Annonce
Lolland

Kragenæs får et toilet til og en trafiktælling

Borgermødet blev ikke de store smils aften. Foto: Jan Knudsen
Det er, hvad Lolland Kommune kan nå i år.

KRAGENÆS OG OMEGN: En skraldespand er blevet flyttet, og så har Kragenæs fået et plastictoilet mere, så der nu er to ved stien, der fører op til Dodekalitten. Og så skal der foretages en trafiktælling i industriferien.

Desuden skal parkeringen på den store græsplæne ved Kragenæs Havn, Grønningen, organiseres bedre. Måske ved at der sættes tove op.

Det bliver de tiltag, der kan nås i år for at afhjælpe problemerne med mangel på p-pladser og toiletter i Kragenæs.

Annonce

Det oplyste planlægger i Lolland Kommunes tekniske forvaltning, Claus Jørgensen, da der tirsdag aften var borgermøde om Helhedsplanen for Kragenæs og omegn med omkring 100 deltagere.

Formanden for kommunens klima,- teknik- og miljøudvalg, Tine Vinther Clausen (V), kaldte det indledningsvist for en meget flot helhedsplan, som Schønherr har lavet.

Den beskriver de potentialer og muligheder, der er for Kragenæs og omegn i forhold til oplevelser, kultur, fritidsliv og turisme.

Katalog over muligheder

- Det er vigtigt, at vi alle kender rammerne for planen og ser den som et katalog over muligheder, der venter på at blive grebet. Men det bliver ikke kommunen, der skal gribe alle mulighederne og realisere drømmen.

- Kommunen kan være indgangen for investorer og eksterne udviklere som for eksempel museet, og her er helhedsplanen et stærkt styringsværktøj, der formidler, hvad vi vil og ikke vil. Som kommune kommer vi også til at tage stilling til enkeltprojekter for så vidt, at der skal laves lokalplan og gives byggetilladelser og så videre, forklarede Tine Vinther Clausen.

Hun udtrykte videre håb om, at planen kan være med til at tiltrække fonde og andre filantropiske sjæle, og at vi over de næste 5 til 10 år kommer til at se idéerne materialisere sig.

Annonce

Begrænset begejstring

Hovedparten af de fremmødte var dog langtfra begejstrede for planen.

Landskabsarkitekt Rikke Gram fra Schønherr, der har udarbejdet helhedsplanen, fortalte kort om de mange tilbud, der er i en radius af 5 og 10 kilometer fra Kragenæs, og som kan besøges på én dag, men helst to, så de besøgende må overnatte, og der følger økonomi og arbejdspladser med.

Hun orienterede også om det fremtidige vandrerute-netværk, der er påtænkt mellem de syv nedslagspunkter og en ny kystvandrerute til Bandholm, som hun forventer vil have et stort publikum.

Annonce

Busser og biler

- Men Dodekalitten er blevet populær ud over alle grænser, og vi foreslår, at Ravnsborgvej ensrettes for busser, og at der laves to busholdepladser. En før Ravnsborg Voldsted og en tæt ved Glentehøjvej, så passagererne kan sættes af tættere på Dodekalitten - selv om de så vil komme til kunstværket fra den anden side, oplyste Rikke Gram.

En mand med bopæl på Glentehøjvej udbrød, om busserne så bagefter skal køre til Kragenæs med turisterne og belaste området med kørsel to gange.

Claus Jørgensen viste forslaget om ny parkering ved Kragenæs. Foto: Jan Knudsen

Landskabsarkitektens oplæg er videre, at parkering langs Kragenæsvej ned til Kragenæs Havn skal væk af trafiksikkerhedsmæssige årsager, og fordi pladserne generer beboerne.

I stedet skal der laves ny betalingsparkering på Grønningen.

Nye sæsonparkeringspladser uden parkeringsafgift er også på tale ved indkørslen til Kragenæs.

Ved Klinkeskovgård på Toldmestevej eller ved indkørslen til Søgård på Kragenæsvej - hvis ejerne er med på det.

Alternativt kan der etableres en permanent p-plads ved Klinkeskoven.

På havnen skal der være ølbod og legemuligheder for børn, stenrev langs kysten og ud for Ravnsborg Voldsted en bro ude i vandet.

Annonce

Nej til "tivoliland"

- Er der noget stilleområde på havnen? Det er måske derfor, at beboerne er flyttet til Kragenæs. Vi ønsker ikke et tivoliland, lød det fra en mand.

I helhedsplanen er der også store planer for Birket Grusgrav og Møllelung dødishul, og Tine Vinther Clausen præciserede, at planen er Schønherrs oplæg, ikke teknisk udvalg eller kommunens.

Det er potentialer, ideer og tanker, Schønherr har gjort sig, og i Lolland Kommune har vi igen penge, der lige springer op af kommunekassen.

