Annonce
Varmestrid

FJERNVARMESAGEN: MARIBO OG SAKSKØBING TABER I HØJESTERET

Søren Christensen Volder var ikke inhabil, da han blev rekonstruktør for Refa MSK. Det har Højesteret nu afgjort. Arkivfoto: Anders Knudsen
Maribo Varmeværk og Sakskøbing Fjernvarmeselskabs krav om, at Søren Christensen Volder skal erklæres inhabil, er blevet underkendt af Højesteret.

LOLLAND-FALSTER: Da advokat Søren Christensen Volder blev udpeget som rekonstruktør i Refa MSK, var det ikke i kreditorernes interesse.

Det mener Maribo Varmeværk og Sakskøbing Fjernvarmeselskab, og de to selskabet krævede derfor Søren Christensen Volder erklæret inhabil og afsat som rekonstruktør.

De to varmeselskaber protesterede lige fra rekonstruktionens begyndelse, fordi Søren Christensen Volder op til rekonstruktionen på vegne af Refa MSK havde forhandlet med de to selskaber i et forsøg på at få dem til at betale mere for varmen.

Annonce

De mener også, at han har svigtet rekonstruktørens ansvar for at arbejde for alle kreditorerne. Han har nemlig, mener de, været mere optaget af at sikre Lolland og Guldborgsund kommuners interesser i sagen, end de interesser Maribo Varmeværk og Sakskøbing Fjernvarmeselskab har som selskaber, der har penge til gode hos Refa MSK.

De to varmeselskaber har blandt andet været utilfredse med, at Søren Christensen Volder 17. december 2020 - kort efter, at Refa MSK blev taget under rekonstruktionsbehandling - på et møde med byrådet i Lolland Kommune fremlagde en plan for rekonstruktionen. En plan, hvor gælden i Refa MSK ifølge Maribo Varmeværk og Sakskøbing Fjernvarmeselskab skulle placeres hos dem. En ting, Søren Christensen Volder afviser.

Derudover har de to selskaber været utilfredse med den måde, Søren Christensen Volder opgjorde, hvor store beløb de to varmeselskaber havde krav på at få fra Refa MSK. Hans opgørelse af deres krav var nemlig langt lavere end det, de havde anmeldt.

Det er relevant, fordi kreditorerne får indflydelse på behandlingen af boet i forhold til, hvor mange penge de har til gode: jo større krav, des flere stemmer.

Uheldige konsekvenser

Varmeselskabernes krav om at få Søren Christensen Volder erklæret inhabil blev i januar 2021 afvist af skifteretten i Nykøbing. Den afgørelse kærede de to varmeselskaber til Østre Landsret, der i februar 2021 gav dem ret og erklærede ham inhabil. Han fratrådte derfor og blev afløst af advokat Pernille Bigaard.

Men Søren Christensen Volder kærede afgørelsen til Højesteret, som altså nu - et år efter - har underkendt landsrettens afgørelse og ophævet den.

I Højesteret påpegede Søren Christensen Volder, at reglerne for rekonstruktion indebærer, at man først skal forsøge at forhandle sig til en løsning, og lykkes det ikke, kan man gå i rekonstruktion.

Han tilføjede, at det ville kunne få uheldige konsekvenser i kommende rekonstruktionssager, hvis den første rådgiver i en sag ikke kan være rekonstruktør. For så skal to personer sætte sig ind i sagen, hvilket vil forsinke processen og øger omkostningerne.

Det argument var de to varmeværker uenige i. De argumenterede for, at sagen er helt speciel, idet to af de store kreditorer - de to kommuner - samtidig ejer den virksomhed, der skylder penge, altså Refa MSK. Den situation er uden fortilfælde, mener de og argumenterede derfor for, at sagen ikke vil få de konsekvenser, Søren Christensen Volder frygter.

Annonce

Forsinkende og fordyrende

Som nævnt havde landsretten erklæret ham inhabil, og det skete med henvisning til dels forhandlingerne inden rekonstruktionen og dels, at en af hans kolleger fra advokatfirmaet Bech-Bruun har fungeret som rådgiver for Refa I/S, som ejer Refa MSK.

