cookie-og-privatlivspolitik
Mogens Worre-Jensen er direktør for Dansk Landbrugs Management, der står for driften af flere godser og gårde gennem bl.a. sharefarming-aftaler.

4

Billeder

Mogens Worre-Jensen er direktør for Dansk Landbrugs Management, der står for driften af flere godser og gårde gennem bl.a. sharefarming-aftaler.
Foto: Denny Michael Jakobsen

Landbrugsnyt

Optimering via sharefarming

Driftsselskabet Dansk Landbrugs Management A/S (DLM) står for driften af 5.000 ha på en række godser og gårde på Sjælland, og det setup giver god mulighed for at rationalisere driften.
11. februar 2019 kl. 15:01 Af Denny Michael Jakobsen

Annonce

DLM er et drifts- og sharefarmingselskab, der har hovedkontor på Vallø, og som varetager driften af sammenlagt 5.000 ha landbrugsjord rundt om på Sjælland fra Tissø i vest, Stevns i øst til Mern i syd.

Det er direktør Mogens Worre-Jensen, der startede DLM inspireret af John Munro, som kendte til idéen om sharefarming, som man begyndte at bruge i England i 1970'erne, hvor godserne udliciterede opgaven med at drive landbrugsaktiviteterne.

- Det er et alternativ til forpagtning, hvor ejeren af jorden indgår et samarbejde med en landmand eller et selskab om driften af jorden. Vi deler alle omkostninger og indtægter efter aftale, forklarer Mogens Worre-Jensen.

Mogens Worre-Jensen fik idéen til at danne driftsselskabet, da han var inspektør på Vallø Stifts landbrug samtidig med, at han var rådgiver for landbruget på Ledreborg og kendte ejeren af Vibygaard. De tre ejendomme startede DLM, og første høst var i 2001. Siden er otte andre gårde kommet med i samarbejdet via sharefarming-aftaler.


Sparring og udvikling

DLM har fire driftsledere ansat, der varetager driften på gårdene som en helt almindelig landmand, der selv står for tilsyn med markerne, tilretter planerne og selve udførelsen i marken, hvadenten det er radrensning i den økologiske mark eller sprøjtning i den konventionelle. Driftslederen bor ved bedriften og kender derfor marken så godt, som var det hans egen.

Derudover har driftslederne opgaver på tværs i hele organisationen, såsom EU-ansøgning og indberetninger til plantedirektoret, maskinpark og logistik, planteværnsindkøb og økologi.

DLM har også syv maskinførere ansat og 3-4 elever ad gangen og desuden bogholder og revisor.

- Vi lægger vægt på at være et uddannelsessted, og vi vil gerne skabe nogle fornuftige stillinger. Flere af vores driftsledere er tidligere elever hos os. Min ambition er at kunne gennemføre rationaliseringer, udvikle ny teknologi og udvikle en virksomhed, der ligner virksomheder inden for andre erhverv, hvor der er mulighed for sparring med hinanden og udvikling, fortæller Mogens Worre-Jensen.

Morten Lund Olesen er en af de tidligere elever, som nu er driftsleder i DLM, hvor han står for driften af sammenlagt 1.700 ha på Vallø Stift og den nærliggende Bakkegården. Samtidig har han ansvaret for den store maskinpark og logistikken.

- Der er mange steder, hvor driftslederen går for sig selv, eller måske har et par medarbejdere. Jeg synes, DLM er en spændende arbejdsplads, hvor vi kan deles om opgaverne og give sparring, og det giver rigtig meget. Vores størrelse betyder også, at vi kan udnytte den nyeste teknologi, og at vi kan bidrage til at skabe en miljømæssig gevinst, siger Morten Lund Olesen, der er uddannet agrarøkonom i 2012.

DLM råder blandt andet over 12 traktorer og seks mejetærskere, alt sammen "relativt nyt grej", som Morten Lund Olesen siger.


Satser på højværdiafgrøder

På alle bedrifterne dyrkes der omkring 25 forskellige afgrøder, heriblandt forskellige græsfrøtyper, som DLM har specialiseret sig inden for.

- I modsætning til hvede og byg, der er bulk-varer, satser vi mere på højværdi-afgrøder, og de kystnære områder, vi driver på Sjælland, egner sig godt til græsfrø, siger Mogens Worre-Jensen.

DLM satser derfor ikke på hvede og byg til foder. Ud af de sammenlagt cirka 5.000 ha dyrkes de 2.000 økologisk. På Vallø er der også økologisk ægproduktion, men den står DLM ikke for. Kun planteavlen styres af DLM, ejerne af godserne og gårdene står selv for øvrige aktiviteter som skovdrift, udlejning til jagt, husdyrproduktion osv.

- Formålet er øget indtjening og en centralisering af planteavlsdriften, og her er det en force, at vi kan stå for køb og salg og den øvrige administration, som efterhånden er blevet en stor del af landbruget, siger Mogens Worre-Jensen.


Et spørgsmål om tillid

En ting er dog store maskiner, det landbrugsfaglige er ligeså vigtigt for DLM, som har fleksibilitet til at kunne arbejde afdelingsvist opdelt i vækstsæsonen og som en sammenhængende enhed under høsten, hvor de arbejder i teams, der kan flyttes fra sted til sted.

- Bundlinjen kommer også gennem rettidighed, godt landmandskab og varieret sædskifte, siger Mogens Worre-Jensen, som registrerer, hvor mange timer der bruges til at så, høste mv, så der kan laves statistik på det.

- På den måde kender vi meget nøje vores omkostninger. Alle i samarbejdet får udført opgaverne til kostpris, så der er fuld gennemsigtighed. Alle vores samarbejdspartnere er kommet til os og spurgt, om vi ville drive deres ejendom, så hvis ikke der var tillid til os, var det ikke sket, slutter Mogens Worre-Jensen.

Du kan læse mere om DLM på www.dlm-as.dkKOMMENTARER

Her kan du skrive en kommentar og deltage i debatten. Den må gerne være livlig og skarp, men hold dig til emnet og skriv med respekt for andre og i en god tone. Redaktionen forholder sig retten til at slette indlæg, der ikke lever op til vores retningslinjer, som du kan læse her.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Modtag nyheder hver dag kl. 12

Se eksempel på tidligere nyhedsbrev her

Annonce i kategorien "Landbrugsnyt":
Annonce