Folketidende Gruppens udvikling 2012-2013

 

 

HOVEDTAL MODERSELSKAB (t.kr.):   2013 2012
Resultat af primær drift   6.279 -2.815
Finansielle poster i alt   -43.176 -1.499
Årets resultat   -38.853 -3.246
Samlede aktiver   43.089 88.948
Egenkapital   2.973 39.010
Antal medarbejdere   104 122
       

ÅRSRAPPORT FOR 2013
For Lolland-Falsters Folketidende A/S