Landsretten lagde også vægt på hans deltagelse i byrådsmødet og på, at han i en af de meget omtalte "sager i sagen" anmodede Lolland Kommune om at genoptage projektgodkendelsen af nogle af Maribo Varmeværks kedler.

Men Højesteret så altså anderledes på sagen og tog blandt andet udgangspunkt i forarbejderne til reglerne om rekonstruktion. Her var der fra Konkursrådet opbakning til Søren Christensen Volders argument, for der stod nemlig:

"Afsættelse af en rekonstruktør vil således i almindelighed være både forsinkende og fordyrende for behandlingen, idet en ny rekonstruktør vil skulle orientere sig forfra i sagen, og det arbejde, der præsteres i de indledende stadier af rekonstruktionsbehandlingen, vil typisk være afgørende for det videre forløb".

Videre hed det i forarbejderne til loven, at "Almindelig utilfredshed i kredsen af fordringshavere eller hos skyldneren bør derfor ikke føre til, at rekonstruktører udskiftes i flæng."

Der verserer i øvrigt endnu en sag om Søren Christensen Volders rolle som rekonstruktør - nemlig om størrelsen på hans salær. Den sag skal behandles af Østre Landsret, der dog har afventet Højesterets afgørelse i habilitets-sagen.

Højesterets afgørelse

Højesteret finder, at omfanget og karakteren af det arbejde, som advokat Søren Christensen Volder og hans kolleger hos Bech-Bruun har udført for I/S Refa og Refa Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk A/S forud for indledningen af rekonstruktionen, ikke kan føre til, at advokat Søren Christensen Volder var inhabil som rekonstruktør.

Højesteret har herved lagt vægt på, at rådgivning til I/S Refa vedrører enkeltstående forhold, og at forsøget på at genforhandle varmekontrakterne med Maribo Varmeværk og Sakskøbing Fjernvarmeselskab - der på daværende tidspunkt var kunder - skete med henblik på at undgå rekonstruktion og må anses for at være i kreditorernes interesse.

Advokat Søren Christensen Volder deltog efter indledningen af rekonstruktionen i et kommunalbestyrelsesmøde i Lolland Kommune den 17. december 2020, og han medunderskrev en anmodning af 29. december 2020 til Lolland Kommune om at genoptage sager, hvori kommunen tidligere havde projektgodkendt Maribo Varmeværks anvendelse af to varmeproduktionsanlæg til spids- og reservelast.

Højesteret finder, at disse forhold, og det arbejde og de dispositioner advokat Søren Christen-sen Volder foretog i øvrigt i den periode, hvor han fungerede som rekonstruktør, ikke giver grundlag for at anse advokat Søren Christensen Volder for inhabil.

På baggrund heraf, og efter en samlet vurdering af sagens omstændigheder i øvrigt, finder Højesteret, at advokat Søren Christensen Volder ikke var inhabil. Højesteret ophæver derfor landsrettens afgørelse.

Thi bestemmes: Landsrettens kendelse om, at advokat Søren Christensen Volder var inhabil som rekonstruktør ophæves.

Højesterets kendelse afsagt 13. januar 2023
Annonce
112

GULDBORGBROEN PÅSEJLET

Annonce
Annonce
112

GULDBORGBROEN PÅSEJLET

112

SIGTET FOR STORT NARKOTIKASALG

Lolland

DIREKTØR EFTER DATALÆK: DER KOMMER INGEN ÆNDRINGER

112

HURTIG REAKTION FORHINDREDE BRAND I AT SPREDE SIG

112

26 TAGET I FARTKONTROLLER: SÅ MANGE FIK KLIP

Indland

VIL REDDE OFFENTLIG TRANSPORT MED LAVERE BILLETPRISER

Guldborgsund

DRASTISK UDVIKLING: - DET ER STUKKET AF

Knuthenborg

VISER INGEN TEGN PÅ TRAUMER

Sport

LOKAL BOKSER MØDER TYSON FURY-MODSTANDER PÅ "DØLLE"

112

STORT FALD: SÅ FÅ INDBRUD BLEV ANMELDT I 2022

Erhverv

LOKAL IT-VIRKSOMHED OPKØBT

Vejret

WEEKENDEN BYDER PÅ BÅDE SOL, SLUD OG TØSNE

Indland

OPRÅB FRA REGIONER: RISIKO FOR DÅRLIGERE SUNDHED FREMOVER

Skal Horslunde Boldklub lukke?