Tine Vinther Clausen (V), formand for klima- , teknik- og miljøudvalget

- Det er potentialer, ideer og tanker, Schønherr har gjort sig, og i Lolland Kommune har vi igen penge, der lige springer op af kommunekassen, sagde hun videre og efterspurgte, hvad de fremmødte tænkte.

Rikke Gram sagde senere, at hun ved, hvad der skal til for at søge fonde om tilskud: en samlet plan, som der er opbakning om.

800 hektear af Ravnsby Baksker er fredet, mindede næstformanden i DN Lolland, Gunvor Thorsen, om. Foto: Jan Knudsen
Annonce

DN: Der er fredet

Næstformanden i Danmarks Naturfredningsforening Lolland, Gunvor Thorsen, beklagede, at der har været arbejdet med planen i en lukket kreds, som DN gerne ville have deltaget i:

- 800 hektar af Ravnsby Bakker er fredet, og mange af de ting, I foreslår, kan kun realiseres, hvis fredningsnævnet vil godkende det, og terrænændringer omkring dødishullet kommer ikke til at ske, så længe jeg har noget med DN at gøre, lød det blandt andet fra Gunvor Thorsen.

Strandbeskyttelseslinjen og Natura 2000-området i Smålandsfarvandet vil også betyde, at der skal meget knofedt til, for at noget af det kan realiseres, vurderede hun.

Claus Jørgensen fra kommunen forsikrede, at der har været kigget på fredning og Natura 2000, og mindede om, at Dodekalitten kom, selv om DN modsatte sig den.

Medindehaver af Kragenæs Marina Lystcamp, John Pedersen, fandt det positivt, at parkering kommer væk fra Kragenæs by.

Løft i stedet Birket til at stråle lidt mere, opfordrede Sidsel Isadore Bonde. Foto. Jan Knudsen 
Annonce

Birket en øv-ting

Tilflytter Sidsel Isadore Bonde sagde, at der er rigelig aktivitet i Kragenæs i forvejen:

- I Birket er der trist, og byen bekræfter min fordom. Løft den igennem projektet for grusgraven, og giv slip på Kragenæs. Vi har løftet rigeligt. Løft Birket til at stråle lidt mere, så den ikke er en sådan øv-ting, opfordrede hun.

Hanne Møller, der er formand for venneforeningen for Dodekalitten, fandt det meget ærgerligt, at Dodekalitten er blevet en syndebuk.

- Der har været kedelige indlæg i Folketidende, men hverken Dodekalitten eller Kragenæs skal bekrige hinanden. Jeg er meget glad for, at helhedsplanen nu tages op, og borgermødet er blevet en realitet, sagde Hanne Møller, der samtidig beklagede, at der ikke havde været udvist rettidig omhu.

- Dodekalitten har ligget her siden 2014, og der har været årlige møder med borgmesteren og den tekniske direktør, så ingen har været uvidende om de stigende besøgstal. Nu har vi denne kedelige skriven frem og tilbage, beklagede hun.

Hanne Møller beklagede, at der ikke har været en rettidig omhu i sagen. Foto: Jan Knudsen

Hanne Møller oplyste i øvrigt, at 40 procent af de besøgende kommer kørende "den gale vej", og efterspurgte, hvordan vi får opdraget folk.

Sur på Google Maps

En beboer på den lille, blinde vej, Stålmosen, fortalte, at Google Maps anviser parkering til Dodekalitten på vejen - og at det er umuligt at komme i forbindelse med Google Maps.

Det vil kommunen vist nu prøve at hjælpe med.

Søren Hansen, Kragenæsvej, opfordrede til, at turister til Fejø, der kommer i bil og har cykler med, skal parkere i Birket, hvilket vil give pladser til parkering for Dodekalittens gæster, og den tidligere formand for Fonden Dodekalitten, Jon Krabbe, mente, at parkering på Savværksgrunden er den ideelle løsning.

Arne Hansen, der ejer Savværksgrunden på Kragenæsvej 75, kaldte oplysningen om den kommende trafiktælling for vagt og oplyste, at han har tilbudt kommunen at bytte grunde:

- Jeg har 7.600 kvadratmeter, som jeg vil bytte med 2.400 kvadratmeter på Grønningen i en bræmme ud til vandet, (hvor der så kan bygges nye, attraktive boliger, red.), og kommunen får så 5.000 kvadratmeter grund gratis, sagde han.

- I holder fingrene fra Grønningen, og Arnes grund er for god til parkeringspladser, lød det fra næstformanden i Kragenæs Beboerforening, Karsten Tambour Pedersen.

Parkeringsafgift

En fremmødt nævnte, at man ved Stevns Klint betaler 70 kroner for at parkere.

- Her holder turisterne til øerne gratis. En parkeringsafgift er en lavthængende frugt, der kan plukkes, fandt han.

Det er for voldsomt for os, lød det fra fritidshusejeren, der følte sig bombarderet med ideer. Foto: Jan Knudsen

En fritidshusejer på Fyrværkervej påpegede, at hun var blevet bombarderet med ideer.

