Annonce
Lolland

Har fundet det tredje moseskelet

Peter Deichmann med kæben fra det skelet, som er fundet i jorden. Skelettet stammer formentlig fra jernalderen, men køn og alder på personen er endnu ikke blevet bestemt. Foto: Claus Hansen

Fund tyder på masser af jernalder-liv

RØDBY For knap 90 år siden dukkede to skeletter op ad jorden lidt sydøst for Rødby. Der havde de tydeligvis ligget ganske længe, men i dag ved man ikke meget om dem. Fundene fra før 2. verdenskrig er dog medvirkende til, at Museum Lolland-Falster nu kan tilføje et tredje skelet til det historiske moseområde.

Banedanmark skal i gang med at opgradere jernbanen i området, og i den forbindelse har Museum Lolland-Falster lavet forundersøgelser, og det var under disse, at det nye moseskelet dukkede op.

- Vi havde forhåbninger om, at vi ville finde noget i området, men vi vidste ikke præcis, hvor de tidligere skeletter var fundet, kun at det var cirka i dette område og omkring en meter nede i tørven, fortæller udgravningsleder Peter Deichmann.

De to skeletter blev kørt til Panum Instituttet, hvor man fastslog, at der formentlig var tale om en mand og en kvinde. Men mange flere oplysninger er der ikke.

- Dog ved vi, at begge skeletter lå nede i selve mosen, og den ene havde en hasselkæp hen over sig, forklarer Peter Deichmann.

Der var tale om en prøveudgravning, da man fandt skelettet i den gamle mose. Foto: Claus Hansen

Skubbet til skelettet

Udtrykket "at finde en nål i en høstak" kender de fleste, og det nye moseskelet var netop en sådan nål. Moseområdet er stort, men da der blev gravet søgegrøfter, kunne arkæologerne se, at tørvelaget på netop dette sted var tykkere end andre steder i den tidligere mose.

- Pludselig dukkede der knoglerester op i en søgegrøft, og vi kunne se med det samme, at det var fra et menneske, fortæller Peter Deichmann.

Skeletten lå dog ikke længere præcis, som kroppen var blevet lagt i mosen, men knoglerne var blevet forstyrret. Det er formentlig blevet forstyrret første gang tilbage i historisk tid, hvor der er gravet tørv i mosen, og siden ved både almindeligt markarbejde og dræn i jorden.

Peter Deichmann kunne dog glæde sig over, at en del knogler lå uforstyrret, og derfor kan arkæologerne se, at personen har ligget øst-vest-vendt i mosen og har været lagt helt oppe i overfladen. Primært er der fundet lemmeknogler, ligesom det meste af hovedet også er fundet. Til gengæld mangler der meget af overkroppen.

I modsætning til de to tidligere skeletter kan det nye fund blive grundigt undersøgt og dermed dateres forholdsvis præcist. Endnu er det for tidligt at kønsbestemme personen.

- Men det er et relativt lille og spinkelt individ, måske et ungt menneske, siger udgravningslederen.

Peter Deichmann er ikke knogleekspert, men et kig på underkæben viser, at tænderne ser ud til at være i forholdsvis god stand. Nok er de slidte, men det er ikke nødvendigvis et tegn på, at personer er af en høj alder:

- Især det korn, som man spiste dengang, var fyldt med sten og grus, så maden har slidt på tænderne. Selv hos ret unge individer ser vi et ret voldsomt tandslid.

Arkæologerne har haft gravet hele området omkring moseskellettet fri, så de var sikre på, at alt var kommet med. Foto: Claus Hansen
Artiklen fortsætter efter annoncen

Kan give ny viden

Det er alt for tidligt i processen til at sige, hvor gammelt skelettet er, men hypotesen er, at det er tilbage fra den ældre jernalder. Det kan være i en periode fra cirka 500 år før Kristi fødsel til måske lige efter Kristi fødsel.

- Omkring mosen har vi en hel del bebyggelse, hvor noget af den er fra det første århundrede efter Kristi fødsel, uddyber Peter Deichmann.

Hvorfor liget er endt i mosen ved man ikke. Der findes ikke nogen entydige forklaringer på, hvorfor man i jernalderen lagde lig ud i moserne. I den tidligere bebyggelse ved mosen er der fundet en gravplads, så nogle har altså fundet fred andre steder end ude i mosen.

- Det kan være en person man har ofret, men det kan også være en person, som af en eller anden grund ikke har været værdig og skulle gravlægges på gravpladsen. Det kan have været en kriminel, en der har været noget tabu omkring eller noget helt tredje.

Selv om man ikke ved meget om de to skeletter, der blev fundet i 1933, så giver de alligevel viden til den historie, som man i fremtiden vil kunne skrive om stedet.

