Annoncørbetalt indhold

Annonce: Sådan får du mest ud af et samarbejde med dit online marketing bureau

Den gennemsnitlige købsadfærd bevæger sig mere og mere over mod den online platform, og det betyder også, at der stilles højere krav til dine digitale markedsføringsindsatser, hvis du vil være synlig på de kanaler, hvor dine potentielle kunder befinder sig.

Som iværksætter og virksomhedsejer kan du blive ved med at finde flere opgaver, der skal udføres og flere områder, du skal blive klogere på. Det kan ofte betale sig at outsource de arbejdsområder, du ikke selv har kompetencerne til at udføre. Fordelen ved at outsource din online markedsføring til et (sponseret link) online marketing bureau er, at du vil samarbejde med eksperter, der specialiserer sig inden for netop det område, du ikke selv har ressourcerne til at gøre dig til ekspert i. Ved at samarbejde med et online marketing bureau vil du altså få de bedste forudsætninger for at opnå en digital vækst, du kan mærke på bundlinjen.
Med digital markedsføring får du mange fordele, som du går glip af ved dine offline markedsføringsaktiviteter. Den væsentligste og mest fremtrædende fordel er, at du med digital markedsføring har mulighed for at målrette din annoncering endnu mere, end du har med alle dine offline aktiviteter.

En anden væsentlig fordel er målbarheden. Uanset hvordan du vælger at markedsføre din virksomhed, vil du i begyndelsen altid opleve, at en stor del af dine omkostninger vil blive brugt uhensigtsmæssigt. Det er svært, hvis ikke umuligt, at ramme plet første gang, og selv når du rammer plet, kan du ikke forvente, at du når ud til alle de rigtige personer. Med digital marketing får du den klare fordel, at du kan måle på effekten af dine marketingindsatser. Du kan gøre det kontinuerligt, og du kan optimere din annoncering undervejs. Du får et konkret indblik i, hvordan den enkelte kampagne performer, og hvilke indsatser der virker bedst. På den måde kan du med digital markedsføring minimere dine omkostninger og få mest muligt ud af dit marketingbudget.

Men selvom digital marketing alt andet lige giver dig bedre forudsætninger for at få et positivt afkast på din investering og indsats, er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, at du vil få et positivt afkast. For digital marketing er en holistisk disciplin, der er svær at mestre, og det er heller ikke alle digitale kanaler, du bør allokere lige mange ressourcer til.
Det kan være en fordel at starte et samarbejde med et online marketing bureau, hvis du ikke har ret meget erfaring med digital marketing. I denne artikel vil du få et indblik i, hvordan du får mest ud af et samarbejde med dit online marketing bureau. Det optimale samarbejde med et online marketing bureau giver dig mulighed for at fokusere på det, du er bedst til, mens du samtidig er tryg ved, at der bliver taget ansvar for det, du ikke har brug for.

360 graders digital markedsføring med de rette prioriteringer
Når du starter et samarbejde med et online marketing bureau, vil du højst sandsynligt få lavet en analyse af dit potentiale inden for samtlige digitale kanaler. Din virksomhed vil næsten altid have potentiale for at vækste inden for alle kanaler, og selvom det mest optimale naturligvis er at gå efter hele buffeten, er du nødt til at prioritere nogle kanaler frem for andre.

Når du skal beslutte hvilke digitale kanaler, du gerne vil satse stort på, samt hvilke kanaler du gerne vil have et professionelt online marketing bureau til at varetage for dig, er der nogle generelle overvejelser, du bør gøre op med dig selv.

Først og fremmest skal du lægge en realistisk plan over din tid, så du har en klar opfattelse af hvor mange ressourcer, du selv kan lægge i din digitale markedsføring. Derudover skal du lægge et budget, så både du og dit online marketing bureau kan få en klar idé om, hvor stor en indsats der kan lægges på de forskellige kanaler.

Når du har et overblik over dine tilgængelige ressourcer i form af tid og budget, skal du overveje, hvor du allerede har kompetencer. Er digital marketing en by i Rusland for dig, bliver du nødt til at overlade en stor del af ansvaret for din online synlighed til dit online marketing bureau. Har du derimod kompetencer inden for online annoncering på enkelte kanaler, og har du også tiden til selv at eksekvere på din onlinestrategi, kan dit online marketing bureau hjælpe dig med de kanaler, der før er blevet nedprioriteret. Det er dog vigtigt at have in mente, at dit online marketing bureau vil være professionelle specialister inden for deres fag, og selvom der findes nogle grundlæggende succeskriterier, er universet for digital markedsføring præget af mange skiftende tendenser og trends, som dit online marketing bureau vil være opmærksom på.

Digital markedsføring i forbindelse med kunderejsen
Uanset hvilken branche du opererer i, er der ikke et entydigt svar på, hvordan du bedst muligt allokerer dine marketingressourcer. De forskellige digitale markedsføringskanaler har hver deres fordele, og du kan udnytte disse fordele efter, hvor langt dine potentielle kunder er i deres købsbeslutningsproces.