PARK & VEJ: - NU SPOLER VI TIDEN BAGLÆNS

Datalæk

RASENDE BRIAN: - DET ER NOGET SVINERI

Bolig og livsstil

BOLIGMARKED: DER ER KOMMET FLERE TIL SALG-SKILTE PÅ ET ÅR

Annonce
Guldborgsund

- VI MENER, VI KAN VARETAGE BORGERNES BEKYMRINGER

Datalæk

AFGØRELSEN FALDET I SAG OM LÆKAGE-BRØLER

Guldborgsund

- VI VIL BEVARE SÅ MEGET AF BYGNINGERNE SOM MULIGT

Børnehavesagen

KUN FÅ SVAR I REDEGØRELSE

Guldborgsund

NU TAGES FØRSTE SPADESTIK TIL 45 NYE BOLIGER

Lolland

Skole med højt til loftet

Ugeavisen Guldborgsund

BESØG AF AMRIKANSKE TOPMUSIKERE

112

BIL BRØD I BRAND UNDER KØRSEL

Lolland

VIL FORSKE PÅ AFLIVET LØVE

Guldborgsund

NYT OM LOKAL ALDI-GRUND

Knuthenborg

AFLIVET LØVE: HER BLEV DET AFSLØRET

Lolland

KOMMUNE DESTRUERER KUNSTVÆRK

Lolland

LÆKAGE-SAG STADIG IKKE OPKLARET

Knuthenborg

SÅDAN KOM LØVEN TIL KNUTHENBORG

Trafik

KØRETØJ BLOKEREDE SPOR

Knuthenborg

VIDEO: DERFOR MÅTTE LØVEN AFLIVES

Lolland

14 MÅNEDER GAMMEL SAG: MICHAEL MÅ VENTE TIL RETTEN HAR TID

Varmecheck

OP MOD 10.600 HUSSTANDE FIK FEJLAGTIGT UDBETALT VARMECHECK

Knuthenborg

KNUTHENBORG AFLIVER UKRAINSK LØVE

Femern

OPFØRT I STRID MED LOKALPLAN - NU SKAL 20 VIRKSOMHEDER FLYTTE

Annonce
Annonce
Politik

BYRÅDSMEDLEM OM URO I NYE BORGERLIGE: - DET ER EN OMBRYDNINGSTID

Ugeavisen Guldborgsund

SUNDFLÆKKERNE KLAR TIL FINALE

Guldborgsund

- DET SENDER I HVERT FALD ET SIGNAL OM LOKAL OPBAKNING

Indland

OTTE PARTIER PRESSER REGERINGEN: UDSKYD AFSKAFFELSEN AF STORE BEDEDAG

Ugeavisen Lolland

Overfiskning sendte ”Viking” til Rødbyhavn

112

TRUEDE MED AT RIVE HOVEDET AF 64-ÅRIG

112

KØRTE 152 KM/T I 90-ZONE

Guldborgsund

LOKALE RIDEKLUBBER HAR DET SVÆRT

Vejr

DEN VÅDESTE JANUAR I MANGE ÅR: SÅ MEGET REGN FALDT DER HOS OS

Lolland

ROST RESTAURANT LUKKER

Guldborgsund

- FOLK STOPPEDE MIG I FØTEX OG SAGDE TAK

Lolland

INTERNATIONAL HÆDER TIL LOKAL SUCCES

112

DOM I SAG OM OPHOLDSSTED: DET MENER ANKLAGEREN

Lolland

TILSYN GRAVER SIG NED I LÆKAGE-SAG