- Det er samme område, og de ligger nogenlunde lige dybt i tørven, så der må være en eller anden forbindelse. Teoretisk set kan de have ligget lige ved siden af, det ved vi ikke, siger udgravningslederen.

- Måske er der nogle år imellem, at de er blevet lagt ned i mosen, men der er måske ikke særligt sandsynligt, at der er gået tusind år.

Peter Deichmann mener, at fundene afspejler nogle handlinger, som har fundet sted i mosen. Beboerne på gårdene omkring mosen har haft nogle aktiviteter dernede, som man ikke ofte finder på disse kanter.

- Der er ikke fundet ret mange moselig på Lolland-Falster, og de er alle kendetegnet ved, at man ikke kender meget til dem. De to som er registreret hernede, er næsten dem, som vi ved mest om - og dem ved vi ikke meget om.

Der er også fundet andre knoglerester, som måske kan tyde på, at det har været en offermose. Foto: Claus Hansen
Artiklen fortsætter efter annoncen

Tørven kan sladre

Med det nye fund er der mulighed for at blive meget klogere. Her har man ligets nøjagtige placering, også selv om der var rykket lidt på nogle knogler. Samtidig er der taget masser af prøver af tørven omkring liget.

Det er muligt at datere tørven, ligesom man også kan lave pollenanalyser på det, som bruges til at rekonstruere landskabet, som det har set ud dengang. Tørven vil indeholde pollen fra alt, der har stået i nærheden af eksempelvis træer, græs og korn.

Når der bliver talt om lig fundet i tørvemoser, vil mange sikkert tænke på eksempelvis Tollund- og Grauballemanden, hvor der er bevaret hud og hård. På grund af forholdene i moserne i Østdanmark er det dog kun skeletterne, som bliver bevaret i disse moser.

- Langt hen ad vejen er det nok de samme ting, som er foregået, det er blot bevaringen som er anderledes, forklarer Peter Deichmann, som også fortæller, at man på de to former for mosefund næsten har den omvendte verden.

- Her er skeletterne ofte velbevaret, mens de jyske moselig nærmest er garvede. Processen er nogenlunde den samme, men ofte er det så kun bløddelene, som er bevaret. Skelettet er ofte dårligt bevaret.

Markeringerne viser, hvor skelettet blev fundet i den gamle sydlollandske mosejord. Foto: Claus Hansen
Artiklen fortsætter efter annoncen

Begravelsesplads i mange år

Banedanmark og Museum Lolland-Falster er enige om, at området nu bliver arkæologisk udgravet, og det skyldes ikke kun fundet af moseskelettet. Hele området kan vise sig måske at have være et jernaldersamfund, hvor der gennem generationer har ligget flere gårde ganske tæt. Der er i hvert fald fundet spor af flere gårde, og som tidligere beskrevet også en begravelsesplads. Hvor meget af det der er samtidigt ved man dog ikke før efter en udgravning.

De ældste spor af bygninger tyder på, at de er lavet i bondestenalderen, og så kommer der ellers gårdanlæg til i de mange, mange år, der siden går på stedet.

- Vi taler ikke om, at det har været en decideret landsby, men der har ligget spredte bondegårde, og det har været et område med masser af liv, fortæller Peter Deichmann.

Stedet har været godt til at have dyr, og samtidig har åløbet været så stort, at der formentlig har været mulighed for vandtransport. Alt sammen noget som ville gøre det til et ideelt sted at bo.

Gravpladsen viste sig også hurtigt både at have spor af urnegrave, som var typisk i tiden før Kristi fødsel, og egentlige begravelser, som fandt sted i tiden efter Kristi fødsel. Man blev ikke nødvendigvis begravet i en kiste, men liget blev ikke længere brændt, som det skete før hen - hvis man da ikke endte i mosen.

Kæben er meget velbevaret trods de mange år i mosejorden, og mange af tænderne sidder der endnu. Foto: Claus Hansen
Artiklen fortsætter efter annoncen

Muligt kulthus fundet

Et tredje fund gør hele området exceptionelt, for i den fjerneste østlige ende er der spor af en bygning, som ikke passer med noget af det andet, som man har gravet frem. Det er et muligt kulthus.

- Bygningen ligner ikke beboelseshuse, og de nærmeste paralleller til dets grundplan er de såkaldte kulthuse, siger Peter Deichmann:

-Det er en type bygninger, som vi ikke ved meget om, men som forekommer i flere forskellige perioder i oldtiden.

Husets placering er også fjernt fra de andre steder, hvor der er fundet spor af liv, men det kan selvfølgelig ændre sig, når området bliver udgravet. Det undrer, fordi placeringen faktisk er noget nær den bedste omkring den tidligere mose.

- Det er påfaldende, at vi har en bygning, som helt tydeligt adskiller sig fra periodens øvrige huse og gårde, og som så ligger helt afsides, siger udgravningslederen, der kan vise spor af både stolpehuller og væg- og hegnsgrøfte.

