Annonce
Jorden er giftig

7: Et retsligt efterspil om Strædet 1

Svend-Aage og Vivian foran grunden på Strædet 1, hvor ejendommen i slutningen af april 2020 blev revet ned. Grunden er endnu ikke blevet renset for dioxin-forureningen, alligevel er der intet skilt eller hegn, der advarer folk mod at gå rundt på grunden. Foto: Jan Knudsen

Svend-Aage og Vivian måtte opslidende mange gange træde ind og ud retslokaler på grund af Strædet 1

AFSNIT 7: Retten var sat, og det var hverken første eller sidste gang, at Strædet 1 trak Svend-Aage ind i et retslokale i Retten i Nykøbing Falster.

Lolland Kommune havde netop budt en krone for Strædet 1 på 2. tvangsauktion begæret af Skat på grund af skyldige 2.281,47 kroner i ejendomsskat.

- Må jeg have lov til at stille køber et spørgsmål, spurgte Svend-Aage dommeren.

Det måtte han gerne.

Så vendte han sig om mod køber, som var en medarbejder, der bød på vegne af kommunen.

- Nu er det sådan, at det køkken, der blev stjålet på Strædet 1, det har jeg stående derhjemme. Er køber interesseret i, at det bliver leveret tilbage til adressen? erindrer Svend-Aage, at han spurgte hvast.

- Så kiggede medarbejderen på mig med et lille smil om munden og svarede: Nej tak, det er vi ikke interesseret i.

- Okay, sagde jeg, så ryger det på lossen.

Det var en blanding af lettelse og vrede, som pludselig kom ud. Forklædt som et åbent spørgsmål om et køkken, men jo et skarptunget og spydigt et.

- Jeg ved ikke, hvad der gik af mig, fortæller han.

På hjemturen nåede Svend-Aage kun 8-10 kilometer udenfor Nykøbing, så kom reaktionen. Han kunne slet ikke køre. Blev nødt til at holde ind til siden hurtigst muligt. Følte han skulle kaste op. Kun galde kom op. Lemmerne rystede.

- Du bliver nødt til at køre hjem, husker han, at han sagde til sin bror.

Om aftenen fejrede Svend-Aage og Vivian salget med Svend-Aages storebror og kone. Det havde de aftalt, at vi ville, hvis Strædet 1 blev solgt.

- Vi var nød til at få noget glæde ind, i stedet noget negativt hele tiden.

De kørte på Restaurant China House i Maribo og spiste.

- Vi vil gerne advare andre: Pas på! Lad være med at købe en ejendom på "tvangsauktionslignende" vilkår. Foto: Jan Knudsen

Ro indfandt sig

Dagen efter kontaktede Svend-Aage både advokat og bank. Han oplyste dem, at ejendommen var blevet solgt på tvangsauktion.

- Hvad tror I, der sker nu? lød hans spørgsmål til dem.

- Tror I, at vi får et brev fra pantebrevfirmaet?

Det mente ingen af dem.

- I hører ikke mere, lød svaret.

En ro begyndte at indfinde sig både psykisk og økonomisk. Svend-Aage og Vivian havde fået afdraget det meste på de kviklån, de optog for at kunne flytte fra Strædet 1 til Højbygårdvej, og de havde fået forhandlet gode afdragsaftaler og renter på udeståender.

- Vi mærkede, at humøret steg, fortæller Svend-Aage.

- Vi var pirrelige før, tilføjer Vivian, der ellers helst lader Svend-Aage føre ordet.

Men roen holdt ikke ved.

11. februar 2019 fik Svend-Aage og Vivian et brev fra inkassofirmaet EOS Danmark A/S, hvor der stod:

"Tilgodehavende vedrørende: Finanshuset Farsø Pantebrevsselskab A/S, Strædet 1, Søllested. Ovennævnte tilgodehavende er overført til EOS Danmark A/S til eje, hvilket betyder, at du fremover kun med frigørende virkning kan betale hertil.

EOS havde overtaget gælden med renter, nu opgjort til 425.171,80 kroner, og krævede den betalt. Indenfor 10 dage, eller efter aftalt afdragsordning, ellers ville sagen "uden yderligere varsel blive fremsendt til fogedretten".

Folketidende har, udover mange timers interview med Svend-Aage og Vivian Lindahl, benyttet sig af følgende skriftlige materiale for at kunne skrive artikelserien "Jorden er giftig":
Salgsopstillingen fra EDC fra købet af Strædet 1. Breve og mailkorrespondance mellem Svend-Aage og Vivian Lindahl og henholdsvis Region Sjælland, Fødevarestyrelsen, Miljøstyrelsen, Farsø A/S, RKI, TopDanmark samt en række advokater. Aktindsigt i al korrespondance og samtlige akter i sagen i Lolland Kommune. Sagsakter fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. Udskrifter af dombogen fra Retten i Nykøbing Falster. Uddrag af Svend-Aage og Vivian Lindahls sygejournaler.
Artikelserien er Svend-Aage og Vivan Lindahl beretning. Den giver deres oplevelse af forløbet, men underbygget af omtalte skriftlige kilder, der har dannet grundlag for at genskabe det hændelsesforløb, som tog sin begyndelse i 2012.

