ved drikkevandsboringer

112

Brandvæsnet om tørken: Vi vurderer tingenes tilstand løbende

112

Det kostede bilen: Tredje gang var ikke lykkens gang

Sport

Hjulmand forlænger kontrakt og fortsætter som landstræner

Lokal iværksætter hædret

Prisvinderen Louise bør du kende

Femø

Skyhøje renter på leasing: - Kunne bruge pengene på skoler og ældrepleje

Rødbyhavn-bortførslen

Vendt tilbage til Frankrig: - Hendes mor har ikke levet i to dage

Lokal nyt

Revykøbing bliver til TV-serie

Rødbyhavn-bortførslen

Bortført 10-årig genforenet med familie

Lolland

- Landbrug, jagt og dyr er min spidskompetence

Annonce
Guldborgsund

Vejtræ pløjet ned: Trafikuheld i høj fart

Lolland

Skoler kan være i problemer: - Det er stærkt bekymrende

Lokal nyt

Runes tennisdrama: Forrygende femsætssejr i Paris

Vejr

Sol så langt øjet rækker: Vi nærmer os årets første sommerdag

112

Kørte for stærkt, henvendte sig - og så blev han anholdt

lolland

Kongen og hans ganger skuer nu igen ud over Torvet

Ugeavisen Guldborgsund

Nu kan man komme i form i Systofte

Lolland

Deres bil indeholdt ulovlige stoffer og våben

Falster

Jubel på Falster: Peter er Danmarks bedste lærling

Maribo

- Der gik ild i bilen, mens hun sad i den

Nykøbing

Dukkede op hos politiet efter hittegods: Fik en sigtelse med hjem

112

- Han hørte et knald fra motoren - så begyndte det at ryge

112

Voldsomt trafikuheld i nat: Væltede ud over autoværnet

Biljagt

Efterlyser vidner mod fængslet 17-årig: Hvor var du lørdag nat?

Indland

Båd eksploderede under tankning i Rungsted Havn

112

Sindssyg fart: To km/t fra vanvidsbilisme

Nykøbing

På jagt efter kærligheden: Mads fra Nykøbing deltager i TV2's seerhit

Lokal nyt

- Fars dag vinder frem - mors dag er fortsat den største

Royal Run

'Det bruger jeg helt ærligt ikke meget tid på'

Maribo

Lokalt firmas forrygende år: Lander rekordomsætning

Annonce
Annonce
112

U-vending gik galt: To biler kørte ind i hinanden

Ugeavisen Guldborgsund

Kan NFH fremtvinge et tredje bronzeopgør?

Vejret

Solrig melding før sommerens første weekend: Over 20 grader

Indland

For første gang har man fulgt en ulv: Viser den undgår mennesker

Ugeavisen Lolland

Kofoedsminde satser på elbiler til alle formål

Lokal nyt

Mange gæster fra Lolland-Falster: Sort af mennesker på dyrskue

Lolland

Har sjældent set noget så slemt som de toiletter

Lolland

Kunsttyv på spil: Stjal over flere dage

Indland

Tiltalt for Field's-skyderi så 13 behandlere på et halvt år

Lukket ned af fødevarestyrelsen

Slagterbutik er åben igen

Guldborgsund

10.000 var forbi: - Vi lykkedes med at vise det