- Jeg kan lide freden og det smukke landskab. Det er for voldsomt for os, der bor her, med alle de mennesker, der kommer.

Formanden for Porten til Smålandsfarvandet, John Rasmussen, der har arbejdet med udvikling i området siden 2014, kaldte det et godt projekt og slog fast, at han ikke deler den indstilling, at projekterne ikke kan lade sig gøre.

John Rasmussen var positiv overfor helhedsplanen. Foto: Jan Knudsen

Aksel Træde fra Kragenæs var også positiv:

- Vi vil gerne have de akutte problemer løst. Så tror jeg, at vi får en mere positiv tilgang til resten, og vi har en stor gård, Klinkeskovgård, der har stået tom i syv til otte år. Lav parkering der, opfordrede han.

- Hvad så med mig, lød det fra naboen til Klinkeskovgård, hvorefter deltagerne trods alt ikke kunne lade være med at grine.

- Det var bare et forslag, undskyldte Træde.

Fortrudt jordsalg

Niels-Christian Krag, der har gård og landbrug på Glentehøjvej ved siden af Dodekalitten, sagde, at han aldrig er blevet spurgt om noget, og at han fortryder, at han desværre fik solgt jord til Dodekalitten:

- Jeg havde ikke forudset den succes, lød det fra ham, og teknisk direktør i kommunen, Rikke Jensen, tager nu et møde med Krag.

Torben Skab, der er bestyrelsesmedlem i Fonden Dodekalitten og ville bygge besøgscenter på kajen på Kragenæs Havn, ville vide, om det er teknisk udvalg eller byrådet, der har taget besøgscentret ud af planen.

Tine Vinther Clausen svarede, at det er udvalget, og beklagede, at politikerne har været for sene med at opfange følgevirkningerne af en succes - nu må vi være overbærende et år til.

Helhedsplanen for Kragenæs og omegn er i høring frem til 3. juli, hvor man kan skrive høringssvar til tmm@lolland.dk.

Rikke Gram fra Schønherr (til venstre) orienterede om planen, efter at Tine Vinther Clausen havde budt velkommen til borgermødet. Foto: Jan Knudsen

Tine Vinther Clausen siger, at hun synes, at det var en fin aften, og næsformanden for klima,- teknik- og miljøudvalget, Muj Berisha (S), siger, at han synes, at der generelt var en positiv stemning om helhedsplanen på mødet, hvor politikerne og administrationen fik mange input, som han glæder sig til at arbejde videre med.

Ravnsby Bakker - De lollandske Alper

Ravnsby Bakker har alle de rette forudsætninger for at være en attraktiv destination for den type turisme, hvor nærvær, natur og aktiv livsstil flettes. 

Kendte attraktioner skal kædes sammen med gemte eller glemte attraktioner i en samlet destination. 

Ved at være på forkant med udviklingen kan Ravnsby Bakker udvikles over tid med bæredygtig turisme in mente - i balance med både lokalsamfund og natur.

Annonce
Annonce
Lokal nyt

Folketidende Podcast: De lokale hjælper ukrainerne, fordi de slet ikke kan lade være

Annonce
Guldborgsund

Indbrud i biler fra kommunen

Annonce
Forsiden netop nu
Guldborgsund

Hel by skal have nye gadelamper

Erhverv

Øernes Revision overtager Revisionscentralen

Guldborgsund

Kommunale byggeprojekter udskydes: Vi følger prisudviklingen tæt

Lolland

Lollandske sportsforeninger oplever fortsat medlemsflugt

Lolland

Netværk føler sig sat udenfor døren

Guldborgsund

Boligselskab udskyder renoveringer for op mod 300 millioner kroner

112

Dyrt kikkertsigte stjålet

Femern

Inflationen kan presse Femern-projektet

Lolland

Kedelig stemning i landsby efter præstestrid

Maribo

Flormelistågen sænkede sig over byen

Sport

Lokal bokser afvæbnede mand med kniv

Guldborgsund

Ansatte oplevede trusler og vold: Nu har sygehus vundet pris for bedste psykiske arbejdsmiljø

112

Bølge af indbrud i biler fortsætter

Annonce
Indland

Lægeformand: 1500 ekstra kolleger vil løse mangel i yderområder

Guldborgsund

Sagde ja til at afløse Lisbet Dahl: Pernille Schrøder fik fem dage til at lære en hel revy

Indland

Sundhedsaftale sikrer op til 25 nærhospitaler og mere almen praksis

Lolland

Beboer afværgede brand

Lolland

Kongelig sommerballet på havnekaj

Vejret

Efter to sommerdage trækker køligere luft ind over landet

Lolland

Så sin bil forlade indkørslen

Guldborgsund

20 år med hospitalsklovnen Karla: Hun gør en stor forskel

Annonce
Annonce