Du kan få mere ud af din digitale markedsføring, hvis du tilpasser de forskellige markedsføringsindsatser, så de når ud til kunden på det rigtige tidspunkt i kunderejsen. Brug for eksempel dine Facebook annoncer til at skabe awareness omkring dit produkt, sørg for at være repræsenteret på Google, når kunden er købeklar, og hold fast i dine konverterende kunder med e-mail markedsføring. Udnyt dit samarbejde med dit online marketing bureau til at indsamle data om dine potentielle og eksisterende kunder, så du kan målrette din digitale markedsføring endnu mere og sikre dig, at du udnytter de rigtige markedsføringskanaler på de rette tidspunkter i kunderejsen.

Få dit online marketing bureau til at hjælpe dig, hvor dit potentiale er størst
Når du starter et samarbejde med et online marketing bureau, vil du typisk få lavet en potentialevurdering af din virksomhed. Her er det bureauets fornemmeste opgave at forsyne dig med en analyse, så du kan få et indblik i, hvor dit potentiale er størst, og hvor du bør allokere flest ressourcer.

Dit online marketing bureau kan hjælpe dig med at identificere, hvor langt dine potentielle kunder er i kunderejsen ud fra deres adfærd på de forskellige digitale platforme. Derfra kan du sammen med dit online marketing bureau fastlægge en strategi for, hvornår og hvordan I skal målrette den enkelte målgruppe på den enkelte platform.
Du kan få mest ud af dit samarbejde med dit online marketing bureau, hvis du overlader ansvaret, hvor dine kompetencer og/eller tidsmæssige ressourcer ikke er tilstrækkelige.

Du vil blive overrasket over, hvor meget der er at lære om de forskellige markedsføringskanaler, og dit online marketing bureau kan hjælpe dig med at udnytte avancerede muligheder inden for de forskellige kanaler, som du ellers ville gå glip af.

Er du nødsaget til at prioritere at få hjælp på nogle kanaler frem for andre, så lad derfor dit online marketing bureau overtage ansvaret, hvor dit potentiale er størst.

Er Facebook for eksempel en vigtig kanal for din målgruppe, så overlad ansvaret til dit online marketing bureau her for at få mest muligt ud af den kanal, hvor der er størst potentiale for at skabe vækst.

De eventuelle markedsføringskanaler, du har mere erfaring med, kan du derimod selv varetage for så at give dit online marketing bureau flere af dine økonomiske ressourcer til den kanal, hvor du har det største potentiale. Du skal bare huske på, at digital markedsføring er en dynamisk verden, og derfor vil det alt andet lige stadig være mest fordelagtigt at få hjælp fra et specialiseret online marketing bureau, som holder sig opdateret på de nyeste teknologier og trends, og som specialiserer sig inden for denne dynamiske verden. Vælger du alligevel selv at varetage enkelte af dine digitale markedsføringskanaler, vil det være en god idé at få dit online marketing bureau til at foretage en potentialeanalyse inden for denne kanal, så du sikrer dig, at du kan skabe de ønskede resultater med dine egne indsatser.

Få nytte af et samarbejde med et online marketing bureau uanset din virksomhedsstørrelse
Selv nogle af de største virksomheder verden over får hjælp af et online marketing bureau til at varetage deres online markedsføring. Nogle outsourcer varetægten af samtlige kanaler til et online marketing bureau, mens andre outsourcer de kanaler, hvor de ikke selv har ressourcerne til at leve op til deres potentiale. Det kan for eksempel være inden for SEO eller sociale medier, hvor der kan være et behov for et stort netværk af diverse samarbejdspartnere, og hvor et online marketing bureau kan bidrage med et sådant netværk. De områder, der måske ikke varetages af deres online marketing bureau, vil typisk blive varetaget af en intern marketingafdeling, hvor virksomheden vil have en eller flere ansatte til at specialisere sig med en lang række andre markedsføringsaktiviteter.
Du kan altså med fordel få hjælp af et online marketing bureau til de områder, der kræver en større ekspertise, end du selv har mulighed for at opfylde. Du skal dog heller ikke holde dig tilbage for at få hjælp af dit online marketing bureau til samtlige af dine digitale markedsføringsaktiviteter, hvis du har mulighed for det. For hvis du skal have allermest ud af dit samarbejde med dit online marketing bureau, vil det nemlig være en fordel at outsource hele møllen. For giver du dit online marketing bureau ansvaret for alle dine digitale markedsføringskanaler, vil der også være en større synergi mellem kanalerne, og dette er den grundlæggende opskrift for succes med digital marketing.

Om Annoncørbetalt indhold

Annoncørbetalt indhold er et annonceformat, der er blevet til i samarbejde mellem Folketidende og en annoncør.

Folketidendes uafhængige redaktionelle medarbejdere er således ikke involveret i nogen faser af udviklingen af det betalte indhold. Lige som annoncørerne ikke har nogen indflydelse på det redaktionelle indhold på Folketidendes nyhedssites.

Når en artikel er markeret med ’annonce’ eller ‘annoncørbetalt indhold’, betyder det, at en annoncør har betalt for artiklen og har haft indflydelse på indholdet i den konkrete artikel.

Annoncørbetalt indhold skal leve op til Folketidendes øvrige stil, tone og den generelle kvalitet, som læserne normalt forventer sig at møde.

Annoncørbetalt indhold vil altid være tydeligt afmærket med ‘Annoncørbetalt indhold’ og annoncørens logo for at gøre det tydeligt for vores læsere, at artiklen er betalt. Desuden vil valg af skrifter, farver og design adskille sig fra vores uafhængige redaktionelle artikler for at undgå forveksling.