Strædet 1, som det så ud, da Svend-Aage og Vivian købte ejendommen i 2012. Foto: Jan Knudsen
Annonce

Fogedretten sat

Svend-Aage ringede for at forklare, hvordan han og Vivian var kommet i klemme på grund af en forurening, de intet ansvar havde for. Men EOS var kun interesseret i at få krasset pengene ind for eksempel ved at tage udlæg i det udlejede hus på Fyn, hvorfra Svend-Aage havde drevet sin vognmandsforretning. Men det kunne kun sælges med tab, vidste Svend-Aage.

- Vi har ikke pengene, lod han EOS vide.

I Svend-Aage og Vivians optik var Finanshuset Farsø A/S ansvarlige for at have solgt en forurenet grund, og så måtte det være deres ansvar at gøre det par, som ejede Strædet 1 før dem, og som formodentlig stod for forureningen, ansvarlige.

11. marts 2020 blev fogedretten sat i Retten i Nykøbing Falster.

Strædet 1 syntes at udløse lidt vel rigeligt med ture i retten. Svend-Aage havde også 12. november 2015 været i Retten i Nykøbing Falster for at vidne i retssagen om tyveriet af køkkenet fra Strædet 1. Den sag førte dog til domsfældelse, idet anklagede blev kendt skyldig og idømt fængsel i 30 dage.

Så godt gik det ikke i fogedretten.

Svend-Aage skitserede forløbet fra købet af Strædet 1 og anførte, at forureningen gjorde, at det var Finanshuset Farsø A/S eget tab at bære, hvilket så nu ville sige EOS.

Fogeden besluttede at lade sagen udsætte for at give EOS mulighed for at komme med deres bemærkninger til de dokumenter, Svend-Aage fremviste.

9. juni 2020 blev fogedretten sat igen. EOS fremførte, at fordringen mod Svend-Aage var købt som en af mange i en pulje, og at de derfor ikke var bekendt med de indsigelser, som Svend-Aage havde gjort gældende overfor Finanshuset Farsø. Det vil sige forsøg på at lade handlen gå tilbage, ja faktisk også forsøg undervejs på at slå halv skade på gælden.

EOS havde derfor, som der står i fogedrettens afgørelse, været "en godtroende erhverver af gældsbrevet", hvorfor de vandt.

Svend-Aage blev pålagt at betale 456.027,97 kroner, som beløbet nu var rendt op i, til EOS. Han acceptere afgørelsen men forklarede, at han og Vivian boede til leje, ikke havde betalt depositum, ejede en overbehæftet ejendom på Fyn og en bil med ejendomsforbehold. Det vil sige en bil, han først var ejer af, når den er færdigbetalt.

Fogedretten sendte desuagtet udlæg i ejendommen på Fyn og bilen til tinglysning.

Svend-Aage og Vivian kigger nu derfor ind i en fremtid, hvor også ejendommen på Fyn skal på tvangsauktion.

Svend-Aage og Vivian kunne ikke lade være med at tage forbi og betragte nedrivningen. Foto: Jan Knudsen
Annonce

Nægter at acceptere

Men de nægter at acceptere, at de skal bære byrden af forureningen på Strædet 1.

Især Vivian har igen og igen fastholdt overfor Svend-Aage, at noget er forkert. At det ikke kan være rigtigt. Det har fået Svend-Aage til igen, igen at gå alle papirerne igennem og vende forløbet med en advokat, og de har nu søgt om fri proces til at køre en retssag mod Finanshuset Farsø A/S.

- Finanshuset Farsø A/S slap kun ud af ansvaret for forureningen ved at sælge fordringen til EOS, for havde de selv hevet os i fogedretten, havde de tabt, siger Svend-Aage.

- Det var derfor, de ikke gjorde det, tilføjer han.

Han vil have gælden givet tilbage til rette ejermand, som han mener, er Farsø Finanshus A/S - og en erstatning på 115.000 kroner.

Han er desuden meget skeptisk overfor salg af ejendomme på "tvangsauktionslignende vilkår" ikke mindst i kombination med en ejerskifteforsikring.

- Må man egentlig overhovedet sælge ejendomme på de vilkår, og ophæver ejerskifteforsikringen ikke ansvarsfraskrivelsen i de tvangsauktionslignede vilkår, spørger han.

Det håber han og Vivian at kunne få rettens afgørelse af.

De efterspørger også at boligejere, ligesom ved stormflod, skulle kunne få hjælp fra en pulje, hvis deres grund viser sig forurenet.