Peter Deichmann ved det kulthus, som arkæologerne endnu ikke ved meget om. Foto: Claus Hansen
Artiklen fortsætter efter annoncen

Mere end en lade

Inde midt i huset er der spor efter noget, som kan ligne et ildsted, men arkæologen er ikke helt sikker på, at det nødvendigvis hører sammen med bygningen. Men det er placeret nærmest i centrum af det, der engang var det mystiske hus.

- Huset er usædvanligt bredt, og det er helt tydeligt ikke bare en staklade.

Måske vil udgravningen give flere svar på, hvad huset har været brugt til. Museum Lolland-Falster har et godt samarbejde med Banedanmark, og aftalen er, at de områder, hvor der først skal arbejdes på den nye togforbindelse, er dem, som bliver undersøgt først. Det sydlollandske jernaldersamfund må snart vige for sporarbejdet, og derfor vil udgravningen ikke ske langt ude i fremtiden.

Om mosen gemmer på flere skeletter, og om man nogensinde finde ud af, hvorfor disse lig er ofret eller lagt ud i vandet, må fremtiden vise.

Lige nu ligner marken bare en mark, men det varer ikke længe, før en undren fra 1933 måske kan blive opklaret.

Man kan se stolpehullerne, og de står med en afstand, som ikke passer på andre bygninger fra den tid. Foto: Claus Hansen
Der skal yderligere undersøgelser til af kulthuset for måske at kaste lys over, hvordan det har været brugt. Foto: Claus Hansen
  • Peter Deichmann med kæben fra det skelet, som er fundet i jorden. Skelettet stammer formentlig fra jernalderen, men køn og alder på personen er endnu ikke blevet bestemt. Foto: Claus Hansen
  • Der var tale om en prøveudgravning, da man fandt skelettet i den gamle mose. Foto: Claus Hansen
  • Arkæologerne har haft gravet hele området omkring moseskellettet fri, så de var sikre på, at alt var kommet med. Foto: Claus Hansen
  • Der er også fundet andre knoglerester, som måske kan tyde på, at det har været en offermose. Foto: Claus Hansen
  • Markeringerne viser, hvor skelettet blev fundet i den gamle sydlollandske mosejord. Foto: Claus Hansen
  • Kæben er meget velbevaret trods de mange år i mosejorden, og mange af tænderne sidder der endnu. Foto: Claus Hansen
  • Peter Deichmann ved det kulthus, som arkæologerne endnu ikke ved meget om. Foto: Claus Hansen
  • Man kan se stolpehullerne, og de står med en afstand, som ikke passer på andre bygninger fra den tid. Foto: Claus Hansen
  • Der skal yderligere undersøgelser til af kulthuset for måske at kaste lys over, hvordan det har været brugt. Foto: Claus Hansen
Annonce
Lolland

Fingrene væk! Turister vader ind og smadrer marken

Lolland

32-årig død i arbejdsulykke på havnen: Nu reagerer borgmesteren

Annonce
Annonce
Guldborgsund

Kolleger i sorg: Lokal sognepræst død

Lokal nyt

Nyhed om præsts død har ramt hende hårdt: Han ringede hjem hver dag

112

Blev opdaget: Solgte narko på byens torv midt om dagen

Stubbekøbing

Sne over Lolland-Falster? Hvid nedbør rammer Sydhavsøerne

Guldborgsund

Efter påsat brand: Ejendomsmægler flytter hjem igen

Dølle

Snart går det løs: Hjælp os med dine vildeste Dølle-minder!

Lolland

Fingrene væk! Turister vader ind og smadrer marken

Guldborgsund

Yngste nogensinde: 18-årige David gør lynkarriere

Guldborgsund

Lokal vinder guld ved stor konkurrence

Sport

Bliver den største nogensinde på Lolland-Falster

Indland

Politi: Kan tage måneder at finde brandårsag i Børsen

Guldborgsund

Tyve løb med hele overskuddet

Guldborgsund

- Det er en prøveballon, mener Dølle-formand

112

Sprut-tyv tilbageholdt: Så blev han tosset

Leder

Dragernes vagtskifte

112

Mand er død efter frontalt sammenstød med lastbil

Annonce
Annonce
Lolland

32-årig død i arbejdsulykke på havnen: Nu reagerer borgmesteren

Politik

Overbevisende sejr efter kampvalg: Han er ny formand for Nye Borgerlige

Indland

Dansk Erhverv: Vi genopbygger Børsen uanset hvad

112

Kørte 135 km/t i 80-zone

112

Femern-ansat mister benet efter arbejdsulykke

Lolland-Falster

Efter kæmpe-brand: Nu hænger den i en tynd tråd

Indland

Se videoen: Ikonisk bygning i København er i flammer