cookie-og-privatlivspolitik
Jesper Hansen har sammen med sin makker investeret godt 13 millioner i et biogasanlæg. Ikke uden knaster, men håber levet stadig.
Foto: Jens Henrik Nybo

Landbrugsnyt

Organiske rester skal tilbage til jorden

Det faglige indhold på Årsmødet for Økologisk VKST satte fokus på de problemer, som mange økologiske marker vil få, hvis ikke en løsning snart findes.
26. januar 2018 kl. 08:16 Af Jens Henrik Nybo

Annonce

De økologiske marker på Sjælland skal have tilført næringsstoffer, hvis ikke udbytter og kvalitet skal forringes på sigt. Recirkulation er en naturlig medspiller i økologien, og her er de organiske næringsstoffer fra madaffald særligt interessante for de økologiske planteavlere, der ikke selv råder over husdyrgødning. Men i dag kan kun konventionelle landmænd bruge madaffald som gødning.

- Hvis det organiske affald, som i høj grad omfatter husholdningsaffald, skal kunne anvendes på økologiske marker, er det vigtigt, at det behandles på en måde, så det også kan godkendes efter de økologiske regler. Inden 2022 skal mindst halvdelen af alt organisk affald fra husholdningerne sorteres, indsamles og genanvendes, har regeringen besluttet. Nogle sjællandske kommuner, bl.a. Roskilde og Lejre, er allerede godt i gang, mens andre kommuner er mere indifferente.

Fire perspektiver
Sådan ridsede økologikonsulent Marianne Tesdorpf i Økologisk VKST situationen op over for de fremmødte ved Årsmødet i Sorø.

”Kom ind i kampen om næringsstofferne” var overskriften for den faglige del af mødet, og fire indlægsholdere var indbudt til at belyse emnet ud fra forskellige synsvinkler.

Affaldsplanlægger i Københavns Kommune, Susanne Lindeneg, redegjorde for de tiltag, som kommunen har igangsat vedrørende recirkulering. Projektchef Jens Kerrn fra transport- og speditionsfirmaet HCS gennemgik de teknikker, firmaet har udviklet til behandling af affald.

Herefter orienterede den økologiske landmand, Jesper Hansen, Dalmose, om erfaringerne med etablering af et fælles gårdbiogasanlæg, og endelig gennemgik Kirsten Lund Jensen fra økologisektionen i L&F muligheder og ”knaster” i forhold til lovgivningen.

Potentiale i affald
Susanne Lindeneg redegjorde for de ambitioner og resultater, der gælder for Københavns Kommunes affaldshåndtering.

– Bioaffald og økologi har været på dagsordenen her i mange år. Fra jord til bord til jord har vi kaldt målsætningen, som bl.a. rummer, at 90 procent af maden i de offentlige køkkener skal være økologisk. Vi har et stort fokus på, at borgerne sorterer i deres affald, så det kan genanvendes, og det har de bakket godt op om, kan vi se. Sidste år producerede københavnerne 57.000 ton bioaffald, og her ser jeg et stort potentiale for den gødning, I mangler på jeres økologiske marker, sagde hun.

Efter Jens Kerrns redegørelse om de tekniske løsninger, HCS råder over, så der kan skabes et optimalt rent affald, tog Jesper Hansen over og fortalte om sit biogasanlæg, han driver sammen med en kollega:

- Vi besøgte en biogasmand i Vestjylland, som inspirerede os til selv at etablere et anlæg. Hans anlæg så spændende ud og var i en overskuelig størrelse, og vi tog idéen med hjem og gik i gang for snart to år siden. Vi så på forskellige anlæg og valgte et tysk, som leverede al materialet; kun jordarbejdet til anlægget stod vi selv for, nævnte Jesper Hansen, men supplerede:

Håbet er lysegrønt
- Vi stødte dog hurtigt på vanskeligheder i forhold til kommunerne, fordi der gik politik i tingene. Der var forskellige myndighedskrav om bl.a. certificering af en medarbejders kvalifikation, antal timer han skulle være ansat osv. Tillige var der krav om en byggetilladelse - som efterfølgende viste sig, at vi slet ikke havde brug for - tilladelse om tilslutning til elnettet – og så videre. Det var en lærestreg, påpegede han.

Ikke desto mindre satsede de deres egenkapital på at etablere biogasanlægget til 13,5 millioner kroner, som skulle forestå det kildesorterede husholdningsaffald. Jesper Hansen erkendte, at anlægget ikke sikrer det optimale:

- Meget varme går til spilde. Vi har også fundet plastmateriale i biomassen - pulpen – og det er ikke sjovt at finde på marken. Men vi håber på, at tingene retter sig.

Enkle regler, men…
Til sidst redegjorde Kirsten Lund Jensen for de regler om organisk affald, som L&F tager afsæt i.

– Vi støder på principper og regler hos kommunerne, hvor vi skal tage stilling til, hvornår vi skal opfordre dem til en mere pragmatisk fortolkning af myndighedskravene. Dialogen med kommunerne er ikke desto mindre værdifuld, og derfor er det vigtigt, at I som økologiske landmænd påvirker jeres foreninger, så de kan bære input fra jer videre, sagde hun og fortsatte:

- Umiddelbart er reglerne enkle, fordi vi i økologien har en positivliste over, hvilke ikke-økologiske gødningskilder, der må anvendes. Det kan være særlige grænseværdier, krav til processering, eller krav til dokumentation hos brugeren. Alt den kildesorterede organiske dagrenovation kan ifølge reglerne anvendes. Men, det forudsætter jo, at ingen i kommunerne blander dette materiale sammen med ting, vi ikke må bruge, - eksempelvis spildevandsslam, som i nogle kommuner kan være fristende at blande sammen af praktiske årsager, påpegede Kirsten Lund Jensen.KOMMENTARER

Her kan du skrive en kommentar og deltage i debatten. Den må gerne være livlig og skarp, men hold dig til emnet og skriv med respekt for andre og i en god tone. Redaktionen forholder sig retten til at slette indlæg, der ikke lever op til vores retningslinjer, som du kan læse her.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Modtag nyheder hver dag kl. 12

Se eksempel på tidligere nyhedsbrev her

Annonce i kategorien "Landbrugsnyt":
Annonce