- For hvorfor skal man være så alene i kampen med forureningen, når man ikke skal være det i kampen mod vandet, spørger Svend-Aage.

Af og til ser han folk køre forbi ude på Højbygårdvej med et trailerlæs affaldstræ bag på bilen. Så får han lyst til at drøne efter dem, advare dem og bremse dem i deres forehavende.

- Jeg ved godt, at folk ikke har mange penge på Lolland, så de fyrer med alt muligt, også affaldstræ.

Men kun fordi de ikke ved, hvad de risikerer af udløse af fortrædelighed.

Dette var sidste afsnit i artikelserien.

Læs første afsnit af serien: En drøm om et lille hus med jord til


Læs andet afsnit af serien: Et uforklarligt sammenbrud i kartoffelbedet

Læs tredje afsnit af serien: Et oprivende opkald om fund af dioxiner

Læs fjerde afsnit i serien: En trængt økonomi på kviklån

Læs femte afsnit i serien: En forurening værre end ventet

Læs sjette afsnit af serien : "En krone budt på tvangsauktion"

Adgang forbudt for uvedkommende stod der på skiltet. Det var sat op på grund af nedrivningen, men det burde også sidde der på grund af forureningen. Foto: Jan Knudsen
Annonce
Guldborgsund

Billetterne rives væk til festival: Man skal være hurtig

Annonce
Annonce
Guldborgsund

Billetterne rives væk til festival: Man skal være hurtig

112

Midterrabat i flammer: Snarrådige bilister slukkede brand

112

37 taget i fartkontroller

Erhverv

Landmændene spejder stadig efter regn

Politik

Regeringen vil stoppe sprøjtemidler ved drikkevandsboringer

112

Brandvæsnet om tørken: Vi vurderer tingenes tilstand løbende

112

Det kostede bilen: Tredje gang var ikke lykkens gang

Sport

Hjulmand forlænger kontrakt og fortsætter som landstræner

Lokal iværksætter hædret

Prisvinderen Louise bør du kende

Femø

Skyhøje renter på leasing: - Kunne bruge pengene på skoler og ældrepleje

Rødbyhavn-bortførslen

Vendt tilbage til Frankrig: - Hendes mor har ikke levet i to dage

Lokal nyt

Revykøbing bliver til TV-serie

Rødbyhavn-bortførslen

Bortført 10-årig genforenet med familie

Lolland

- Landbrug, jagt og dyr er min spidskompetence

Annonce
Guldborgsund

Vejtræ pløjet ned: Trafikuheld i høj fart

Lolland

Skoler kan være i problemer: - Det er stærkt bekymrende

Lokal nyt

Runes tennisdrama: Forrygende femsætssejr i Paris

Vejr

Sol så langt øjet rækker: Vi nærmer os årets første sommerdag

112

Kørte for stærkt, henvendte sig - og så blev han anholdt

lolland

Kongen og hans ganger skuer nu igen ud over Torvet

Ugeavisen Guldborgsund

Nu kan man komme i form i Systofte

Lolland

Deres bil indeholdt ulovlige stoffer og våben

Falster

Jubel på Falster: Peter er Danmarks bedste lærling

Maribo

- Der gik ild i bilen, mens hun sad i den

Nykøbing

Dukkede op hos politiet efter hittegods: Fik en sigtelse med hjem

112

- Han hørte et knald fra motoren - så begyndte det at ryge

112

Voldsomt trafikuheld i nat: Væltede ud over autoværnet

Biljagt

Efterlyser vidner mod fængslet 17-årig: Hvor var du lørdag nat?

Indland

Båd eksploderede under tankning i Rungsted Havn

112

Sindssyg fart: To km/t fra vanvidsbilisme

Nykøbing

På jagt efter kærligheden: Mads fra Nykøbing deltager i TV2's seerhit

Lokal nyt

- Fars dag vinder frem - mors dag er fortsat den største

Royal Run

'Det bruger jeg helt ærligt ikke meget tid på'

Maribo

Lokalt firmas forrygende år: Lander rekordomsætning

Annonce
Annonce
112

U-vending gik galt: To biler kørte ind i hinanden

Ugeavisen Guldborgsund

Kan NFH fremtvinge et tredje bronzeopgør?

Vejret

Solrig melding før sommerens første weekend: Over 20 grader

Indland

For første gang har man fulgt en ulv: Viser den undgår mennesker

Ugeavisen Lolland

Kofoedsminde satser på elbiler til alle formål

Lokal nyt

Mange gæster fra Lolland-Falster: Sort af mennesker på dyrskue

Lolland

Har sjældent set noget så slemt som de toiletter

Lolland

Kunsttyv på spil: Stjal over flere dage

Indland

Tiltalt for Field's-skyderi så 13 behandlere på et halvt år

Lukket ned af fødevarestyrelsen

Slagterbutik er åben igen

Guldborgsund

10.000 var forbi: - Vi lykkedes med at vise det